Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVELPILOT LUCCA MP3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVELPILOT LUCCA MP3. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVELPILOT LUCCA MP3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVELPILOT LUCCA MP3 te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVELPILOT LUCCA MP3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4255 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT TRAVELPILOT LUCCA MP3 (4203 ko)
   BLAUPUNKT TRAVELPILOT LUCCA MP3 (4203 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVELPILOT LUCCA MP3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bedienings- en montagehandleiding Overzicht apparaten Overzicht apparaten 12 3 45 6 2 Overzicht apparaten Onder het display bevinden zich de volgende toetsen: 1 INFO: herhaalt de laatste rij-instructie. 3 In-/uitschakelaar: Kort indrukken: start het apparaat in de laatst gebruikte modus resp. 6 Touchscreen: alle instellingen en de bediening van de Lucca worden eenvoudig en intuïtief uitgevoerd door aanraken van de knoppen, die op het touchscreen worden weergegeven. 9 8 7 Aan de rechter zijde vindt u de volgende elementen: 7 Connector voor het aansluiten van de Lucca op het oplaadapparaat of de sigarettenaanstekerkabel. 8 Koptelefoonaansluiting 9 SD-kaartsleuf 3 Overzicht apparaten Aan de onderzijde bevinden zich de volgende bedieningselementen: = < ; : > : Batterijcompartimentdeksel ; Batterij-hoofdschakelaar < GPS-antennebus voor aansluiting van een externe GPS-antenne. [. . . ] Druk op Delete the complete list (Hele lijst wissen). Routes beheren Route opslaan Druk op de knop More (Meer). Wanneer u een opgeslagen route laadt, moet deze opnieuw worden berekend. Routepunt wissen Markeer het routepunt dat u wilt wissen. De routelijst wordt opnieuw weergegeven. 49 Routeplanning Route laden Druk op de knop More (Meer). Druk op de knop Calculate (Berekenen), om het volledige traject alsmede de geschatte reistijd van de route te laten berekenen. Wanneer de berekening is afgerond, wordt in het menu Itinerary (Routeplanning) in plaats van de knop Calculate (Berekenen) het volledige traject van het eerste tot het laatste routepunt en de geschatte reistijd voor dit traject weergegeven. Voor elk routepunt worden bovendien de afstand tot het voorgaande routepunt en geschatte reistijd voor deze etappe weergeven. Route berekenen Een geplande route kan ook zonder GPS-ontvangst worden berekend, zodat u een overzicht van het traject heeft. Daarbij wordt het eerst aangegeven routepunt als startpunt van de route geaccepteerd. De eerste etappe is dan de rit naar het eerste aangegeven routepunt. 50 Route-opties vastleggen Route op de kaart weergeven Druk op de knop Show on map (Op kaart weergeven), om de hele route op de kaart weer te geven. om de simulatie af Druk op te sluiten, anders wordt de simulatie herhaald. Opmerking Het simulatietraject mag niet langer zijn dan 100 km. Route-opties vastleggen In het menu Routing options (Routeopties) kunt u het snelheidsprofiel van uw voertuig vastleggen, de aard van de route kiezen en bepaalde wegtypen uitsluiten. De route-opties blijven voor elke routegeleiding, tot de volgende wijziging van de route-opties geldig. Druk in menu Navigation (Navigatie) op de knop Settings (Instellingen). Druk op de knop , om de lijst 1 pagina (3 elementen) naar boven te bladeren. Druk op de knop , om de lijst 1 pagina (3 elementen) naar beneden te bladeren. Om in de lijst meerdere pagina's naar boven of naar onderen te bladeren, drukt u meerdere malen op de betreffende knop. 51 Route-opties vastleggen Druk in menu Settings (Instellingen) op de knop Routing options (Routeopties). ­ Voor deze optie moet een externe TMC-ontvanger zijn aangesloten. Bij deze optie wordt er rekening gehouden met verkeersberichten bij de berekening van de route. · Fast route (Snelle route) ­ Bij deze optie wordt qua tijd de kortste route berekend. · Short route (Korte route) ­ Bij deze optie wordt qua kilometers de kortste route berekend. Druk achtereenvolgens op de velden Motorways (Snelwegen), Ferries (Veerverbindingen) en Toll roads (Tolwegen) en leg vast of deze in de routeberekeningen moeten worden opgenomen of moeten worden vermeden. Druk op het veld Speed profile (Snelheidsprofiel) om tussen de aangeboden profielen te wisselen. Druk op het veld Type of routing (Aard van de route) om tussen de verschillende modi te wisselen: · Dynamic route (TMC) (Dynamische route) 52 Routegeleiding · · · Permitted (Toegestaan) ­ Bij deze optie wordt het betreffende wegtype opgenomen in de berekening van de route. Avoid (Vermijden) ­ Bij deze optie wordt het betreffende wegtype indien mogelijk vermeden. [. . . ] De luidspreker van de Lucca is te zacht voor mij, wat kan ik hier aan doen?Door gebruik van de Cradle kan in combinatie met een autoradio met Tel. -In/Aux-In, de weergave via de luidsprekers van de autoradio plaatsvinden. 98 De ingebouwde luidspreker voldoet niet aan mijn normale kwaliteitseisen. De Lucca kan via de Cradle op een autoradio met Tel. -In/Aux-In worden aangesloten zodat weergave via de luidsprekers van de auto mogelijk is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVELPILOT LUCCA MP3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVELPILOT LUCCA MP3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag