Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70 T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70 T. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70 T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70 T te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70 T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (41 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70 T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 149 SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore . . . . . . . . . . 135 Geprogrammeerde zenders oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Geprogrammeerde zenders kort laten horen met Preset Scan . . . . . . . . . . . . . . 135 Zenders kort laten horen met Radio-Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Het knipperen kan met de KeyCard-tong worden uitgeschakeld, wanneer deze door drukken wordt vastgeklikt. 9 SC/MIX Radiogebruik Scan Druk kort op SC/MIX ­ "FM SCAN" en het symbool van de kort weergegeven zender zijn ombeurten verlicht. twee seconden ingedrukt ­ BEEP klinkt, "SCAN" en het symbool van de te horen zender zyn afwisselend verlicht. De onder de voorkeuzetoetsen geprogrammeerde zenders worden kort weergegeven. c a) NDR2 - stationsnaam b) VIVALDI - cd-naam of c) 1 : 52 - Time (verstreken speeltijd) en Number (cd-nummer bij gebruik met wisselaar (optie) d) FM - golfgebied e) 6 - voorkeuzetoets (1 - 6) f) I, II, T - geheugenniveau I, II, of Travelstore g) CD-IN - cd is geplaatst h) - stereo i) lo - gevoeligheid van de zoekafstemming j) AF - alternatieve frequentie bij RDS 8 Diefstalbeveiligingssysteem KeyCard Voor het bedienen van het apparaat moet de KeyCard geplaatst zijn. KeyCard KeyCard plaatsen Wanneer de KeyCard-tong naar buiten geschoven is: Schuif de KeyCard met het contactoppervlak naar boven in de sleuf. Lees beslist de informatie onder "Diefstalbeveiligingssysteem KeyCard". 126 Scan/Preset Scan stoppen: Druk opnieuw op SC/MIX. Cd-gebruik MIX Wanneer MIX is ingeschakeld, verschijnt "MIX" op het display. twee seconden ingedrukt ­ BEEP weerklinkt, "CD-SCAN" verschijnt. Gebruik met cd-wisselaar (CDC, optie) MIX CD Titels van een cd worden in willekeurige volgorde weergeven. Druk zo vaak op SC/MIX totdat de gewenste functie kort op het display getoond wordt. twee seconden ingedrukt ­ BEEP weerklinkt, "CDC-SCAN" verschijnt. : lo / CLR Radiogebruik Gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigen: Druk kort op de toets. Wanneer een KeyCard verloren of beschadigd raakt, kan uw dealer u aan een nieuwe KeyCard helpen. Wanneer u twee KeyCards gebruikt, worden de instellingen van de eerste KeyCard overgenomen. U heeft echter de mogelijkheid om de volgende functies individueel te programmeren: programmering van de voorkeuzetoetsen, instelling van bass, treble (hoge tonen), balans en fader, loudness, TA (volume verkeersmeldingen), BEEP-volume. Bovendien blijft de laatst ingestelde toestand zoals die van golfgebied, zenderafstemming, TA-voorrang, AF, REG ON/OFF, SCANTIME, gevoeligheid van de zoekafstemming en VOL FIX, bewaard. Zo treft u na het plaatsen van uw KeyCard de door u gekozen instellingen opnieuw aan. De autoradio is klaar voor gebruik. Wanneer een vreemde KeyCard wordt geplaatst, verschijnt "CARD ERR" op het display. Verwijder de vreemde kaart en plaats een kaart die bekend is bij het apparaat. Na "CARD ERR" of "WRONG KC": · Druk op ON om in te schakelen. · Druk op DSC en kies "LEARN KC" met /. · Druk op << of >>. Verwijder de eerste KeyCard en schuif, zolang "CHANGE" te zien is, de nieuwe KeyCard erin. Er kunnen maximaal twee KeyCards voor het apparaat geprogrammeerd zijn. Wanneer een derde KeyCard geprogrammeerd wordt, wordt automatisch de autorisatie van de KeyCard die niet gebruikt werd bij het programmeren, gewist. [. . . ] "SEARCH" verdwijnt wanneer een alternatieve frequentie gevonden is of na het doorlopen van de frequentieband. Wanneer dit programma niet meer naar wens te ontvangen is: · Kies een ander programma. ENGLISH DEUTSCH Functie-mode kiezen Radiogebruik met RDS (Radio Data System) Steeds wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, verschijnt kort "REG ON" of "REG OFF" op het display. Bladeren in de zenderketens (alleen FM) Met << >> kunt u zenders uit het ontvangstgebied oproepen. Wanneer meer zenders van `zenderketens' te ontvangen zijn, kunt u met >> (vooruit) of << (achteruit) bladeren in de zenderketens, bv. Voorwaarden hiervoor zijn dat deze zenders minstens eenmaal ontvangen zijn en dat "AF" geactiveerd is (staat op het display). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70 T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R70 T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag