Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R52T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R52T. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R52T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R52T te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R52T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (40 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R52T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 189 Geprogrammeerde zenders oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 In- en uitschakelen via het contactslot van de auto . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Volumeverhouding rechts/links (balans) instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Volumeverhouding voor/achter (fader) instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] vanuit de weergave van cd, MP3 of cd-wisselaar over op de zender met het gewenste programmatype. 190 PTY inschakelen Om de PTY-functie te gebruiken: Druk tijdens de radioweergave op toets TUNER =. Het radio-functiemenu wordt weergegeven op het display. Druk op toets NEXT 4. Wanneer PTY wordt ingeschakeld geeft het display het actuele programmatype weer. PTY uitschakelen Om de PTY-functie uit te schakelen: Druk terwijl de programmatypes worden weergegeven op de softkey 5 met de displayaanduiding "PTY OFF". Programmatype kiezen en zoekdoorloop starten Het PTY-menu omvat verschillende pagina's waarop de bekende programmatypes worden weergegeven. Om te bladeren tussen de verschillende pagina's van het PTY-menu: Druk op toets NEXT 4 totdat het gewenste programmatype naast een van de softkeys wordt weergegeven. Druk op de softkey 5 met het gewenste programmatype. RADIOWEERGAVE resp. De eerstvolgende ontvangbare zender met het gekozen programmatype wordt ingesteld. Wanneer er geen zender met het gekozen programmatype wordt gevonden, is een pieptoon te horen en wordt op het display kort "NO PTY" weergegeven. Let op: Wanneer u weer terug wilt naar de weergave van de programmatypes: DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Beweeg de joystick 8 omhoog Druk op toets NEXT 4. Druk zo vaak op de softkey 5 met de displayaanduiding "HIGH CUT" dat de gewenste instelling op het display wordt weergegeven. Blaupunkt kan niet instaan voor het foutloos functioneren van cd's met kopieerbeveiliging!Single-cd's met een doorsnede van 8 cm en niet-ronde cd's met contouren (shape cd's) mogen niet worden gebruikt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beschadiging van de cdspeler door het gebruik van ongeschikte cd's. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Cd-weergave De cd wordt naar binnen in de speler getransporteerd. Wanneer er al een cd in de speler zit: Druk zo vaak op toets SOURCE < dat de cd-weergave wordt weergegeven. Het cd-menu wordt weergegeven, de weergave start op de plaats waar deze werd onderbroken. Cd verwijderen Druk op toets 7. Het bedieningspaneel wordt naar voren geopend, de cd wordt naar buiten geschoven. Verwijder voorzichtig de cd. Druk op toets 7. Het bedieningspaneel wordt gesloten. Cd-weergave starten, cd plaatsen Titels kiezen Beweeg de joystick 8 in één richting (omhoog en rechts voor de volgende, omlaag en links voor de volgende titel) totdat het nummer van de gewenste titel op het display wordt weergegeven. Wanneer u de joystick 8 eenmaal omlaag of naar links duwt, wordt de actuele titel opnieuw gestart. Wanneer er geen cd in de speler zit: 7. Druk op toets Het bedieningspaneel wordt naar voren geopend. Schuif de cd met de bedrukte zijde naar boven in de cd-opening. 193 CD-WEERGAVE Snelle zoekdoorloop (hoorbaar) Voor een snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts: Titels kort weergeven (SCAN) U kunt alle titels van de cd kort laten weergeven. Houd de joystick 8 in één richting (omhoog en rechts voor voorwaarts, omlaag en links voor achterwaarts) ingedrukt totdat de snelle zoekdoorloop begint. Houd de joystick OK 8 langer dan twee seconden ingedrukt. De volgende titels van de cd worden in oplopende volgorde kort weergegeven. Lees voor het instellen van de duur van het fragment het gedeelte "Duur van het fragment instellen" in het hoofdstuk "Radioweergave". [. . . ] Wanneer de interne versterker is ingeschakeld, heeft de softkey "AMP ON" een donkere achtergrond. De instellingen worden opgeslagen. 210 EXTERNE AUDIOBRONNEN U kunt maximaal twee externe audiobronnen aansluiten op het apparaat. De eerste externe audiobron kunt u aansluiten in plaats van een cd-wisselaar (AUX1). De tweede externe audiobron (AUX2) kunt u aansluiten in aanvulling op de cd-wisselaar of AUX1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R52T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R52T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag