Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 W/W E/P/GB O. CD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 W/W E/P/GB O. CD. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TP E2 W/W E/P/GB O. CD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 W/W E/P/GB O. CD te teleladen.


BLAUPUNKT TP E2 W/W E/P/GB O. CD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (40 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TP E2 W/W E/P/GB O. CD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 79 Instellen geluidsvolume voor verkeersinformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Bescherming tegen diefstal met KeyCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Tweede KeyCard programmeren/ KeyCard vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Optische aanduiding van de diefstalbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer de tuimelschakelaar / boven of onder ingedrukt gehouden wordt, loopt de zoekafstemming snel voor- of achteruit door. Zoekafstemming · REG - Regionaal Bepaalde programma's van radiozenders worden op bepaalde tijden in regionale uitzendingen verdeeld. het eerste net van de NDR op bepaalde tijden programma's van verschillende inhoud voor gebieden in de noordelijke Duitse deelstaten Schleswig-Holstein, Hamburg en Neder-Saksen. Wanneer u een regionaal programma ontvangt en dit wilt blijven beluisteren: · Druk op de REG-toets. Wanneer u het ontvangstgebied van de regionale zender verlaat, of de volledige RDSservice verlangt, schakelt u over op REG OFF. Wanneer "REG ON" geactiveerd is, verschijnt bij het aanzetten van het apparaat steeds even "REG ON". AF - Alternatieve frequentie De AF-functie (Alternatieve Frequentie) zorgt ervoor dat automatisch op de best te ontvangen frequentie van het gekozen programma wordt afgestemd. Deze functie is ingeschakeld, wanneer "AF" verschijnt op het display. Tijdens het zoeken naar de sterkste frequentie kan de radioweergave even onderbroken worden. Wanneer bij het aanzetten van het apparaat of bij het kiezen van een geprogrammeerde frequentie "SEARCH" in het display verschijnt, 76 / / omhoog omlaag trapsgewijs omlaag/omhoog ("AF" is uit) "bladeren" door de zenderketen, wanneer "AF" aanstaat (NDR1. . . NDR4). Handmatig afstemmen op zenders << >> Voorwaarde: AF uitgeschakeld!· Druk op << >>, de frequentie wordt trapsgewijs omlaag/omhoog veranderd. Hiermee is aan de voorwaarden voor zenderkeuze met << >> voldaan. Let op: Wanneer u afstemt op een reeds geprogrammeerde zender, knipperen de betreffende voorkeuzetoets en het geheugenniveau kort op het display, indien u zich op een ander geheugenniveau bevindt. ITALIANO Druk zolang op de gewenste voorkeuzetoets tot na de geluidsonderdrukking het programma weer te horen is (ca. Drukt u op een voorkeuzetoets, waarop een zender zonder TA geprogrammeerd is, dan hoort u eveneens een waarschuwingssignaal. Waarschuwingssignaal uitzetten a) Een andere zender met verkeersinformatie instellen door: · · op tuimelschakelaar te drukken of op een voorkeuzetoets te drukken waarop een verkeersinformatiezender geprogrammeerd is. Automatische zoekafstemming Voorwaarde: Voorrang voor verkeersinformatie staat aan. Wanneer u een cassette beluistert of de geluidssterkte op "0" ingesteld heeft en u verlaat het ontvangstgebied van de ingestelde verkeersinformatie-zender, zoekt de autoradio automatisch een nieuwe verkeersinformatie-zender. na het starten van de zoekafstemming geen verkeersinformatiezender gevonden, stopt de cassette en hoort u een waarschuwingssignaal. Waarschuwingssignaal uitzetten zoals boven beschreven. of b) De voorrang van de verkeersinformatie uitschakelen door: Instellen geluidsvolume voor verkeersinformatie Het geluidsvolume voor het waarschuwingssignaal en de actuele verkeersmededeling is door de fabriek ingesteld. U kunt dit echter met DSC wijzigen (zie "Programmeren met DSC, TA VOL"). NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Ontvangst van verkeersinformatie met RDS-EON Traffic Memo (TIM) Het toestel beschikt over een digitaal spraakgeheugen, waarmee maximaal vier verkeersmededelingen met een totale duur van ten hoogste vier minuten automatisch worden opgeslagen. Zodra TP op het display verschijnt, wordt als de radio is ingeschakeld, iedere verkeersmededeling van deze zender opgenomen. Wanneer de voorrang voor verkeersinformatie geactiveerd is (TA op het display) wordt ook verkeersinformatie van de verkeersinformatie-zender van de zenderreeks opgenomen (zoals bij ontvangst verkeersinformatie met RDS-EON beschreven). Al naar gelang van de duur van de nieuwe mededeling worden de oude mededelingen gewist. Is een mededeling langer dan vier minuten, verschijnt na vier minuten weergave op het display OVERFLOW en hoort u een pieptoon als teken, dat niet de gehele mededeling kon worden opgenomen. Waarschuwing Gevaar voor beschadiging van de motorantenne in een autowasstraat. [. . . ] De cassette wordt uit de opening geschoven. Snelspoelen FR : snel terugspoelen; stop met FF FF : snel vooruitspoelen; stop met FR Zet u de radio uit, de antenne wordt ingeschoven. Zodra u de wasinstallatie verlaten hebt, kunt u TIM opnieuw activeren zoals beschreven bij "TIM-opnameparaatheid/TIM-tijd instellen". Snelspoelen Snel vooruitspoelen · Druk op FF (fast forward). Aan het einde van de band schakelt het apparaat over op de andere kant en begint de weergave. 82 Wisselen van kant (autoreverse) (wisselen van afspeelrichting tijdens de weergave) · Druk tegelijk op FR en FF. Aan het einde van de band schakelt het apparaat over op de andere kant. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TP E2 W/W E/P/GB O. CD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TP E2 W/W E/P/GB O. CD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag