Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 W/W GR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 W/W GR. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TP E2 W/W GR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 W/W GR te teleladen.


BLAUPUNKT TP E2 W/W GR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (40 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TP E2 W/W GR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer niet binnen 8 seconden een verandering plaatsvindt, schakelt het display terug naar de vorige toestand. PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS 7 TA (Traffic Announcement = voorrang voor verkeersinformatie) Wanneer "TA" op het display staat, worden alleen zenders met verkeersinformatie weergegeven. TA aan/uit: druk op TA. ITALIANO FRANÇAIS FF: snel vooruitspoelen; stop met FF. Extra functies: Druk ca. REG ON/REG OFF - Bij REG ON wordt alleen op een alternatieve frequentie overgeschakeld, wanneer dit een zender is met hetzelfde regionale programma (zie "REG - Regionaal"). ENGLISH DEUTSCH Beknopte gebruiksaanwijzing den ook minder goed te ontvangen zenders gezocht. m - handmatige zenderafstemming Omschakelen: druk bij radiogebruik kort op lo·m. [. . . ] Het is raadzaam uw autoradio niet te bedienen in moeilijke verkeerssituaties. politie en brandweer moeten in de auto op tijd en duidelijk te horen zijn. Beluister tijdens het rijden uw programma daarom alleen met een aangepast geluidsvolume. Onjuist codenummer ingevoerd Dieven mogen het codenummer niet door uitproberen te weten kunnen komen. Wanneer een onjuist codenummer wordt ingevoerd, wordt het apparaat daarom gedurende een wachttijd geblokkeerd. De wachttijd bedraagt na de eerste drie pogingen 10 seconden, na verdere pogingen een uur. U kunt de autoradio dan niet meer in gebruik nemen. NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS Verkeersveiligheid Het apparaat wordt geleverd zonder actieve diefstalbeveiliging. Wanneer u de diefstalbeveiliging wilt inschakelen, gaat u te werk zoals hieronder beschreven. Zodra het apparaat met geactiveerde diefstalbeveiliging van de stroomverzorging wordt afgesneden (bv. Het kan alleen opnieuw gebruikt worden, wanneer het bijbehorende codenummer (van de autoradiopas) wordt ingevoerd. ENGLISH DEUTSCH Belangrijke aanwijzingen Diefstalbeveiliging het codenummer absoluut nodig. Alleen na correct invoeren van het codenummer kunt u het apparaat in gebruik nemen. Mocht u het codenummer zijn vergeten en de autoradiopas hebben verloren, dan kan het apparaat uitsluitend bij onze erkende leveranciers tegen betaling in gebruik genomen worden. Diefstalbeveiliging inschakelen Wanneer u de diefstalbeveiliging wilt inschakelen: · · · · · Zet de radio uit. de functies "Alternatieve frequentie" en "Handmatig afstemmen" zijn uitgeschakeld. Met de toetsen AF en lo·m (lo, m, -, lo) wisselt u van functie. ingedrukt gehouden Wanneer een toets wordt, loopt de zoekafstemming snel voor- of achteruit door. FRANÇAIS ENGLISH tie gevonden is of na het doorlopen van de frequentieband. Wanneer dit programma niet meer naar wens te ontvangen is: · Kies een ander programma. Zenders kiezen U kunt FM-zenders van 87, 5 t/m 108 MHz ontvangen. Met de toetsen heeft u de mogelijkheid zenders op verschillende manieren te kiezen: DEUTSCH Radiogebruik met RDS (Radio Data System) Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen U kunt de gevoeligheid van de automatische zoekafstemming veranderen. Wanneer "lo" wordt aangegeven, worden alleen goed te ontvangen lokale zenders opgezocht (geringe gevoeligheid). Wanneer "lo" niet wordt aangegeven, worden ook minder goed te ontvangen zenders opgezocht (grotere gevoeligheid). Daarbij mag "m" niet op het display staan. Wiselen van geheugenniveau U kunt de geheugenniveaus I, II en T afwisselen om zenders te programmeren en om geprogrammeerde zenders op te roepen. · Druk zo vaak op FM, tot het gewenste geheugenniveu op het display verschijnt. Let op: Wanneer u afstemt op een reeds geprogrammeerde zender, knipperen op het display ca. 6 seconden het betreffende geheugenniveau en de plaats in het geheugen. Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore U kunt de zes sterkste FM-zenders in het betreffende ontvangstgebied op volgorde van sterkte, elk uit hun eigen ontvangstgebied, automatisch programmeren. Het apparaat zoekt dan de volgende FMzenders en slaat ze op in geheugenniveau "T" (Travelstore). [. . . ] De voorrang voor volgende verkeersinformatie blijft gehandhaafd. ENGLISH DEUTSCH Ontvangst van verkeersinformatie met RDS-EON Cassetteweergave Automatische start zoekafstemming Voorwaarde: De voorrang voor verkeersinformatie is ingeschakeld. Wanneer u een cassette beluistert of de volumeknop op "0" heeft gezet en het ontvangstgebied van de ingestelde verkeersinformatie-zender verlaat, zoekt de autoradio automatisch een andere zender met verkeersinformatie. 30 seconden na het begin van de zoekafstemming geen zender met verkeersinformatie wordt gevonden, stopt de cassette en hoort u een waarschuwingssignaal. Schakel het waarschuwingssignaal uit zoals hierboven is beschreven. Appendix Loopwerk/Cassettes Gebruik in de auto alleen C60/C90-cassettes. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TP E2 W/W GR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TP E2 W/W GR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag