Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 500 EUROPE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 500 EUROPE. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 500 EUROPE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 500 EUROPE te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 500 EUROPE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8938 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 500 EUROPE (219 ko)
   BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 500 EUROPE annexe 2 (5560 ko)
   BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 500 EUROPE annexe 1 (4023 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 500 EUROPE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] www. blaupunkt. com Mobile Navigation TravelPilot 500 Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding (Uitgebreide versie) Overzicht van het apparaat Overzicht van het apparaat 1 2 3 4 6 7 5 8 9 10 11 12 17 16 15 14 13 2 Overzicht van het apparaat 1 Display (touchscreen): eenvoudige bediening door het aanraken van de knoppen op het display 2 VOL - : volume reduceren 3 Aan-/uitschakelaar: · Lang indrukken (langer dan 1 s): apparaat inschakelen · Lang indrukken (langer dan 3 s): apparaat uitschakelen · Kort indrukken: hoofdmenu oproepen 4 VOL + : volume verhogen 5 Bus voor extra externe TMC-antenne (interne TMC-antenne aanwezig) 6 Schacht voor geheugenkaart 7 Bus voor voeding (netoplaadapparaat of oplaadkabel naar sigarettenaansteker) 8 Stylus voor bediening op het display 9 Digitale camera, o. a. voor het herkennen van borden : Lichtsensor voor automatische displayhelderheid (bovenkant) ; Bus voor extra externe GPS-antenne (interne GPS-antenne aanwezig) < Afdekking accucompartiment = Microfoon voor spraakinvoer en hands-free set (Bluetooth) > Aansluitbus voor koptelefoon ?in uw eigen belang de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in bedrijf neemt. Algemene veiligheidsinstructies Houdt de volgende instructies aan, om het apparaat te beschermen tegen defecten en uzelf tegen letsel of mogelijk levensgevaar door ontsteking of explosie: · Bescherm het apparaat tegen vocht, omdat het niet waterdicht is en niet bestand is tegen spatwater. · Stel het apparaat niet bloot aan zeer lage (onder -20 °C) en zeer hoge temperaturen (hoger dan 60 °C), bijv. [. . . ] u Druk op het symbool, om de Bluetooth-verbinding te verbreken. Bluetooth-instellingen maken Instelling in menu Bluetooth Settings (Bluetoothinstellingen): · Bluetooth-functie activeren/deactiveren · Zichtbaarheid in-/uitschakelen · Lijsten van verbonden (koppelde) apparaten (o. a Bluetooth-verbinding opbouwen/verbreken) · Zoek naar apparaten (andere mobiele telefoons koppelen, par. "Bluetooth-instellingen maken") · Beltoon voor inkomende oproepen Op de tweede pagina van het menu vindt u bovendien de volgende instellingen: · Automatisch verbinden · PIN veranderen voor Bluetooth-verbinding · RAS-instelling voor internettoegang · Automatische acceptatie van inkomende gesprekken · Telefoonboek laden (par. "Telefoonboek") Druk in het menu Bluetooth op het u symbool. Het menu Bluetooth Settings (Bluetooth-instellingen) wordt weergegeven. Wanneer u veranderingen aan de instellingen heeft uitgevoerd: Druk op de knop, om het menu u te verlaten. Bluetooth-functie activeren/deactiveren Deactiveer de Bluetooth-functie wanneer u deze niet nodig heeft. De functie verbruikt extra stroom, waardoor de bedrijfsduur van het navigatie-apparaat wordt gereduceerd. Druk op het symbool, om Bluetooth u te activeren (vinkje) of te deactiveren (geen vinkje). Andere mobiele telefoons met het navigatieapparaat koppelen Start het zoeken naar apparaten met Bluetoothfunctie, wanneer u andere mobiele telefoons wilt koppelen. Wanneer momenteel een Bluetooth-verbinding bestaat, kan een andere mobiele telefoon worden gekoppeld. Deze moet worden verbroken, omdat de verbinding slechts met één apparaat kan worden opgebouwd. Wanneer u een elfde telefoon koppelt, dan wordt de eerste gekoppelde mobiele telefoon verwijderd. · De Bluetooth-verbinding kan slechts met één mobiele telefoon worden opgebouwd. Wanneer er meerdere beschikbaar zijn, dan wordt uitsluitend die telefoon verbonden, die als laatste gekoppeld is. "Koppelen met het navigatie-apparaat" en voer de PIN "0000" in. 42 Bluetooth-functie Zichtbaarheid in-/uitschakelen Voor de Bluetooth-verbinding moet het navigatieapparaat zichtbaar zijn voor andere Bluetooth-apparaten. Druk op het symbool, om de zichtu baarheid in te schakelen (vinkje) of uit te schakelen (geen vinkje). Verbonden apparaten Alle gekoppelde mobiele telefoons worden in het menu Paired Devices (Verbonden apparaten) opgesomd en kunnen worden bewerkt. Vereiste: · Bluetooth-functie en zichtbaarheid in mobiele telefoon zijn geactiveerd Opmerking: De Bluetooth-verbinding kan slechts met één mobiele telefoon worden opgebouwd. Wanneer er meerdere beschikbaar zijn, dan wordt uitsluitend die telefoon verbonden, die als laatste gekoppeld is. Druk op het symbool, om de mobiele telefoon uit de lijst te verwijderen. Druk op het symbool, om alle mobiele telefoons te verwijderen. Beltoon u Druk op het symbool. u Druk op de toets VOL - of VOL +, om het volume in te stellen. Automatisch verbinden Wanneer u het apparaat uitschakelt, wordt de Bluetooth-verbinding verbroken. [. . . ] POI-lijsten worden door derden aangeboden, bijvoorbeeld via het Internet door POICON (www. poicon. POI-lijsten met de navolgende bestandsformaten worden ondersteund: · Google Earth-uitwisselingsformaat * . kml · Andere Geobestandsformaten: *. xml (Geo), *gpx, *asc, *csv Hoe bewerk ik POI-lijsten zonder TPAssist? Stap 1 ­ Aan voorwaarden van POI-lijsten voldoen · De naam van de POI-lijst is: Landafkorting_Categorie1_Categorie2, bijv. Alleen dan kan het apparaat de POI later op landen en categorieën sorteren. · Het bijbehorende POI-symbool draagt dezelfde identificatie als de POI-lijst: Landafkorting_Categorie1_Categorie2, bijv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 500 EUROPE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 500 EUROPE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag