Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 W/W S/DK/N O. CD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 W/W S/DK/N O. CD. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TP E2 W/W S/DK/N O. CD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 W/W S/DK/N O. CD te teleladen.


BLAUPUNKT TP E2 W/W S/DK/N O. CD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (40 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TP E2 W/W S/DK/N O. CD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 113 Versneld voor- en achteruit verplaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Automatische, verkorte weergave CD SCAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 "Beep-toon" bij bediening van de toetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Instellen van het volume bij nschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Op FM laat het apparaat, afhankelijk van de instelling, de zenders op de geheugenniveaus I, II of het Travelstore-niveau T horen. Wanneer onder een voorkeuzetoets geen zender is geprogrammeerd, dan wordt deze toets overgeslagen. Wilt u ``n van de gehoorde zenders blijven beluisteren: · Druk opnieuw op de PS/MIX-toets. · Druk zolang op de gewenste zendervoorkeuzetoets totdat de pieptoon c. q. Let op: Wanneer u afstemt op een reeds geprogrammeerde zender, knippert de betreffende voorkeuzetoets en bij FM het geheugenniveau kort op het display. Geprogrammeerde zenders oproepen Geprogrammeerde zenders kunt u weer oproepen met een druk op de toets. · Kies het frequentiegebied FMT en het geheugenniveau, of het frequentiegebied M·L. · Druk kort op de betreffende zendervoorkeuzetoets om de zender op te roepen. 108 Zenders laten horen met RadioScan U kunt alle te ontvangen zenders op het gekozen frequentiegebied achtereenvolgens kort laten horen. Wilt u ``n van de gehoorde zenders blijven beluisteren: · Druk dan kort op de PS/MIX-toets. Wanneer u geen zender kiest, wordt de zoekafstemming beëindigd en laat de radio weer de oorspronkelijke zender horen. geeft u de mogelijkheid een bepaald soort programma te selecteren, in overeenstemming met uw eigen wensen. U heeft nu de mogelijkheid om met de voorkeuzetoetsen 6 verschillende soorten programma's te kiezen. De voorkeuzetoetsen fungeren nu als programmasoort-toetsen. PTY en Scan In de Scan-mode laat het apparaat alleen zenders met de gekozen PTY-code horen. Wanneer geen SPORT-zenders gevonden worden, keert de radio terug naar de uitgangspositie. 110 Stel met de tuimelschakelaar <</>> de gewenste waarde in tussen T1 en T9. Deze functie is voor KeyCard 1 en 2 afzonderlijk in te stellen. Zendernamen invoeren Deze functie is voor KeyCard 1 en 2 afzonderlijk in te stellen. Wanneer u een zender kiest, verschijnt de frequentie ervan op het display, bv. Bij geprogrammeerde zenders zonder RDS-identificatie kunt u deze frequentie-aanduiding vervangen door een naam van maximaal 8 tekens. Deze zenders moeten op de geheugenniveaus I en II geprogrammeerd zijn. · Druk zo vaak op de tuimelschakelaar / , totdat op het display ST NAME verschijnt. 111 PORTUGUES Kies de wijze van invoeren met de tuimelschakelaar <</>>. Op het display wordt de frequentie aangegeven met daarnaast liggende streepjes. U kunt kiezen uit de hoofdletters A-Z, Umlaute, bijzondere tekens en de cijfers 0-9. Om de eerste letter in te voeren: · Druk zo vaak op de tuimelschakelaar / als nodig. · · Druk op de tuimelschakelaar <<. Uren instellen: · Druk zo vaak als nodig op de tuimelschakelaar / . ESPAGÑOL Toets de tuimelschakelaar / zo vaak in, totdat op het display TIM TIME verschijnt. SVENSKA · De aanduiding wijzigt zich, totdat de eerste gekozen letter knippert. Ingevoerde letter bevestigen: · Druk op de tuimelschakelaar <<. [. . . ] Voor informatie over de bediening van het wissel-magazijn verwijzen wij u graag naar de gebruiksaanwijzing van de cd-wisselaar. Bij gebruik van de cd-wisselaar is de bediening grotendeels gelijk aan de bediening van de cd-speler in de radio. Hierom worden de identieke bedieningsfuncties slechts kort beschreven. Titelkeuze (Track) Om een titel te selecteren: · Druk kort op de tuimelschakelaar . of MIX-weergave U kunt de titels van ``n cd (MIX CD) of van alle cd's in het magazijn (MIX MAG - magazijn) in een willekeurige volgorde afspelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TP E2 W/W S/DK/N O. CD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TP E2 W/W S/DK/N O. CD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag