Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R4. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R4 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R4 te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R4 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1034 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R4 INSTALLATION INSTRUCTION (552 ko)
   BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R4 (1032 ko)
   BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R4 INSTALLATION INSTRUCTION (549 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R4

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R4 / RNS4 Gebruiksaanwijzing http://www. blaupunkt. com INLEIDING NAVIGATIE RADIOWEERGAVE CD-WEERGAVE CD-WISSELAAR SETUP INDEX 2 Overzicht van het apparaat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 14 13 12 11 10 2 Tuimelschakelaar. De functie van de tuimelschakelaar is telkens afhankelijk van de menu's resp. Dot-matrixdisplay Kort Indrukken tijdens de routegeleiding: het actieve reisdoel verschijnt en de laatste gesproken mededeling wordt herhaald. In lijsten worden vermeldingen die met ". . . " gekenmerkt zijn, volledig weergegeven. [. . . ] kiest, verdwijnen de hieronder vermelde opties en berekent de TravelPilot de snelste route, rekening houdend met actuele verkeersinformatie, en wordt automatisch een TMC-zender ingesteld. SNELWEG: hier kunt u instellen of tijdens de routegeleiding snelwegen mogen worden gevolgd. TOL: u hebt de mogelijkheid om tolwegen uit te sluiten van de routegeleiding of toe te laten. SNELWEG MIJDEN is ingesteld en het niet volgen van snelwegen tot grote omwegen zou leiden, kiest de TravelPilot ook snelwegen. Kies de te veranderen menuoptie en druk op de rechter draai-/drukknop ;. - VERDER INLEIDING NAVIGATIE RADIOWEERGAVE CD-WEERGAVE CD-WISSELAAR SETUP INDEX 49 DEUTSCH ROUTEOPTIE ROUTE DYNAM. DEUTSCH ROUTEOPTIE ROUTE SNEL SNELWEG MET VEER MET TOL MET VERDER DEUTSCH NAVI-MENU ROUTEOPTIE ROUTELIJST POSITIEMARK. TA UIT SYMBOLEN 2D NEDERLANDS Routeopties vastleggen INLEIDING NAVIGATIE RADIOWEERGAVE CD-WEERGAVE CD-WISSELAAR SETUP INDEX 50 Wanneer u het keuzemenu wilt verlaten: 1 1 2 druk op de ESC-toets 9 (u komt terug in het Navi-menu) of kies de menuoptie VERDER en druk op de rechter draai-/drukknop ;. Wanneer de routegeleiding niet actief is, wordt het Navi-menu opnieuw weergegeven. Wanneer de routegeleiding actief is, wordt naar de routegeleiding gesprongen. Let op: Wanneer u de routeopties wijzigt terwijl de routegeleiding actief is, wordt de route opnieuw berekend. De ingestelde routeopties blijven actief tot de volgende wijziging. Positie markeren U hebt altijd de mogelijkheid, ook terwijl de routegeleiding actief is, om de actuele positie van uw auto op te slaan. Deze functie is handig wanneer u tijdens de rit langs een interessante lokatie komt, die u op een later tijdstip opnieuw wilt bezoeken. Druk op de rechter draai-/drukknop ;. NAVI-MENU ROUTEOPTIE ROUTELIJST POSITIEMARK. TA AAN SYMBOLEN 2D Nadat u op de rechter draai-/drukknop ; hebt gedrukt, wordt een keuzemenu opgeroepen. Hier kunt u kiezen of u een naam voor de positiemarkering wilt invoeren of terug wilt naar het menu waarin de positie is gemarkeerd. Wanneer u de optie KRT. NAAM kiest en een naam invoert voor de gemarkeerde positie, wordt deze aansluitend automatisch opgenomen in het reisdoelgeheugen. Voer de korte naam in, houd de rechter draai-/drukknop ; langer dan twee seconden ingedrukt of kies het -symbool en druk op de rechter draai-/drukknop ;. De gemarkeerde positie wordt met de ingevoerde korte naam opgenomen in het reisdoelgeheugen. Wanneer u VERDER hebt gekozen, wordt het menu opgeroepen van waaruit de positie werd gemarkeerd, zonder dat de korte naam voor de gemarkeerde positie wordt opgeslagen. De gemarkeerde positie wordt dan opgeslagen met de kloktijd in het geheugen POSITIEMARK. Let op: Er kunnen maximaal vijf gemarkeerde posities met kloktijd in het geheugen POSITIEMARK. worden opgeslagen. INLEIDING NAVIGATIE RADIOWEERGAVE CD-WEERGAVE CD-WISSELAAR SETUP INDEX 51 DEUTSCH DEUTSCH DEUTSCH NIEUWE NAAM HOME_ TIJD: 03:27 ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ -/. ÄÖÜ 1234567890 E NEDERLANDS Positiemarkering opslaan INLEIDING NAVIGATIE RADIOWEERGAVE CD-WEERGAVE CD-WISSELAAR SETUP INDEX 52 Verkeersinformatie tijdens de routegeleiding U kunt de standby-functie voor verkeersinformatie tijdens de routegeleiding inresp. gedeactiveerd. Gesproken mededelingen activeren / deactiveren De routegeleiding van de navigatie kan naar keuze met of zonder gesproken mededelingen plaatsvinden. [. . . ] FM-SEEK SENS SETUP INDEX INLEIDING NAVIGATIE RADIOWEERGAVE CD-WEERGAVE CD-WISSELAAR 103 DEUTSCH DEUTSCH DEUTSCH NEDERLANDS U wordt verzocht het traject af te leggen. INLEIDING NAVIGATIE RADIOWEERGAVE CD-WEERGAVE CD-WISSELAAR SETUP INDEX 104 Terugzetten op de fabrieksmatige instellingen U kunt de TravelPilot terugzetten op de fabrieksmatige basisinstellingen. Stap 1: wanneer er een navigatie-cd geplaatst is, wordt u gevraagd of u de waarden van de navigatie wilt terugzetten. Mocht er geen navigatie-cd geplaatst zijn, dan wordt direct de volgende vraag gesteld. 2 2 Wanneer u de instellingen wilt wissen, kiest u JA, of om de instellingen van de navigatie te behouden kiest u NEE. INSTELLINGEN TAAL INSTALLATIE BEVEILIGING FABRIEKSINST. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R4 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag