Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70A O.CD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70A O.CD. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70A O.CD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70A O.CD te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70A O.CD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (41 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70A O.CD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - Stereo - Cassette geplaatst - Loudness LD Cassetteweergave TAPE1/TAPE2 ­ afgespeelde kant van de cassette Aanduiding van de actieve functie DSC Weergave- en invoerveld tijdens de DSCprogrammering Weergave van de kloktijd Overige Weergave van wisseling van audiobron (bv. radio / cassette) Radioweergave AF PTY TA TP lo - Alternatieve frequentie met RDS - RDS-programmatype - Voorrang voor verkeersinformatie - Zender met verkeersinformatie - Gevoeligheid van de zoekafstemming 67 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Display Inhoudsopgave Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Bevestiging van het bedieningspaneel 73 Weergavesoort kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Radioweergave met RDS (Radio Data System) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Cassetteweergave Druk op deze toets om te wisselen tussen de aanduiding van de looprichting en van de kloktijd. Afneembaar bedieningspaneel Diefstalbeveiliging Als beveiliging tegen diefstal is uw radio uitgerust met een afneembaar bedieningspaneel. Behoed uzelf voor schade en verwijder bij het verlaten van de auto het bedieningspaneel. Let op: Verwijder het paneel niet recht, maar naar links van het apparaat. Verwijderen van het bedieningspaneel Open de vergrendeling van het paneel door op de REL-toets te drukken. Verwijder nu het paneel. Waarschuwing Gevaar voor beschadiging van een automatische antenne in een autowasstraat. Voordat u een wasstraat binnenrijdt: · Zet de radio uit met ON, de motorantenne schuift naar binnen. Rijd de wasstraat alleen binnen wanneer de antenne ingeschoven is! Kloktijd instellen De kloktijd wordt ingesteld in de DSC-modus. / de functie "CLOCK- Druk op << >> om de uren resp. Druk nadat de instelling is voltooid kort op DSC om deze te bewaren. · · 72 Wanneer het apparaat nog in bedrijf was, schakelt het zichzelf nu uit. Een cassette of cd's die zich in het apparaat bevinden, blijven daar achter. Het apparaat schakelt zichzelf nadat het bedieningspaneel weer is geplaatst opnieuw in. Met de voorkeuzetoetsen 1 - 6 kunt u geprogrammeerde programmatypes kiezen. Hieronder zijn enkele van de ter beschikking staande programmatypes vermeld. WEATHER FINANCE TRAVEL HOBBIES JAZZ COUNTRY NEWS INFO SPORT CULTURE SCIENCE VARIED POP MUSIC ROCK MUSIC CLASSICS (weer) (economie) (reizen) (vrije tijd) (jazz) (country) (nieuws) (gesproken woord) (sport) (cultuur) (wetenschap) (amusement) (popmuziek) (rockmuziek) (serieus klassiek) Geprogrammeerde zenders oproepen Indien gewenst kunt u geprogrammeerde zenders oproepen met een druk op de toets. · Kies het golfgebied met BA/TS en kies op FM het geheugenniveau. Druk hiervoor zovaak kort op BA/TS totdat op het display het gewenste niveau verschijnt. · Druk kort op de betreffende voorkeuzetoets. Gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigen U kunt de gevoeligheid van de automatische zoekafstemming wijzigen. Wanneer "lo" wordt weergegeven, worden alleen goed te ontvangen zenders gezocht (geringe gevoeligheid). Wanneer "lo" niet wordt weergegeven, worden ook minder goed te ontvangen zenders gezocht. Indien u de gevoeligheid van de zoekafstemming wilt wijzigen, lees dan "Programmering met DSC ­ SENS". Zenders kort laten horen met Radio-Scan U kunt alle ontvangbare zenders kort laten horen. Scan inschakelen: · Houd SRC/SC lang ingedrukt. PTY - Programmatype Dit is een RDS-service die geleidelijk aan door de omroepen wordt ingevoerd. Hiermee is het mogelijk gericht FM-zenders van een bepaald type te kiezen. [. . . ] De aanduiding "TA" op het display verdwijnt. Attentiesignaal Wanneer u het ontvangstgebied van de ingestelde verkeersinformatie-zender verlaat, hoort u na ca. Wanneer u op een voorkeuzetoets drukt waaronder een zender zonder TP-signaal is geprogrammeerd, hoort u eveneens een attentiesignaal. Automatische start zoekafstemming (weergave van cassette) Wanneer u het ontvangstgebied van de ingestelde verkeersinformatie-zender verlaat terwijl u een cassette beluistert, zoekt de autoradio automatisch een andere zender met verkeersinformatie. 30 seconden na het begin van de zoekafstemming geen programma met verkeersinformatie gevonden wordt, hoort u iedere 30 seconden een attentiesignaal. Zet het attentiesignaal af op de reeds beschreven manier. 79 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Ontvangst van verkeersinformatie met RDS-EON Cassetteweergave Volume van verkeersinformatie en attentiesignaal instellen Dit volume is door de fabriek ingesteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70A O.CD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70A O.CD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag