Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX_R52T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX_R52T. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX_R52T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX_R52T te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX_R52T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (40 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX_R52T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 78 cd-wisselaar inschakelen met SRC op de autoradio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Titels kiezen met de tuimelschakelaar / Cd kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Tweede KeyCard programmeren/ KeyCard vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Optische aanduiding van de diefstalbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] frequentieband, zenderafstemming, TA-voorrang, loudness, AF, REG ON/OFF en gevoeligheid van de zoekafstemming gehandhaafd. Zo vindt u steeds na het plaatsen van de KeyCard de basisinstelling van uw keuze terug. Bedien het apparaat pas weer, wanneer u beschikt over een KeyCard die bij het apparaat bekend is. · · Druk op de KeyCard, deze komt in de uitneempositie. KeyCard verwijderen Trek de KeyCard nooit uit het apparaat. · Neem dan de KeyCard uit de opening. Verwijder de eerste KeyCard en schuif, zolang "CHANGE" wordt weergegeven, de nieuwe KeyCard in de opening. Er kunnen voor het apparaat maximaal twee KeyCards geprogrammeerd zijn. Wanneer een derde KeyCard wordt geprogrammeerd, vervalt automatisch de geldigheid van de KeyCard die niet werd gebruikt bij het programmeren. Het apparaat in werking stellen · Zet het apparaat aan en schuif de Keycard, wanneer de KeyCard-tong naar buiten wijst, van bovenaf in de opening (contactoppervlak naar boven). Wanneer een voor het apparaat onbekende KeyCard wordt geplaatst, verschijnt "CARD ERR" op het display. Zet de radio uit. Tweede KeyCard programmeren/ Wanneer de auto geparkeerd is, kan de KeyCard vervangen Een KeyCard kan als tweede KeyCard worden geprogrammeerd, wanneer het apparaat in werking is met de eerste KeyCard. Wanneer u een tweede KeyCard wilt programmeren: · Plaats de eerste KeyCard en zet het apparaat aan. Hiervoor moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: De standby-pluspool en de pluspool via het contactslot moeten juist zijn aangesloten (zoals beschreven in de inbouwhandleiding). Wanneer geen zender wordt gekozen, wordt Scan automatisch na het doorlopen van de frequentieband uitgeschakeld. U hoort weer de voordien ingestelde zender. Geprogrammeerde zenders laten horen met Preset Scan Met Preset Scan kunt u de geprogrammeerde zenders van alle frequentiegebieden kort laten horen. Wanneer u zich op de FM-band bevindt, kunt u de zenders van het Travelstore-niveau of de twee geheugenniveaus laten horen. Op het display geven de knipperende posities het geheugenniveau en de geheugenplaats van de weergegeven zender aan. Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen U kunt de gevoeligheid van de automatische zoekafstemming veranderen. Wanneer "lo" wordt aangegeven, worden alleen goed te ontvangen zenders opgezocht (geringe gevoeligheid). Wanneer "lo" wordt uitgeschakeld, worden ook minder goed te ontvangen zenders opgezocht (grotere gevoeligheid). 73 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS Bij ongunstige ontvangstcondities kan op mono worden overgeschakeld: · Houd "lo" ca. teken Steeds wanneer u het apparaat inschakelt, is de stereoweergave ingesteld. Bij slechte ontvangst schakelt het apparaat automatisch over op monoweergave. ITALIANO FRANÇAIS Omschakelen stereo-mono (FM) ENGLISH Wisselen: · Druk op lo. U kunt de gevoeligheid op elke gewenste waarde instellen (zie hiervoor het hoofdstuk "Programmeren met DSC"). DEUTSCH Ontvangst van verkeersinformatie met RDS-EON Veel FM-zenders zenden regelmatig actuele verkeersinformatie uit voor hun regio. Zenders met verkeersinformatie zenden ter identificatie een signaal uit, waaraan uw autoradio ze herkent. [. . . ] Laat koude cassettes voor het afspelen opwarmen om onregelmatigheden in de bandloop te vermijden. 100 gebruiksuren kunnen door afzetting van stof op de aandrukrol en de weergavekop storingen optreden in de bandloop en de weergavekwaliteit. Bij normale verontreiniging kunt u uw cassettespeler reinigen met een reinigingscassette, bij sterkere verontreiniging met een in spiritus gedrenkt wattestaafje. Deze autoradio biedt u de mogelijkheid om met DSC (Direct Software Control) enkele instellingen en functies aan uw wensen aan te passen en deze aanpassingen te programmeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX_R52T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX_R52T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag