Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N SIL. BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N SIL. BL. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N SIL. BL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N SIL. BL te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N SIL. BL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (41 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N SIL. BL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Ontkoppel het apparaat van de voeding, wanneer u uw voertuig parkeert, omdat het nog stroom verbruikt en zo de accu van het voertuig kan ontladen. De kabel kan daardoor beschadigd raken en elektrocutie veroorzaken. Gebruikte waarschuwingssymbolen In de paragrafen wijzen waarschuwingssymbolen op belangrijke instructies voor u en voor het apparaat. Waarschuwt voor ongevallen Correct gebruik Het apparaat is bedoeld voor mobiele toepassing in voertuigen. Speciale informatie voor navigatie van vrachtwagens, bussen en campers zoals bijvoorbeeld hoogte- en breedtebeperkingen, alsmede maximale aslast maken geen onderdeel uit van de navigatiegegevens! [. . . ] Vereisten: · Bluetooth mobiele telefoon (Informeer bij uw Blaupunkt-vakhandel. ) · Bluetooth-functie en zichtbaarheid in mobiele telefoon zijn geactiveerd · Bluetooth-functie en zichtbaarheid in het navigatie-apparaat zijn geactiveerd (par. "Bluetooth-instellingen maken") Koppelen met de mobiele telefoon u Activeer de Bluetooth-functie op de mobiele telefoon. Koppelen met het navigatie-apparaat Wanneer u de koppelingsprocedure met het navigatie-apparaat wilt uitvoeren, start u het zoeken naar bluetooth-compatibel apparaten (par. "Bluetooth-instellingen maken", "Zoeken naar apparaten"). u u Druk op het symbool. - of Druk op de knop DUN, om het Bluetooth-profiel "DUN" (Dialup Networking Profile) te activeren en de mobiele telefoon ook als toegang tot internet te kunnen gebruiken. Opmerking: Een verbinding gebruik makend van het profiel "DUN" is alleen mogelijk, waneer de mobiele telefoon dit profiel ondersteunt. De apparaten worden gekoppeld en de Bluetooth-verbinding wordt opgebouwd. Druk op de knop Refresh (Actualiseren), om het zoeken opnieuw te starten. Bluetooth-verbinding opbouwen en opheffen Wanneer u een mobiele telefoon voor de eerste keer met het apparaat koppelt, wordt de Bluetooth-verbinding automatisch opgebouwd, onafhankelijk of u de koppelingsprocedure met de mobiele telefoon of het navigatie-apparaat heeft gestart. Opmerking: De Bluetooth-verbinding wordt verbroken, wanneer u het apparaat uitschakelt of mobiele telefoon en apparaat ruimtelijk van elkaar scheidt. 41 Bluetooth-functie u Druk op het symbool. u Druk op het symbool, om de Bluetooth-verbinding te verbreken. Bluetooth-instellingen maken Instelling in menu Bluetooth Settings (Bluetoothinstellingen): · Bluetooth-functie activeren/deactiveren · Zichtbaarheid in-/uitschakelen · Lijsten van verbonden (koppelde) apparaten (o. a Bluetooth-verbinding opbouwen/verbreken) · Zoek naar apparaten (andere mobiele telefoons koppelen, par. "Bluetooth-instellingen maken") · Beltoon voor inkomende oproepen Op de tweede pagina van het menu vindt u bovendien de volgende instellingen: · Automatisch verbinden · PIN veranderen voor Bluetooth-verbinding · RAS-instelling voor internettoegang · Automatische acceptatie van inkomende gesprekken · Telefoonboek laden (par. PIN veranderen Wanneer u via Bluetooth apparaten met elkaar wilt verbinden, wordt u gevraagd een PIN in te voeren. RAS-instellingen Voor de toegang tot het internet met het navigatieapparaat (par. Om uw mobiele telefoon als modem te gebruiken, richt u de toegang in het navigatieapparaat in. Opmerking: Let erop, dat de mobiele telefoon voor een internetverbinding gebruik makend van het Bluetooth-profiel "DUN" (Dialup Networking Profile) moet zijn verbonden (par. "Koppelen met het navigatie-apparaat"). u u u u u u u u 43 Bluetooth-functie | Geïllustreerde taalgids | Camera-functie Vraag de volgende instellingen op bij uw netbeheerder of zie hiervoor de bedieningshandleiding van uw mobiele telefoon: · APN: bijv. "tm" · DHCP (optioneel) · DNS 1/2 (optioneel) · Kiezen: telefoonnummer · Login-script (optioneel) Vereiste: · Mobiele telefoon met modemfunctie · Bluetooth-verbinding Druk op de tweede pagina van het u menu Bluetooth Settings (Bluetoothinstellingen) op het symbool. Automatisch aannemen van gesprekken Met de automatische aanname van gesprekken kunnen inkomende gesprekken automatisch worden aangenomen. Druk op de tweede pagina van het u menu Bluetooth Settings (Bluetoothinstellingen) op het symbool, om de functie in te schakelen (vinkje) of uit te schakelen (geen vinkje). u Druk op de knop Language (Taal), wanneer u de uitgangs- of doeltaal wilt veranderen. u Druk op één van de symbolen, om een onderwerp te kiezen. u Druk in de lijst op een positie, om de gekozen uitdrukking te beluisteren. Druk op het symbool, om de gewenste u uitdrukking in het gebruikerthema over te brengen. [. . . ] Stap 3 ­ Geheugenkaart uit het apparaat nemen Duw de geheugenkaart voorzichtig in de sleuf, tot deze ontgrendelt. Haal de kaart er uit. Tip: Geef de geheugenkaart bijvoorbeeld de aanduiding "Herstellen", om het overzicht te houden: voer daarvoor een beschrijving in voor de geheugenkaarten in het formatterenvenster (PC) resp. in het venster "Informatie" (Mac: rechtsklikken op datadrager). 1 Uitleg: POI-lijsten Uitleg: POI-lijsten U kunt POI-lijsten ook onafhankelijk van TPAssist kopieren, hernoemen en POI-symbolen aanmaken. Stel de POI aan het apparaat ter beschikking, door deze direct in het geheugen of van een geheugenkaart te laden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N SIL. BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N SIL. BL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag