Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N SIL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N SIL. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N SIL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N SIL te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N SIL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (41 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N SIL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] -toets, voor het openen van het afneembare en opklapbare bedieningspaneel en het verwijderen van de cd. Menuknop Kiezen van menu's en tekens Radio: handmatig afstemmen op zenders ; OK-toets Kort indrukken: bevestigen van menuopties Ingedrukt houden: starten van de scanfunctie Radio: menu voor het kiezen van het golfgebied oproepen Cd-wisselaar: cd-keuzemenu oproepen -toets Routegeleiding actief Kort indrukken: de actuele positie wordt weergegeven en het laatste gesproken rijadvies wordt herhaald. Ingedrukt houden: oproepen van de routelijst Routegeleiding niet actief Kort indrukken: de actuele positie wordt weergegeven. Toetsenblok 1 - 6 Voorkeuzetoetsen en reisdoelgeheugen van de navigatie Toets 2 MIX: willekeurige weergave bij cd-weergave Toets 5 RPT: herhalen van titels bij cd-weergave MENU-toets Kort indrukken: oproepen van het instelmenu Ingedrukt houden: oproepen van het installatiemenu TRAF-toets Kort indrukken: in- en uitschakelen van de stand-bystand voor verkeersinformatie Ingedrukt houden: TMC-berichten bekijken CD-WISSELAAR SETUP APPENDIX 3 2 3 4 < 5 6 7 = 8 > 9 : ? @ INLEIDING NAVIGATIE RADIO CD / MP3 INLEIDING NAVIGATIE RADIO CD / MP3 CD-WISSELAAR SETUP APPENDIX 4 Geachte klant, Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw TravelPilot E1/E2. [. . . ] een kruispunt) weergeeft en, indien beschikbaar, boven het symbool voor het afslaan de naam van de weg waarin u dient af te slaan. frequentie, bij weergave van cd-wisselaar de weergave van titel- en cd-nummer. Pluspunt: De zes toetsen 1 - 6 >, de -toets 7 en de -toets 8 hebben terwijl de routegeleiding actief is dezelfde functie als in hoofdmenu van de op dat moment actieve audiobron. Dat betekent dat u op elk moment de belangrijkste basisfuncties van de actieve audiobron kunt oproepen zonder de routegeleiding te hoeven verlaten. Bovendien helpt de TravelPilot u met gesproken rijadviezen en waarschuwt hij op tijd voor punten waar u dient af te slaan. Het traject wordt daarbij met vermelding van de straatnaam genoemd (autowegen en snelwegen). U kunt de gesproken mededelingen ook volledig uitschakelen (zie "Spraakopties instellen" in het hoofdstuk "Setup - Basisinstellingen"). Bij de TravelPilot E2 kunt u in plaats hiervan gedetailleerde filemeldingen laten weergeven (zie "Spraakopties instellen" in het hoofdstuk "Setup - Basisinstellingen"). INLEIDING NAVIGATIE RADIO CD / MP3 FM1 19 16 TMC NDR 2 26km NAV B6, WESTSC HNELLWEG FM1 TMC NDR 2 NAV B1, KAISER STRASSE CD1 19 16 TMC =02/12 26km NAV B6, WESTSC HNELLWEG SETUP CD-WISSELAAR APPENDIX 41 INLEIDING NAVIGATIE RADIO CD / MP3 CD-WISSELAAR SETUP APPENDIX 42 Wisselen van audiobron U kunt tijdens de routegeleiding op elk moment wisselen van audiobron. 1 Druk terwijl de routegeleiding actief is op de FM·AM-toets 4 of de CD·Ctoets 5 om te wisselen tussen de weergave van radio of cd-wisselaar. Het hoofdmenu van de gekozen audiobron wordt weergegeven. Weergave van cd-wisselaar is alleen mogelijk wanneer er een cd-wisselaar is aangesloten en deze gereed is voor gebruik. Wanneer u wilt teruggaan naar de weergave van de routegeleiding: 2 Druk op de NAV-toets 1. Routegeleiding afbreken Om de actieve routegeleiding af te breken: 1 Druk op de ESC-toets =. Om de automatische TMC-functie te activeren gaat u als volgt te werk: 1 2 3 Druk op de MENU-toets ?. Het instelmenu wordt weergegeven. radio TMC TMC AUTO ZOEKEN NAV Er wordt een keuzemenu weergegeven. 4 5 Kies de menuoptie AAN en druk op de OK-toets ;. Druk tweemaal op de ESC-toets = om terug te gaan naar de navigatiemodus. =MC aU=O TMC AAN UIT NAV TMC-zender handmatig instellen Om een TMC-zender handmatig in te stellen gaat u als volgt te werk: 1 Druk op de -toets 7 of de -toets 8. Wanneer dit een TMCzender is, verschijnt het TMC-symbool op het display. TMC-berichten lezen De TravelPilot E1/E2 biedt u de mogelijkheid de via TMC (Traffic Message Channel) ontvangen verkeersberichten op het display te laten weergeven. Wanneer zich geen berichten in het geheugen bevinden, verschijnt een mededeling van die strekking. 2 1 2 3 Draai de menuknop : om te bladeren in de lijst van beschikbare berichten. Let op: Om te zorgen dat alleen de gegevens worden verwerkt die relevant zijn voor uw positie op dat moment, verwerkt de TMC-functie alleen TMC-berichten die betrekking hebben om een straal van ca. Wanneer een bericht langer is dan het display kan weergeven: =MC TMC 1/2 NAV A7 Hannove r Hamburg tussen ASA Schwarmste =MC TMC 1/2 NAV r Hamburg tussen ASA Schwarmste dt en ASA SETUP INLEIDING NAVIGATIE RADIO CD / MP3 CD-WISSELAAR APPENDIX 45 INLEIDING NAVIGATIE RADIO CD / MP3 CD-WISSELAAR SETUP APPENDIX 46 Een file omzeilen terwijl de routegeleiding actief is De TravelPilot E1/E2 biedt u naast de automatische fileomleiding door middel van de dynamische routegeleiding ook de mogelijkheid om files of geblokkeerde weggedeelten terwijl de routegeleiding actief is handmatig in te voeren. Om de fileomleiding in te stellen gaat u als volgt te werk: 1 2 3 4 5 Houd de NAV-toets 1 langer dan twee seconden ingedrukt. Draai de menuknop : om de afstand tot het einde van de file, gerelateerd aan uw actuele positie, in te stellen. [. . . ] Het menu wordt automatisch verlaten wanneer de kalibrering voltooid is (balk geheel gevuld en aanduiding 100 procent). Let op: Voor het kalibreren moet een traject worden gekozen dat over autowegen voert. De aangegeven lengte van het af te leggen traject is slechts een gemiddelde. Het kan ook korter, of bij slechte omstandigheden ook duidelijk langer zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N SIL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N SIL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag