Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVELP. DX R52T OHNE CD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVELP. DX R52T OHNE CD. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TRAVELP. DX R52T OHNE CD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TRAVELP. DX R52T OHNE CD te teleladen.


BLAUPUNKT TRAVELP. DX R52T OHNE CD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (40 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TRAVELP. DX R52T OHNE CD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 78 Instellen geluidsvolume voor verkeersinformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Overzicht van de door de fabriek ingestelde basisinstellingen met DSC . . . 84 Wisselaar-functie inschakelen met SRC op de autoradio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 69 PORTUGUES ESPAGÑOL AF - Alternatieve-Frequentie . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Bij twijfel kan de servicedienst-centrale van uw land u het adres van de dichtstbijzijnde KeyCard-servicedienst geven. Met de KeyCard (1 en 2) kunnen de instellingen van de volgende functies apart opgeslagen worden: Bass, hoge tonen (Treble), Balance en Fader, voorkeuzetoetsen, Loudness, TA (volume), Speech (geluid bij gesproken woord), BEEP-volume, SCANTIME, VOLFIX. Bovendien blijft de laatst ingestelde stand zoals zender- afstemming, TA-voorrang, Loudness, AF, RM, REG ON/OFF, gevoeligheid van zoekafstemming opgeslagen. Zo beschikt u na het inschuiven van uw KeyCard weer over de gekozen basisinstelling. KeyCard vervangen Een KeyCard kan alleen maar door een nieuwe met hetzelfde kengetal (1 resp. KeyCard 2 vervangen, dan · voert u KeyCard 1 in en zet het toestel aan. · Drukt u op de KeyCard, dan komt deze in de uitneempositie en op het display verschijnt LEARNING. KeyCard 1 er uit halen en terwijl LEARNING nog aan staat, de nieuwe KeyCard 2 invoeren. Er kan telkens maar één KeyCard 1 en 2 worden gebruikt om het toestel aan te zetten. · 74 stapsgewijs omhoog stapsgewijs omlaag 75 PORTUGUES De functie AF (Alternatieve Frequentie) zorgt ervoor, dat de best te ontvangen frequentie van het gekozen programma automatisch wordt opgezocht. Tijdens het zoeken naar de zender die het best kan worden ontvangen, wordt het radiogeluid korte tijd onderdrukt. Als bij het aanzetten van het toestel of bij het oproepen van een geprogrammeerde frequentie "SEARCH" op het display verschijnt, omlaag Voorwaarde = AF uitgeschakeld!· Op << >> drukken, de frequentie gaat met kleine stapjes omhoog/omlaag. Wordt de tuimelschakelaar << >> rechts of links ingedrukt gehouden, gaat het zoeken van de frequentie snel. ESPAGÑOL SVENSKA Handmatig op zenders afstemmen << >> NEDERLANDS AF - Alternatieve-Frequentie ITALIANO Radio-Data-System biedt u op de FM meer comfort bij het radio luisteren. NDR3) staat "TP" op het display, wanneer de voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd. Bij een verkeersmededeling wordt automatisch op de zender met verkeersinformatie (hier NDR2) overgeschakeld. De verkeersinformatie is te beluisteren en daarna wordt automatisch naar het daarvoor beluisterde programma (NDR3) teruggeschakeld. Waarschuwingssignaal Verlaat u het ontvangstgebied van de ingestelde verkeersinformatie-zender dan klinkt er na ongeveer 30 seconden een waarschuwingssignaal. Drukt u op een voorkeuzetoets, waarop een zender zonder TA geprogrammeerd is, dan hoort u eveneens een waarschuwingssignaal. Waarschuwingssignaal uitzetten a) Een andere zender met verkeersinformatie instellen door: · · op tuimelschakelaar te drukken of op een voorkeuzetoets te drukken waarop een verkeersinformatiezender geprogrammeerd is. Automatische zoekafstemming Voorwaarde: Voorrang voor verkeersinformatie staat aan. Wanneer u een cassette of CD beluistert of de geluidssterkte op "0" ingesteld heeft en u verlaat het ontvangstgebied van de ingestelde verkeersinformatie-zender, zoekt de autoradio automatisch een nieuwe verkeersinformatie-zender. na het starten van de zoekafstemming geen verkeersinformatiezender gevonden, stopt de cassette resp. Waarschuwingssignaal uitzetten zoals boven beschreven. of b) De voorrang van de verkeersinformatie uitschakelen door: · op TA drukken. De geluidssterkte van de waarschuwing kunt u ook tot het vooraf ingestelde mutevolume verlagen. · Daarvoor op -dB drukken. Instellen geluidsvolume voor verkeersinformatie Het geluidsvolume voor het waarschuwingssignaal en de actuele of opgeslagen verkeersmededeling is door de fabriek ingesteld. U kunt dit echter met DSC wijzigen (zie "Programmeren met DSC, TA LEVEL"). Voorrang voor verkeersinformatie aan-/uitzetten Is de voorrangfunctie voor verkeersinformatie geactiveerd, dan staat op het display "TA". [. . . ] U kunt de volgende CD-wisselaars van Blaupunkt met deze autoradio bedienen: CDC-A03, -F03, -A05, -F05. Cd kiezen/ titel kiezen met tuimelschakelaar Titel kiezen (opwaarts): kort indrukken CUE - versneld vooruitspoelen (hoorbaar): ingedrukt houden Wisselaar-functie inschakelen met SRC op de autoradio Een magazijn moet ingeschoven zijn. Met SRC schakelt u over op een andere geluidsbron (radio - wisselaar - cassette). SRC zo vaak indrukken totdat op het display de wisselaarfuncties verschijnen. Titel-nr. VOL FIX CD kiezen (neerwaarts) CD kiezen (opwaarts) DSC-programmering stoppen/instelling opslaan: · op DSC drukken. Opnieuw starten van de titel: kort indrukken Titel kiezen (neerwaarts): twee of meer keren kort na elkaar indrukken REVIEW - versneld terugspoelen (hoorbaar): ingedrukt houden Op het display verschijnt de gekozen modus. SCAN Voor het kort laten horen van de CD-nummers. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TRAVELP. DX R52T OHNE CD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TRAVELP. DX R52T OHNE CD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag