Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BL GB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BL GB. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BL GB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BL GB te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BL GB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (41 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BL GB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Stel het apparaat niet bloot aan zeer lage (onder -20 °C) en zeer hoge temperaturen (hoger dan 60 °C), bijv. in de nabijheid van vuur, verwarmingen of in een geparkeerde auto in direct zonlicht. Er kan anders vocht in het apparaat worden gevormd of het apparaat raakt oververhit. · Bij contact van de accuvloeistof met de ogen of de huid moet u direct spoelen met water en een arts consulteren. [. . . ] De route wordt opnieuw berekend en er wordt om het geblokkeerde traject heen gereden. Volgende bestemming overslaan Vereiste: · Tocht met min. 1 tussenbestemming (tochtplanning) u Druk in het extra menu op het symbool, om de volgende tussenbestemming over te slaan. De route wordt opnieuw berekend en het eerst volgende doel wordt benaderd. Informatie over bestemming weergeven u Druk in het extra menu op het symbool. resterende rijtijd wordt weergege29 Verdere functies tijdens de routegeleiding | TMC-functie ven. U kunt de bestemming op de kaart laten weergeven: u Druk op de knop Show In Map (Weergave in kaart). Druk op het symbool, om het kaartu weergave weer te verlaten. TMC-functie Via het verkeersradiokanaal (Traffic Message Channel) worden constant verkeersberichten uitgezonden. Met de TMC-functie van uw apparaat kunt u deze meldingen ontvangen en laten weergeven. Of u gebruikt deze voor de routegeleiding, om zo bijvoorbeeld files te ontwijken. Routelijst weergeven U kunt de routelijst laten weergeven, om een overzicht van uw traject te krijgen. u Druk op het symbool, om de routelijst weer te verlaten. TMC-ontvangst herstellen TMC is een service van de radiobedrijven en wordt niet in alle landen aangeboden. TMC-antenne aansluiten u Sluit de TMC-antenne aan op de daarvoor bestemde bus. TMC-zender zoeken Het apparaat stelt automatisch de eerstvolgende ontvangbare TMC-zender in. - of u Druk op het symbool om alle posities te verwijderen. Telefoneren Wanneer een Bluetooth-verbinding aanwezig is, kunt u het navigatie-apparaat met de mobiele telefoon als handsfree-voorziening gebruiken. Vereiste: · Bluetooth-verbinding met mobiele telefoon Druk in menu Bluetooth Menu (Blueu tooth-menu) op het symbool. Het menu Call (Oproep) wordt weergegeven. Oproep aannemen of afwijzen Bij een inkomend gesprek, worden de meldingen "Inkomend gesprek" en het telefoonnummer van de beller weergegeven: u Druk op de knop Accept (Aannemen), om het gesprek aan te nemen. u Druk op de knop Cancel (Beëindigen), om op te leggen of een oproep niet aan te nemen. 32 Bluetooth-functie Telefoonboek gebruiken Wanneer u het telefoonboek van uw mobiele telefoon heeft geladen, kunt u de telefoonnummers met uw navigatie-apparaat gebruiken. - of u Druk op het symbool om alle posities te verwijderen. Opmerking: Het maximale volume is afhankelijke van het ingestelde volume op de mobiele telefoon. Druk meerdere malen op de knop om u de actuele titel of de vorige titel af te spelen. u Druk op de knop, om de weergave te beëindigen. Bluetooth-instellingen maken Instelling in menu Bluetooth Settings (Bluetoothinstellingen): · Bluetooth-functie activeren/deactiveren · Zichtbaarheid in-/uitschakelen · Verbonden apparaten · Zoeken naar apparaten · Beltoon Op de tweede pagina van het menu vindt u bovendien de volgende instellingen: · Automatisch verbinden · Bluetooth resetten (Reset) · Automatisch aannemen van gesprekken · Telefoonboek laden u Druk in menu Bluetooth Menu (Bluetooth-menu) op het symbool. Het menu Bluetooth instellingen (Bluetooth-instellingen) wordt weergegeven. Wanneer u veranderingen aan de instellingen heeft uitgevoerd: Druk op de knop, om het menu te veru laten. Audio-overdracht Wanneer een Bluetooth-verbinding aanwezig is, kunt u via het navigatie-apparaat muziek afspelen, die op uw mobiele telefoon is opgeslagen. Vereiste: · Uw mobiele telefoon ondersteunt deze functie Opmerking: Elke mobiele telefoon ondersteunt de audio-overdracht op andere manieren. u Druk op de toets VOL - of VOL +, om het volume in te stellen. 33 Bluetooth-functie Bluetooth-functie activeren/deactiveren Druk op het symbool, om Bluetooth u te activeren (haakjes) of te deactiveren (geen haakjes). [. . . ] Vanwege veiligheidsredenen kunt u met TPAssist geen bestanden verwijderen. Indien nodig, kunt u de bestanden van uw geheugenkaart verwijderen m. b. v. Tip: Geef de geheugenkaart bijvoorbeeld de aanduiding "POI-lijsten", om het overzicht te houden: voer daarvoor een beschrijving in voor de geheugenkaarten in het formaterenvenster (PC) resp. in het venster "Informatie" (Mac: rechtsklikken op datadrager). ­ Stap 2 ­ Geheugenkaart in het apparaat plaatsen Schakel het apparaat uit met de aan-/uitschakelaar. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BL GB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BL GB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag