Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N NAV. A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N NAV. A. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N NAV. A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N NAV. A te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N NAV. A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (41 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N NAV. A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ondanks dat kunnen er gevaren ontstaan, wanneer u de veiligheidsinformatie niet aanhoudt: Lees deze handleiding zorgvuldig en volledig door, voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar deze handleiding zodanig, dat deze te allen tijde voor alle gebruikers toegankelijk is. Correct gebruik Het apparaat is bedoeld voor gebruik in personenauto's. Speciale informatie voor de navigatie van campers, bussen en vrachtwagens, zoals bijv. [. . . ] in: · of ID3-Tags worden weergegeven, · of het display lichtkranttekst toont. 44 RPT De inhoud van de bovenliggende map wordt getoond. Kies en bevestig in de MP3-lijst een map B, om naar deze map over te schakelen. Bob Scan Marley 15:09 MP3 Jamin 00:04 CD/MP3-speler bedienen ID3-tags/bestandsnamen weergeven Tijdens de MP3-weergave wordt in het MP3-display de naam van het MP3-bestand of de informatie uit ID3-tags weergegeven. Opties MP3-info Start Scan ID3 Scroll kies in het optiemenu van de MP3- Om tussen beide weergaven om te schakelen: kies in het optiemenu van de MP3speler het menupunt "ID3". · Het haakje betekent dat voor zover MP3-CD ID3-tags aanwezig zijn, deze worden getoond. · Wanneer geen haakje in het vakje aanwezig is, wordt altijd de naam van het MP3-bestand getoond. Lichtkrant weergeven Tijdens de MP3-weergave wordt in het MP3-display tekst weergegeven. Indien deze tekst te lang voor het display is, kan deze als lichtkrant worden getoond. speler het menupunt "Scroll". · Het haakje betekent dat de tekst als lichtkrant wordt getoond. · Wanneer er geen haakje in het vakje aanwezig is, wordt de tekst niet als lichtkrant getoond. Hoe afgekorte teksten volledig weer te geven, vindt u in het volgende hoofdstuk. MP3-informatie weergeven Om teksten, die in het display afgekort zijn weergegeven, volledig weer te geven: kies in het optiemenu van de MP3-speler het menupunt "MP3info". Opties MP3-info Start Scan ID3 Scroll De informatie wordt volledig getoond. MP3 Bob Marley Don't rock my boat Druk op de ESC-toets A, om de Bob Marley MIX 15:09 MP3 Bladeren Opties RPT Jamin 00:04 informatieweergave te sluiten. U kunt als volgt tussen lichtkrant en vaste tekstweergave omschakelen: 45 Navigatiesysteem bedienen Navigatiesysteem bedienen Het werkingsprincipe Invoer van bestemming U heeft geen kaart meer nodig, om een bepaald doel te bereiken. Het navigatiesysteem vergelijkt deze data met het digitale kaartmateriaal op de Navigatie-CD en berekent de voertuigpositie plus de route naar het reisdoel. Wanneer u vervolgens de installatie uitvoert, wordt de routegeleiding daardoor afgebroken. 47 Navigatiesysteem bedienen tisch volledig uitschakelt om de accu te sparen, · van de voedingsspanning loskoppelt. Opmerking: Net zoals bij een gedrukte kaart is het kaartmateriaal na enige tijd niet meer actueel. Vervang daarom de navigatieCD, zodra een nieuwe versie beschikbaar is (zie www. blaupunkt. com). F Actuele voertuigpositie Indien het navigatiesysteem de positie niet kan bepalen, verschijnt "Positie niet beschikbaar". Indien het voertuig zich niet op een straat bevindt, verschijnen de lengte- en breedtegraad (bijv. O 09°11'34'' N 049°64'34''). Het navigatiedisplay Om het navigatiedisplay weer te geven: drukt u op de NAVI-toets >. Opmerking: De navigatiesoftware moet zijn geladen, zodat het navigatiedisplay kan worden weergegeven. AB C D EA FM1 4 G Menu "Reisdoel" H Menu "Geheugen" J Windroos (wijst naar het noorden) K Menu "Opties" van het navigatiesysteem L Corridor-statusindicatie M Satellietontvangstindicatie N Details audiobron Alleen zichtbaar, wanneer het navigatiemenu G, H en K niet wordt weergegeven. Afhankelijk van de actieve audiobron: Radio: naam of frequentie van de actuele radiozender CD-speler: nummer van het actuele muziekstuk CD-wisselaar: nummer van de actuele CD en het muziekstuk MP3-speler: naam van het actuele MP3/WMA-bestand resp. ID3-taginformatie. 1 TMC 01:13 2 ARENA BOALEVARD 3 F Reisdoel G Geheugen 5 7 Opties 6 H J KLMN Na korte tijd verdwijnen de drie menu's G, H en K aan de onderste rand van het display. Of: druk op de OK-toets =. A Functies, die aan de functietoetsen (5 t/m :) zijn toegekend. B TMC-symbool C TA-symbool D KIoktijd E Actieve audiobron 48 De navigatiemenu's verschijnen. Navigatiesysteem bedienen De drie menu's van het navigatiesysteem De drie menu's "Reisdoel", "Geheugen" en "Opties" heeft u nodig, om: · een nieuw reisdoel voor de navigatie in te voeren (zie blz. [. . . ] Een equalizer bestaat uit meerder filters, waarmee de klankkleur verbetert kan worden resp. EON ­ Enhanced Other Network In geval van verkeersinformatie (TA) wordt door een zender zonder verkeersinformatie naar een verkeersinformatiezender van dezelfde zenderketen omgeschakeld. Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. GPS ­ Global Positioning System Dit systeem maakt een wereldwijde positiebepaling mogelijk m. b. v. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N NAV. A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N NAV. A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag