Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BL CH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BL CH. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BL CH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BL CH te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BL CH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (41 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BL CH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Herstart de Lucca. 4 Inhoudsopgave Overzicht apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . 10 Veiligheidsinstructies voor de navigatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Veiligheidsinstructies voor het omgaan met de Lucca . . . . . . . . . . . . . . . 10 In-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Eerste inbedrijfname van de Lucca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Leveringsomvang van de Lucca . . . . [. . . ] Wanneer de lijst langer is dan 3 opties, gebruik dan de volgende knoppen: Druk op de knop , om de lijst 1 pagina (3 elementen) naar boven te bladeren. , om de lijst 1 Druk op de knop pagina (3 elementen) naar beneden te bladeren. Om in de lijst meerdere pagina's naar boven of naar onderen te bladeren, drukt u meerdere malen op de betreffende knop. Opmerking: Wanneer de lijst meer dan 3 elementen bevat, kunt u aan de schuifbalken zien, waar in de lijst u zich op dit moment bevindt. Volgorde wijzigen · Routepunt omhoog: Markeer het routepunt dat u wilt verplaatsen. Het menu Itinerary (Routeplanning) wordt weer weergegeven, het gekozen routepunt is één plaats naar boven in de routelijst verschoven. Herhaal deze procedure zo vaak, tot het routepunt op de gewenste positie in de routelijst wordt weergegeven. 48 Routeplanning · Routepunt omlaag: Markeer het routepunt dat u wilt verplaatsen. Het menu Itinerary (Routeplanning) wordt weer weergegeven, het gekozen routepunt is één plaats naar beneden in de routelijst verschoven. Herhaal deze procedure zo vaak, tot het routepunt op de gewenste positie in de routelijst wordt weergegeven. Hele routelijst wissen Druk, wanneer de routelijst die u wilt wissen wordt weergegeven, op de knop More (Meer). Druk op Delete the complete list (Hele lijst wissen). Routes beheren Route opslaan Druk op de knop More (Meer). Wanneer u een opgeslagen route laadt, moet deze opnieuw worden berekend. Routepunt wissen Markeer het routepunt dat u wilt wissen. GPS-ontvangst gestoord Wanneer na invoer van de bestemming onvoldoende GPS-signaal wordt ontvangen, verschijnt een melding. Opmerkingen: · De route wordt met de dan geldende instellingen voor de routeberekening berekend. De instellingen voor de route-opties kunt u via het menu Routing options (Routeopties) bekijken en wijzigen. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in hoofdstuk "Route-opties vastleggen". · Wanneer de Navigatie voor een route wordt gestart, is het startpunt altijd de actuele positie. De eerste etappe van de route is het eerste aangegeven routepunt. U heeft de volgende mogelijkheden: · Open het deksel over het batterijcompartiment en controleer of de schakelaar zich in de stand "ON" bevindt. · Indien u zich in een gesloten ruimte bevindt, begeeft u zich naar buiten. Indien tijdens de routegeleiding de GPS-ontvangst gestoord is, wordt de navigatie gepauzeerd. Zodra de ontvangst weer is hersteld, herkent het navigatiesysteem automatisch of haar positie is gewijzigd en berekend indien nodig de route 54 Routegeleiding opnieuw. Routegeleiding afsluiten om de rou Druk op de knop tegeleiding te afsluiten. Wanneer u de routegeleiding afsluit, voordat u uw bestemming heeft bereikt, dan wordt het menu Navigation (Navigatie) geopend. U kunt dan een nieuw doel invoeren, of de navigatie naar de oorspronkelijke bestemming hervatten, wanneer u uit de "laatste bestemmingen" het oorspronkelijke doel weer kiest. Bereken van de plaats van bestemming Zodra u op de plaats van bestemming bent aangekomen, wordt de melding "U heeft uw bestemming bereikt" gegenereerd. [. . . ] Gebruik voor het afvoeren van het oude apparaat de beschikbare retouren verzamelsystemen. 97 FAQ Geen GPS ontvangst Wanneer uw Lucca gedurende langere tijd geen GPS-ontvangst heeft (dat kan na verplaatsingen terwijl het apparaat is uitgeschakeld, bijv. vliegreizen), dan moet u een GPS-reset uitvoeren: · Maak de Lucca indien nodig los van de netspanningsstekker. · Open het deksel van het batterijcompartiment en stel de schakelaar in op "OFF". · Wacht 10 seconden en stel de schakelaar in op "ON" · Ga naar buiten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BL CH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BL CH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag