Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 W/W D/NL/F O. CD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 W/W D/NL/F O. CD. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TP E2 W/W D/NL/F O. CD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 W/W D/NL/F O. CD te teleladen.


BLAUPUNKT TP E2 W/W D/NL/F O. CD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (40 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TP E2 W/W D/NL/F O. CD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 82 Cd kiezen/titels kiezen met de tuimelschakelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Ontvangst van verkeersinformatie met RDS-EON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Voorrang voor verkeersinformatie in-/ uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Volume van verkeersinformatie en waarschuwingssignaal instellen . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer u een tweede KeyCard wilt programmeren: · Plaats de eerste KeyCard en zet het apparaat aan. KeyCard-tong knipperen bij wijze van diefstalbeveiliging. Hiervoor moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: De standby-pluspool en de pluspool via het contactslot moeten juist zijn aangesloten (zoals beschreven in de inbouwhandleiding). Lees hiervoor , , Programmeren met DSC LED". SVENSKA NEDERLANDS Uw radio wordt geleverd met een KeyCard. Wanneer een KeyCard verloren of beschadigd raakt, kunt u via een erkende dealer een vervangende KeyCard krijgen. Indien u twee KeyCards gebruikt, kunnen de volgende instellingen individueel geprogrammeerd worden: Bass, treble (hoge tonen), balans en fader, voorkeuzezenders, loudness, TA (volume verkeersinformatie), BEEP-volume. frequentieband, zenderafstemming, TA-voorrang, loudness, AF, REG ON/OFF en gevoeligheid van de zoekafstemming gehandhaafd. Zo vindt u steeds na het plaatsen van de KeyCard de basisinstelling van uw keuze terug. KeyCard verwijderen Trek de KeyCard nooit uit het apparaat. · Neem dan de KeyCard uit de opening. Optische aanduiding van de Tweede KeyCard programmeren/ diefstalbeveiliging KeyCard vervangen Wanneer de auto geparkeerd is, kan de ITALIANO FRANÇAIS Wanneer u een onbekend soort kaart invoert (bv. Bedien het apparaat pas weer, wanneer u beschikt over een KeyCard die bij het apparaat bekend is. · · Druk op de KeyCard, deze komt in de uitneempositie. Verwijder de eerste KeyCard en schuif, zolang , , CHANGE" wordt weergegeven, de nieuwe KeyCard in de opening. Er kunnen voor het apparaat maximaal twee KeyCards geprogrammeerd zijn. Wanneer een derde KeyCard wordt geprogrammeerd, vervalt automatisch de geldigheid van de KeyCard die niet werd gebruikt bij het programmeren. ENGLISH DEUTSCH Bescherming tegen diefstal met KeyCard Radiogebruik met RDS (Radio Data Systeem) Het Radio Data Systeem biedt u meer comfort bij het luisteren naar de radio op FM. Op het display brandt de weergegeven frequentie of de afkorting van de zender. Weergegeven zenders kiezen/Scan uitschakelen: · Druk kort op SC/MIX. Wanneer geen zender wordt gekozen, wordt Scan automatisch na het doorlopen van de frequentieband uitgeschakeld. U hoort weer de voordien ingestelde zender. Omschakelen stereo-mono Bij ongunstige ontvangstcondities kan op mono worden overgeschakeld: · Houd "lo" ca. teken Steeds wanneer u het apparaat inschakelt, is de stereoweergave ingesteld. Bij slechte ontvangst schakelt het apparaat automatisch over op monoweergave. 76 · · Druk op de tuimelschakelaar of druk op een voorkeuzetoets waaronder een programma met verkeersinformatie geprogrammeerd is. · Druk op TA. 77 PORTUGUÊS Op het display verschijnt "TA" wanneer de voorrang voor verkeersinformatie is ingeschakeld. Voorrang in-/uitschakelen: · Druk op TA. of b) Wanneer u de voorrang voor verkeersinformatie uitschakelt: ESPAÑOL Voorrang voor verkeersinformatie in-/uitschakelen SVENSKA Veel FM-zenders zenden regelmatig actuele verkeersinformatie uit voor hun regio. Zenders met verkeersinformatie zenden ter identificatie een signaal uit, waaraan uw autoradio ze herkent. Wanneer een dergelijk signaal herkend wordt, verschijnt op het display "TP" (Traffic Program - Uitzending met verkeersinformatie). Daarnaast zijn er zenders die zelf geen verkeersinformatie uitzenden, maar met RDSEON de mogelijkheid bieden de verkeersinformatie van een andere zender van dezelfde omroep te ontvangen. [. . . ] 100 gebruiksuren kunnen door afzetting van stof op de aandrukrol en de weergavekop storingen optreden in de bandloop en de weergavekwaliteit. Bij normale verontreiniging kunt u uw cassettespeler reinigen met een reinigingscassette, bij sterkere verontreiniging met een in spiritus gedrenkt wattestaafje. Gebruik nooit hard gereedschap. DEUTSCH Programmeren met DSC Deze autoradio biedt u de mogelijkheid om met DSC (Direct Software Control) enkele instellingen en functies aan uw wensen aan te passen en deze aanpassingen te programmeren. Een overzicht van de door de fabriek ingestelde basisinstellingen vindt u hieronder, zodat u deze altijd kunt raadplegen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TP E2 W/W D/NL/F O. CD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TP E2 W/W D/NL/F O. CD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag