Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N NAV. I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N NAV. I. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N NAV. I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N NAV. I te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N NAV. I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (41 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N NAV. I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lang indrukken tijdens de routegeleiding: de door de navigatie berekende route wordt weergegeven. Kort indrukken terwijl de routegeleiding niet actief is: de actuele positie wordt weergegeven. -toets Kort indrukken: oproepen van de filefunctie voor het handmatig mijden van files Lang indrukken: voor het comfortabel in- en uitschakelen van de dynamische navigatie met TMC Toetsenblok 1 - 6 AUD-toets, bass, treble, digitale equalizer, balans en fader instellen TRAF-toets Kort indrukken: in- en uitschakelen van de standby-functie van de verkeersinformatie Lang indrukken: TMC-berichten inzien 5 6 7 = 8 9 > ?@ INLEIDING NAVIGATIE RADIOWEERGAVE CD-WEERGAVE CD-WISSELAAR SETUP 3 DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS 1 MENU-toets, activeren van het instelmenu. : Blok met pijltoetsen voor het kiezen en invoeren in lijsten en keuzemenu's INLEIDING Geachte klant, NAVIGATIE RADIOWEERGAVE Garantie CD-WEERGAVE CD-WISSELAAR SETUP 4 Opmerking m. b. t. [. . . ] Lees hiervoor de beschrijving "Reisdoel invoeren - Uit reisdoelgeheugen". Routegeleiding starten Nadat u een reisdoel hebt ingevoerd, verschijnt het adres van bestemming op het display. Wanneer u de routegeleiding naar dit reisdoel wilt starten: 1 Druk op toets OK ;. Wanneer u de routegeleiding naar het laatste reisdoel van een geheugenniveau wilt starten: 1 2 Druk zo vaak op toets NAV 7 dat het gewenste geheugenniveau met het laatste reisdoel wordt weergegeven. REISDOEL NAV BERLIN, UNT ER DEN LIN Routeberekening Nadat de routegeleiding gestart is, begint het systeem de route te berekenen. Tijdens het berekenen wijst een windroossymbool in de richting van het reisdoel met de aanwijzing CALC ROUTE en de gesproken mededeling "De route wordt berekend". Wanneer de auto zich op een gedigitaliseerde weg bevindt, vindt na afsluiting van de routeberekening d. m. v. Let op: Wanneer de auto zich op een niet-gedigitaliseerde weg bevindt, verschijnt OFF ROAD. Wanneer het systeem geen route naar het gekozen reisdoel kan berekenen, verschijnt NO ROUTE. Wanneer u het op de navigatie-cd opgeslagen gebied verlaat, verschijnt OFF MAP. Zodra u weer op een gedigitaliseerde weg rijdt, krijgt u weer akoestische en optische rijadviezen. INLEIDING NAVIGATIE RADIOWEERGAVE CD-WEERGAVE FM 1 EUROPE TMC km 26 NAV CALC ROUTE CD-WISSELAAR SETUP 35 DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS Routegeleiding INLEIDING NAVIGATIE RADIOWEERGAVE CD-WEERGAVE CD-WISSELAAR SETUP 36 Pluspunt: wanneer u afwijkt van de aanbevolen route, berekent het systeem automatisch een nieuwe route van de actuele positie van de auto naar het bestaande reisdoel. Pluspunt: tijdens de NO MAP-routegeleiding kan de interne cd-speler voor audioweergave worden gebruikt. Wanneer de NO MAP-routegeleiding actief is, wordt onder op het display NO MAP en in het symboolveld rechts de hemelsbrede afstand tot het reisdoel weergegeven. Het kan meerdere minuten duren totdat de routegeleiding na het opnieuw plaatsen van de cd op de juiste wijze met akoestische en optische rijadviezen wordt voortgezet. In dichtbebouwde gebieden met een fijnmazig wegennet kunnen hierbij fouten optreden met de plaatsbepaling, totdat het systeem zich eenduidig en juist georiënteerd heeft. TO2/2O TMC 238 km NO MAP FM 1 EUROPE FILE. . . Omleiding rond een file tijdens de routegeleiding De TravelPilot biedt u naast de automatische fileomleiding met de dynamische routegeleiding de mogelijkheid om files of afgesloten weggedeelten terwijl de routegeleiding actief is met de hand in te voeren. Om een fileomleiding in te voeren, gaat u als volgt te werk: 1 2 3 4 5 Druk op toets =. Druk op de toetsen of : om de afstand tot het einde van de file t. o. v. Druk op de toetsen of : om de afstand tot het begin van de file t. o. v. De routegeleiding wordt weer opgeroepen en de route wordt opnieuw berekend. TMC EINDE 5. 1 km NAV FM 1 EUROPE FILE. . . TMC Fileomleiding opheffen 1 2 Druk terwijl de handmatige fileomleiding actief is op toets =. Op het display verschijnt een controlevraag of u de fileomleiding wilt opheffen. Het menu voor de routegeleiding wordt weer opgeroepen en de route wordt opnieuw berekend. [. . . ] KAL. INSTALL NAV Kalibrering afbreken U hebt de mogelijkheid het proces op elk moment af te breken. Wanneer u de installatie wilt beëindigen: 1 Druk op toets ESC 8. Het vorige punt van de navigatie wordt opgeroepen. INLEIDING NAVIGATIE RADIOWEERGAVE CD-WEERGAVE CD-WISSELAAR SETUP 75 DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS Systeemtest uitvoeren INLEIDING NAVIGATIE RADIOWEERGAVE CD-WEERGAVE CD-WISSELAAR SETUP 76 Klankkleur en volumeverhouding instellen Met de TravelPilot hebt u de mogelijkheid om de bass en treble voor alle audiobronnen apart in te stellen. De instelling voor de volumeverhouding via balans en fader wordt voor alle bronnen tegelijk uitgevoerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N NAV. I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N NAV. I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag