Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BL. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BL te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (41 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 8 LCD-display 9 DIS -toets : Opening voor SD-/MMC-kaarten ; Front AUX-IN IN-bus voor aansluiting van externe audiobronnen, bijv. < AUDIO-toets voor het instellen van lage tonen, hoge tonen, balans en fader instellen. = Toetsenblok 1 - 5 119 Inhoud Over deze handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Wanneer u het apparaat zelf inbouwt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Om te kiezen tussen de weergavemogelijkheden, u drukt u op de toets DIS 9. SD-/MMC-kaart plaatsen/ verwijderen u Schuif de SD-/MMC-kaart met de bedrukte zijde naar links en de contacten aan de voorzijde in de schacht :, tot deze borgt. Om de MMC-/SD-kaart uit te nemen, u druk op de SD-/MMC-kaart, tot deze ontgrendeld. u Trek de SD-/MMC-kaart uit de kaartschacht :. Directory kiezen Om op- of neerwaarts naar een andere directory te gaan, u drukt u een- of meermaals op toets of 5. 136 SD-/MMC-weergave DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Titel kiezen Om op- of neerwaarts naar een andere titel van de actuele directory te gaan, u drukt u een- of meermaals op toets of 5. Bij eenmalig indrukken van de toets 5 wordt de actuele titel opnieuw gestart. Titels in willekeurige volgorde weergeven (MIX) U kunt alle titels in de actuele directory of alle titels op de SD-/MMC-kaart in willekeurige volgorde afspelen. u Druk zo vaak op de toets 5 MIX =, tot de gewenste functie op het display wordt weergegeven: · "MIX ALL" (alle titels op de SD-/MMC-kaart) · "MIX DIR" (alle titels in de actuele directory) · "MIX OFF" (afspelen in willekeurige volgorde afsluiten) Wanneer de willekeurige weergave (MIX) actief is, wordt op het display MIX weergegeven. Snelle zoekdoorloop (hoorbaar) Voor een snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. Zolang u de toets ingedrukt houdt, wordt de zoekdoorloop voortgezet. Losse titels of hele directories herhaald afspelen (REPEAT) U kunt ofwel de actuele titel of alle titels in de actuele directory herhalend afspelen. u Druk zo vaak op de toets 4 RPT =, tot de gewenste functie op het display wordt weergegeven: · "RPT TRACK" (actuele titel) · "RPT DIR" (alle titels in de actuele directory) · "RPT OFF" (Repeat beëindigen) Wanneer de herhalingsfunctie (Repeat) actief is, wordt op het display RPT weergegeven. Titels kort weergeven (SCAN) U kunt alle titels van de SD/MMC-kaart kort laten weergeven. Lees voor het instellen van de duur van het fragment de paragraaf "Duur van het fragment instellen" in het hoofdstuk "Radioweergave". Scan beëindigen, titel verder beluisteren u Druk kort op de M/OK-toets >. 137 SD-/MMC-weergave | Weergave van CD-wisselaar Weergave onderbreken (PAUSE) u Druk op de toets 3 =. De weergave wordt voortgezet. Titel kiezen Om op- of neerwaarts naar een andere titel van de actuele CD te gaan, u drukt u een- of meermaals op toets of 5. Snelle zoekdoorloop (hoorbaar) Voor een snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. AUDIO BASS Niveau (GAIN) Frequentie (FREQ) -7 tot +7 ­ E-BASS -7 tot +7 ­ ­ 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz of 200 Hz 1. 0, 1. 25, 1. 5 of 2. 0 E-TREBLE ­ 10 kHz, 12. 5 kHz, 15 kHz of 17. 5 kHz ­ E-MIDDLE -7 tot +7 0. 5 kHz, 1. 0 kHz, 1. 5 kHz of 2. 5 kHz 0. 5, 0. 75, 1. 0 of 1. 25 Kwaliteitsfactor (QFAC) ­ ­ 141 DANSK BASS instellen Om het niveau van de lage tonen in te stellen, u drukt u op de toets AUDIO <. "BASS" en de ingestelde waarde voor het niveau verschijnen op het display. Wanneer het instellen voltooid is, u drukt u op de toets AUDIO <. TREBLE instellen Om het niveau van de hoge tonen in te stellen, u drukt u op de toets AUDIO <. u Druk op de toets of 5 net zo vaak, tot "TREBLE" op het display verschijnt. "TREBLE" en de ingestelde waarde voor het niveau verschijnen op het display. Wanneer het instellen voltooid is, u drukt u op de toets AUDIO <. PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS TREBLE ENHANCED ENGLISH DEUTSCH Sound E-BASS instellen Om de frequentie en de kwaliteitsfactor van de lage tonen in te stellen, u drukt u op de toets AUDIO <. of 5 net zo u Druk op de toets vaak, tot "ENHANCED" op het display verschijnt. "FREQ" en de actueel ingestelde waarde verschijnen op het display. u Druk op de toets of 5, om tussen "FREQ" (frequentie) en "QFAC" (kwaliteitsfactor) te kiezen. E-TREBLE instellen Om de frequentie van de hoge tonen in te stellen, u drukt u op de toets AUDIO <. u Druk op de toets of 5 net zo vaak, tot "ENHANCED" op het display verschijnt. [. . . ] Kostry jiných pístroj nesmí být pipojeny na kostru autorádia (kryt pístroje). pripojením nepreberáme záruku. Ak by tu uvedené pokyny na montáz nezodpovedali vásmu vozidlu, obráte sa prosím na specializovaného predajcu fy Blaupunkt, výrobcu vásho vozidla alebo na nasu zákaznícku linku. Pri montázi zosilovaca alebo menica je bezpodmienecne nutné najprv zapoji kostru prístroja, nez sa nakontaktujú zástrcky do zásuvky Line-In alebo LineOut. Kostry cudzích prístrojov sa nesmú napoji na kostru (schránku) autorádia. Montázny návod Bezpecnostné pokyny Pocas montáze a zapojenia respektujte následné bezpecnostné pokyny. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-N BL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag