Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT*DX-N*RECHNER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT*DX-N*RECHNER. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVEL PILOT*DX-N*RECHNER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT*DX-N*RECHNER te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT*DX-N*RECHNER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (41 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT*DX-N*RECHNER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Stel het apparaat niet bloot aan zeer lage (onder -20 °C) en zeer hoge temperaturen (hoger dan 60 °C), bijv. in de nabijheid van vuur, verwarmingen of in een geparkeerde auto in direct zonlicht. Er kan anders vocht in het apparaat worden gevormd of het apparaat raakt oververhit. · Bij contact van de accuvloeistof met de ogen of de huid moet u direct spoelen met water en een arts consulteren. [. . . ] - of - u Om van het menu Navigation (Navigatie) naar kaartweergave te komen: Druk op de knop. u Om na de bestemmingsinvoer in het kaartaanzicht te komen: Druk op de knop, om het extra menu u op ter roepen. u u Druk op de knop, om het kaartaanzicht te sluiten en naar bestemmingsinvoer terug te keren. Druk op het symbool, om de plaats op te slaan en later als bestemming te gebruiken. De bestemming wordt onder de ingevoerde naam in de Favorieten opgeslagen. "Bestemmingen beheren") Opmerking: Wanneer u tijdens de routegeleiding op een willekeurige plaats in de kaart drukt, wordt een aanvullende menu met extra functies getoond. Lees hiervoor het hoofdstuk "Verdere functies tijdens de routegeleiding". Knoppen In het kaartweergave heeft u deze knoppen ter beschikking: Druk op het symbool, om in het menu u Navigation (Navigatie) te komen. u Druk op het symbool, om in het menu Map Settings (Kaartinstellingen) te komen. Kaart verplaatsen en schalen Om het gewenste bestemmingsgebied op de kaart te zien, kunt u de kaartweergave verschuiven en de kaart 'schalen' (verkleinen en vergroten). Druk op de knop om naar uw actuele u positie terug te keren. Kaartinstellingen uitvoeren u Druk in de kaartweergave op het symbool. Druk op het symbool om tussen het u dag- en nachtweergave om te schakelen of om de automaat te activeren. Wanneer u de automaat activeert, wordt automatisch omgeschakeld tussen dag- en nachtaanzicht. Daarbij wordt de displayhelderheid constant aangepast op de lichtomstandigheden. u Druk tijdens de gesproken mededeling op de knop VOL - of VOL +, om het volume voor de gesproken mededelingen te wijzigen. u Druk in het display op het onderste veld, om de laatste gesproken mededeling te herhalen. 26 Kaartweergave tijdens de routegeleiding Kaartweergave tijdens de routegeleiding Tijdens de routegeleiding worden op de kaart verschillende navigatiehulpmiddelen, en route-informatie weergegeven. Het niet aanhouden van de verkeersregels kan ongevallen veroorzaken Het kan zijn dat de informatie op de digitale wegenkaarten vanwege recente wijzigingen (wegwerkzaamheden etc. ) niet meer actueel is!de snelheidslimiet kan uitsluitend worden weergegeven wanneer deze in het kaartmateriaal is opgenomen. De richtinginformatie en verkeerssituatie ter plaatse hebben altijd voorrang op de informatie van het navigatie-apparaat. De actiepijl wijst naar de volgende actie en de afstand daarnaar. Wanneer u dichter bij de plek van de volgende actie komt, wordt rechts een balk weergegeven: hoe minder gele segmenten worden weergegeven, des te dichter bevindt u zich bij de plaats van de volgende actie. Wanneer u op het symbool drukt, wordt de gesproken mededeling weer geactiveerd Route-informatie Op de onderste displaybalk wordt standaard de volgende route-informatie weergegeven: Resterende afstand tot doel · Geschatte aankomststijd · In plaats van de aankomsttijd kunt u ook de resterende rijtijd laten weergeven. Voor routegeleidingen met meerdere tussenbestemmingen wordt de routeinformatie voor de volgende tussenbestemming getoond. Bovendien kunt u afstand en tijd voor de laatste bestemming weer laten geven. Lees voor de instellingen het hoofdstuk "Werken met de kaart", "Kaartinstellingen uitvoeren". Navigatiehulpmiddelen Snelheidslimiet De zogenaamde "Carsor" geeft uw positie weer. Het kompas geeft altijd het Noorden aan (ter oriëntatie) Veld boven: naam van de volgende straat Veld onder: naam van de huidige straat In het linker deel van de kaart wordt de snelheidslimiet weergegeven. [. . . ] Vanwege veiligheidsredenen kunt u met TPAssist geen bestanden verwijderen. Indien nodig, kunt u de bestanden van uw geheugenkaart verwijderen m. b. v. Tip: Geef de geheugenkaart bijvoorbeeld de aanduiding "POI-lijsten", om het overzicht te houden: voer daarvoor een beschrijving in voor de geheugenkaarten in het formaterenvenster (PC) resp. in het venster "Informatie" (Mac: rechtsklikken op datadrager). ­ Stap 2 ­ Geheugenkaart in het apparaat plaatsen Schakel het apparaat uit met de aan-/uitschakelaar. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVEL PILOT*DX-N*RECHNER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT*DX-N*RECHNER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag