Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BLACK F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BLACK F. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BLACK F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BLACK F te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BLACK F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (41 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BLACK F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] in uw eigen belang de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in bedrijf neemt. Algemene veiligheidsinstructies Houdt de volgende instructies aan, om het apparaat te beschermen tegen defecten en uzelf tegen letsel of mogelijk levensgevaar door ontsteking of explosie: · Bescherm het apparaat tegen vocht, omdat het niet waterdicht is en niet bestand is tegen spatwater. · Stel het apparaat niet bloot aan zeer lage (onder -20 °C) en zeer hoge temperaturen (hoger dan 60 °C), bijv. in de nabijheid van vuur, verwarmingen of in een geparkeerde auto in direct zonlicht. Er kan anders vocht in het apparaat worden gevormd of het apparaat raakt oververhit. [. . . ] Zodra de ontvangst weer is hersteld, herkent het apparaat automatisch of haar positie is gewijzigd en berekend indien nodig de route opnieuw. Opmerking: Externe invloeden kunnen het zicht op de hemel en daarmee de GPS-ontvangst van het navigatie-apparaat verstoren. Lees hiervoor ook het hoofdstuk "Probleemhulptabel". Bereken van de plaats van bestemming Zodra u op de plaats van bestemming bent aangekomen, wordt de melding "U heeft uw bestemming bereikt" gegenereerd. Op de kaart wordt dan uitsluitend nog uw actuele positie weergegeven. Routegeleiding afsluiten u Druk op een willekeurige plek op de kaart. Het extra menu Route Guidance Options (Routegeleidingsopties) wordt weergegeven. - of u Druk op No (Nee), om de routegeleiding te hervatten. 24 Werken met de kaart Werken met de kaart Kaart weergeven u Druk in het hoofdmenu op het symbool. u Druk op het symbool om de plaats als bestemming over te nemen. - of - u Om van het menu Navigation (Navigatie) naar kaartweergave te komen: Druk op de knop. u Om na de bestemmingsinvoer in het kaartaanzicht te komen: Druk op de knop, om het extra menu u op ter roepen. u u Druk op de knop, om het kaartaanzicht te sluiten en naar bestemmingsinvoer terug te keren. Druk op het symbool, om de plaats op te slaan en later als bestemming te gebruiken. De bestemming wordt onder de ingevoerde naam in de Favorieten opgeslagen. "Bestemmingen beheren") Opmerking: Wanneer u tijdens de routegeleiding op een willekeurige plaats in de kaart drukt, wordt een aanvullende menu met extra functies getoond. u Druk op het symbool, om afstanden tot bijzondere bestemmingen te tonen (haken) of te onderdrukken (geen haken). Opmerking: De afstanden worden uitsluitend voor bijzondere bestemmingen langs uw route en alleen aan snelwegen getoond. / Druk op het symbool om u tussen de weergave van het aankomsttijdstip en de resterende rijtijd (reistijd) om te schakelen. Gesproken mededeling tijdens de routegeleiding Uw navigatie-apparaat ondersteunt de routegeleiding met gesproken rijadviezen en geeft richtingwijzigingen tijdig aan. In de instellingen kunt u de taalinstructies van de navigatie activeren en deactiveren (Par. "Instellingen", "Instellingen voor de navigatie"). Opmerking: Het volume kunt u alleen wijzigen tijdens een gesproken mededeling. u Druk tijdens de gesproken mededeling op de knop VOL - of VOL +, om het volume voor de gesproken mededelingen te wijzigen. u Druk in het display op het onderste veld, om de laatste gesproken mededeling te herhalen. 26 Kaartweergave tijdens de routegeleiding Kaartweergave tijdens de routegeleiding Tijdens de routegeleiding worden op de kaart verschillende navigatiehulpmiddelen, en route-informatie weergegeven. Het niet aanhouden van de verkeersregels kan ongevallen veroorzaken Het kan zijn dat de informatie op de digitale wegenkaarten vanwege recente wijzigingen (wegwerkzaamheden etc. ) niet meer actueel is!de snelheidslimiet kan uitsluitend worden weergegeven wanneer deze in het kaartmateriaal is opgenomen. De richtinginformatie en verkeerssituatie ter plaatse hebben altijd voorrang op de informatie van het navigatie-apparaat. De actiepijl wijst naar de volgende actie en de afstand daarnaar. [. . . ] Vanwege veiligheidsredenen kunt u met TPAssist geen bestanden verwijderen. Indien nodig, kunt u de bestanden van uw geheugenkaart verwijderen m. b. v. Tip: Geef de geheugenkaart bijvoorbeeld de aanduiding "POI-lijsten", om het overzicht te houden: voer daarvoor een beschrijving in voor de geheugenkaarten in het formaterenvenster (PC) resp. in het venster "Informatie" (Mac: rechtsklikken op datadrager). ­ Stap 2 ­ Geheugenkaart in het apparaat plaatsen Schakel het apparaat uit met de aan-/uitschakelaar. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BLACK F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BLACK F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag