Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N SIL. F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N SIL. F. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N SIL. F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N SIL. F te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N SIL. F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (41 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N SIL. F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar deze handleiding zodanig, dat deze te allen tijde voor alle gebruikers toegankelijk is. Correct gebruik Het apparaat is bedoeld voor gebruik in personenauto's. Speciale informatie voor de navigatie van campers, bussen en vrachtwagens, zoals bijv. hoogtebeperkingen of maximaal toegestane wegbelasting, is op de navigatie-CD niet opgenomen. [. . . ] Om de info-weergave te verlaten, drukt u op de ESC-toets A. Bob Marley MIX 15:09 MP3 Bladeren Opties RPT Jamin 00:04 Om een muziekstuk te kiezen: kies en bevestig het menu "Bladeren". De MP3-lijst wordt getoond. A B C Bladeren Ska 01 Jamin. mp3 02 Survival. mp3 Muziekstukken kort weergeven (SCAN) Om alle muziekstukken van een CD of de actuele map van een MP3-CD gedurende 10 seconden kort weer te geven: druk op de OK-toets = langer dan 2 seconden. Of: kies en bevestig in het optiemenu van de CD-speler, CD-wisselaar resp. MP3-speler het menupunt "Start Scan". Opties Start Scan A Vooruit-symbool B Mapsymbool C Nummer en titel van het muziekstuk Om een muziekstuk uit de MP3-lijst te kiezen: kies en bevestig het gewenste muziekstuk. Kies en bevestig in de MP3-lijst het "Vooruit"-symbool A of druk op de ESC-toets A, om een muziekstuk uit een andere map te kiezen. De muziekstukken worden opeenvolgende gedurende 10 seconden kort weergegeven, beginnend met het volgende muziekstuk. "SCAN" verschijnt in het display. 43 CD/MP3-speler bedienen Bob Scan Marley 15:09 MP3 ID3-tags/bestandsnamen weergeven Tijdens de MP3-weergave wordt in het MP3-display de naam van het MP3-bestand of de informatie uit ID3-tags weergegeven. Opties MP3-info Start Scan ID3 Scroll Jamin MIX 00:04 Optionen RPT Browse De Scan-modus wordt automatisch beëindigd wanneer u: · een van de functietoetsen 1 5 t/m 6 : indrukt, · van audiobron wisselt (zie blz. Om de SCAN-functie handmatig te beëindigen: Druk op de ESC-toets A of kies en bevestig in het optiemenu het menupunt "Stop Scan". Opties Stop Scan Om tussen beide weergaven om te schakelen: kies in het optiemenu van de MP3speler het menupunt "ID3". · Het haakje betekent dat voor zover MP3-CD ID3-tags aanwezig zijn, deze worden getoond. · Wanneer geen haakje in het vakje aanwezig is, wordt altijd de naam van het MP3-bestand getoond. Lichtkrant weergeven Het laatst kort weergegeven muziekstuk wordt afgespeeld. MP3-instellingen wijzigen In het optiemenu van de MP3-speler stelt u o. a. in: · of ID3-Tags worden weergegeven, · of het display lichtkranttekst toont. Tijdens de MP3-weergave wordt in het MP3-display tekst weergegeven. In het display wordt alleen de tekst "Navigatie wordt geactiveerd" permanent weergegeven. Gebruik uitsluitend de originele navigatie-CD's voor de ROME NAV56E met de opdruk "E"!Om de navigatiesoftware te laden: plaats de originele navigatie-CD met de opdruk "E" in de speler (zie blz. In het display verschijnt "NAVI SW" en een voortgangsindicatie. Zodra de installatie is afgerond, verschijnt "Let op het verkeer" in het display. De navigatiesoftware blijft zolang in het geheugen van het apparaat, tot het apparaat van de voedingsspanning wordt losgekoppeld. De navigatiesoftware moet opnieuw worden geïnstalleerd wanneer u het apparaat: · meer dan 72 uur niet inschakelt, omdat het apparaat dan automa- tisch volledig uitschakelt om de accu te sparen, · van de voedingsspanning loskoppelt. Opmerking: Net zoals bij een gedrukte kaart is het kaartmateriaal na enige tijd niet meer actueel. Vervang daarom de navigatieCD, zodra een nieuwe versie beschikbaar is (zie www. blaupunkt. com). Het navigatiedisplay Om het navigatiedisplay weer te geven: drukt u op de NAVI-toets >. Opmerking: De navigatiesoftware moet zijn geladen, zodat het navigatiedisplay kan worden weergegeven. AB C D EA FM1 4 1 2 3 TMC HILDESHEIM 01:13 Reisdoel G Geheugen 5 7 Opties 6 F H J KLM N A Functies, die aan de functietoetsen (5 t/m :) zijn toegekend. [. . . ] 3, 8 V Tuner Golfgebied UKW (FM): 87, 5­108 MHz Golfgebied MW: 531­1 602 kHz Golfgebied LW: 153­279 kHz FM-frequentiebereik: 35­16 000 Hz CD-speler Frequentiebereik: Gewicht: 20 ­ 20 000 Hz 1, 40 kg Technische wijzigingen voorbehouden! 82 Woordenlijst Woordenlijst Digitale equalizer Digitale klankregelaar voor aanpassing van de frequentie-uitgang. Een equalizer bestaat uit meerder filters, waarmee de klankkleur verbetert kan worden resp. EON ­ Enhanced Other Network In geval van verkeersinformatie (TA) wordt door een zender zonder verkeersinformatie naar een verkeersinformatiezender van dezelfde zenderketen omgeschakeld. Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N SIL. F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N SIL. F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag