Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70T. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70T te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (41 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 121 Ontvangst van verkeersinformatie met RDS-EON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Voorrang voor verkeersinformatie in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Waarschuwingssignaal uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Overzicht van de door de fabriek ingestelde basisinstellingen met DSC 134 Appendix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Let op: Indien u afstemt op een reeds geprogrammeerde zender terwijl u zich op een ander geheugenniveau bevindt, knipperen op het display het betreffende geheugenniveau en de voorkeuzetoets. Geprogrammeerde zenders oproepen Indien gewenst kunt u geprogrammeerde zenders oproepen met een druk op de toets. Druk daarvoor zo vaak op FMT, tot het gewenste niveau op het display wordt aangegeven. · Druk kort op de betreffende voorkeuzetoets. Zenders kort laten horen met Radio-Scan U kunt alle te ontvangen zenders kort laten horen. Gehoorde zender kiezen/Scan uitschakelen: · Druk kort op SC/MIX. 121 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS Druk zo lang op de gewenste voorkeuzetoets, tot het programma weer te horen is na de geluidsonderdrukking (ca. De zender is nu geprogrammeerd. · ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Wanneer u geen zender kiest, wordt de zoekafstemming beëindigd nadat de frequentieband eenmaal doorlopen is. U hoort weer de oorspronkelijke zender. Stereo-mono wisselen (FM) Bij ongunstige ontvangstcondities kunt u overschakelen op mono: · Houd lo ca. Telkens wanneer u het apparaat aanzet, is de stereoweergave ingesteld. Bij slechte ontvangst schakelt het apparaat automatisch over op monoweergave. Programmatype Met << >> kunt u het laatst gekozen programmatype aangeven en een ander kiezen. Met de voorkeuzetoetsen 1 - 6 kunt u geprogrammeerde programmatypes kiezen. Met DSC kunt u de tall kiezen uit Duits en Engels (zie "Programmering met DSC PTY LANG"). De laatst ingestelde zender wordt ontvangen. NEDERLANDS Wanneer u een een zender van dit programmatype wilt horen: ITALIANO FRANÇAIS Druk op << of >>. Het laatst gekozen programmatype wordt drie seconden getoond. ENGLISH b) met << >> van de tuimelschakelaar (zoekafstemming) Wanneer PTY uitgeschakeld is, kunt u met << of >> een programmatype kiezen. DEUTSCH Wanneer u een ander programmatype wilt programmeren, moet "PTY" op het display verlicht zijn. Het gekozen programmatype kan met deze toets worden opgeroepen indien "PTY" verlicht is. Zenders kort laten horen met PTYSCAN Voorwaarde: PTY moet verlicht zijn op het display. De radio laat de te ontvangen zenders van dit programmatype kort horen. Voorrang PTY Situatie PTY is ingeschakeld, de aanduiding op het display is verlicht. Er is momenteel geen zender van het gekozen programmatype te ontvangen (met zoekafstemming of Scan). Zodra binnen dezelfde `zenderketen' een zender van het gekozen programmatype te ontvangen is, schakelt het apparaat bij gebruik van de radio voor de duur van de uitzending over op deze zender. Voorbeeld: oorspronkelijke zender: NDR3 "PTY" op het display "POP" gekozen zoekafstemming gestart geen zender met "PTY-POP" gevonden display toont "NO PTY" en schakelt automatisch terug naar NDR 3 NDR 2 zendt "PTY POP" uit apparaat schakelt binnen de zenderketen over op NDR 2, zolang deze zender "POP" uitzendt. Let op: Zoals al vermeld werd, zijn deze functies momenteel nog niet met alle RDS-zenders te gebruiken. Ook bij cd- en CDC-gebruik schakelt het apparaat binnen de zenderketen over op de radiozender van het gekozen programmatype. Na het einde van de PTY-uitzending blijft het apparaat op radiogebruik staan. 125 PORTUGUÊS ESPAÑOL Onder EON verstaat men het uitwisselen van programma-informatie binnen een zenderketen. Veel FM-zenders zenden regelmatig actuele verkeersinformatie uit voor hun regio. [. . . ] de naam behouden moet blijven. Uw autoradio biedt u de mogelijkheid om met DSC (Direct Software Control) enkele instellingen en functies aan uw wensen aan te passen en deze aanpassingen te programmeren. Een overzicht van de door de fabriek ingestelde basisinstellingen vindt u hieronder, zodat u deze altijd kunt raadplegen. Wanneer u een geprogrammeerde waarde wilt veranderen: · Druk op DSC. Met de tuimelschakelaar en de -toets kunt u een keuze maken uit de de hierna beschreven functies en deze instellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag