Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R5. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R5 te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (802 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R5 (40 ko)
   BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R5 INSTALLATION INSTRUCTION (298 ko)
   BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R5 INSTALLATION INSTRUCTION (40 ko)
   BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R5 (822 ko)
   BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R5 (40 ko)
   BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R5 INSTALLATION INSTRUCTION (298 ko)
   BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R5 INSTALLATION INSTRUCTION (40 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R52 / DX-R5 Gebruiksaanwijzing http://www. blaupunkt. com INLEIDING NAVIGATIE RADIOWEERGAVE CD-WEERGAVE CD-WISSELAAR SETUP 2 Overzicht van het apparaat 2 1 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 2 3 4 Volumeregelaar, met de klok mee draaien vergroot het volume, tegen de klok in draaien verkleint het volume. In- en uitschakelen van het apparaat en geluidsonderdrukking (mute) FM·AM-toets Kort indrukken: activeren van de radioweergave en kiezen van de golfgebieden FM resp. Display met segmentweergave, vaste symbolen en dotmatrixveld NAV-toets Kort indrukken: activeert de navigatie Lang indrukken: oproepen van de routeopties ESC-toets, hiermee kunt u menu's verlaten en tekens wissen in invoermenu's. -toets, voor het openen van het afneembare en opklapbare bedieningspaneel ; < OK-toets, voor het bevestigen van menuopties en starten van de scanfunctie in de audio-weergavesoorten -toets Kort indrukken terwijl de routegeleiding actief is: het actieve reisdoel verschijnt en de laatste gesproken mededeling wordt herhaald. [. . . ] Rechtsboven wordt de actuele afstand tot het reisdoel en linksboven de verwachte aankomsttijd weergegeven. Bij de weergave van aanwijzingen om af te slaan ziet u rechts naast de rijadviezen een diagram dat symbolisch de afstand tot het beslissingspunt (bv. frequentie, bij weergave van cdwisselaar de aanduiding van titel en cd-nummer. Pluspunt: de zes toetsen 1 - 6 > en het pijltoetsenblok : hebben, terwijl de routegeleiding actief is, dezelfde functie als in het hoofdmenu van de op dat moment op de achtergrond actieve audiobron. Dat betekent dat u altijd de belangrijkste basisfuncties van de actieve audiobron kunt oproepen, zonder de routegeleiding te hoeven verlaten. Wisselen van audiobron Tijdens de routegeleiding kunt u altijd wisselen van audiobron. 1 Druk terwijl de routegeleiding actief is op toets FM·AM 4 of CD·C 5 om te wisselen tussen de radioweergave en de weergave van cd of cdwisselaar. Weergave van cd-wisselaar is alleen mogelijk wanneer er een bedrijfsklare cd-wisselaar aangesloten is. FM 1 EUROPE 19:16 TMC B6/WESTSCH NELLWEG km 26 NAV FM 1 EUROPE TMC NAV TO2/ 12 19:16 TMC B6/WESTSCH NELLWEG km 26 DO1 NAV Om de actieve routegeleiding af te breken: 1 2 Druk op de ESC-toets 8. Er verschijnt een controlevraag. FM 1 EUROPE TMC Wanneer u de routegeleiding werkelijk wilt afbreken: Druk op de OK-toets ;. ROUTEGELEIDING AFBREKEN? NAV Tijdens de dynamische routegeleiding ontvangt de TravelPilot digitale verkeersinformatie en verwerkt deze in de planning van de route. Dat zijn RDS-zenders die hun verkeersinformatie ook digitaal uitzenden. Wanneer u de reeds actieve routegeleiding dynamisch wilt laten uitvoeren: 1 Houd tijdens de routegeleiding toets ingedrukt. = langer dan twee seconden De dynamische routegeleiding is actief wanneer TMC op het display verlicht is. Let op: Voor dynamische routegeleiding moet tijdens de routegeleiding een TMC-zender ingesteld zijn. De TMC-zoekdoorloop kan lang duren, aangezien de gehele frequentieband wordt doorzocht naar TMC-zenders. In deze tijd is geen radioweergave mogelijk. FM 1 EUROPE 19:16 TMC B6/WESTSCH NELLWEG km 26 NAV TMC-berichten lezen De TravelPilot biedt u de mogelijkheid de tijdens de dynamische routegeleiding via TMC (Traffic Message Channel) ontvangen verkeersberichten op het display te laten weergeven. INLEIDING NAVIGATIE RADIOWEERGAVE CD-WEERGAVE CD-WISSELAAR SETUP 37 DEUTSCH FRANÇAIS Dynamische routegeleiding NEDERLANDS Routegeleiding afbreken INLEIDING 1 NAVIGATIE RADIOWEERGAVE CD-WEERGAVE CD-WISSELAAR SETUP 38 Houd toets TRAF @ langer dan twee seconden ingedrukt. Op de bovenste regel worden het nummer van het bericht en het aantal berichten in het geheugen aangegeven. Wanneer zich geen berichten in het geheugen bevinden, verschijnt een mededeling van die strekking. U kunt door de tekst van het bericht 'bladeren' met de toetsen Nadat u de berichten hebt gelezen, drukt u op toets ESC 8. Let op: Om te zorgen dat alleen de gegevens worden gebruikt die relevant zijn voor uw positie op dat moment, verwerkt de TMC-functie alleen TMC-berichten die betrekking hebben om een straal van 100 km rondom uw auto. OO1 / OO3 TMC 2 3 4 A7 Hannover Kassel AS Hildesh NAV NO MAP-routegeleiding De NO MAP-routegeleiding vindt plaats wanneer na het invoeren van het reisdoel en het starten van de routegeleiding de navigatie-cd wordt verwijderd. Pluspunt: tijdens de NO MAP-routegeleiding kan de interne cd-speler voor audioweergave worden gebruikt. Wanneer de NO MAP-routegeleiding actief is, wordt onder op het display NO MAP en in het symboolveld rechts de hemelsbrede afstand tot het reisdoel weergegeven. [. . . ] Om de klankinstellingen uit te voeren: 1 Ga met de toetsen FM·AM 4 resp. CD·C 5 naar de audiobron (radio, cd of cd-wisselaar) waarvoor u de instellingen wilt uitvoeren. Bass instellen Om de bass voor de actuele audiobron in te stellen: 1 2 3 Druk op toets AUD ?. of OK ;. BASS -2 RDS LD NAV Treble instellen Om de treble voor de actuele audiobron in te stellen: 1 2 3 4 Druk op toets AUD ?. : om de treble in te stellen. 15:45 TREBLE 3 RDS LD NAV Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets AUD ? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag