Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 W/W D/F/I O.CD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 W/W D/F/I O.CD. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TP E2 W/W D/F/I O.CD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 W/W D/F/I O.CD te teleladen.


BLAUPUNKT TP E2 W/W D/F/I O.CD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (40 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TP E2 W/W D/F/I O.CD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 68 Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Ontvangst van verkeersinformatie met RDS-EON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Voorrang voor verkeersinformatie in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Volume voor verkeersinformatie en waarschuwingssignaal instellen . . . . . . . . . . . . [. . . ] Beluister tijdens het rijden uw programma daarom alleen met een aangepast geluidsvolume. NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS Verkeersveiligheid ENGLISH DEUTSCH Belangrijke aanwijzingen Diefstalbeveiliging Het apparaat wordt geleverd zonder actieve diefstalbeveiliging. Wanneer u de diefstalbeveiliging wilt inschakelen, gaat u te werk zoals hieronder beschreven. Zodra het apparaat met geactiveerde diefstalbeveiliging van de stroomverzorging wordt afgesneden (bv. diefstal, ontkoppelen van de accu), wordt het elektronisch geblokkeerd. Het kan alleen opnieuw gebruikt worden, wanneer het bijbehorende codenummer (van de autoradio-pas) wordt ingevoerd. Wanneer de diefstalbeveiliging is ingeschakeld, heeft u na onderbreking van de stroomvoorziening het codenummer absoluut nodig. Alleen na correct invoeren van het codenummer kunt u het apparaat in gebruik nemen. Mocht u het codenummer zijn vergeten en de autoradio-pas hebben verloren, dan kan het apparaat uitsluitend bij onze erkende servicewerkplaatsen tegen betaling in gebruik worden genomen. Opnieuw inschakelen na stroomonderbreking (Diefstalbeveiliging is ingeschakeld) · · · Zet het apparaat aan. Druk kort op voorkeuzetoets 1, op het display verschijnt "0000". Voorbeeld: Codenummer is 2521 - Druk 2x op toets 1, op het display staat "2000"; - Druk 5x op toets 2, op het display staat "2500"; - Druk 2x op toets 3, op het display staat "2520"; - Druk 1x op toets 4, op het display staat "2521". druk op Onjuist codenummer ingevoerd Dieven mogen het codenummer niet door uitproberen te weten kunnen komen. Voorwaarden zijn dat deze zenders tenminste eenmaal eerder zijn ontvangen en dat zowel "AF" als "m" geactiveerd zijn (verschijnt op het display). met · b) Interlokale ontvangst dx · · Schakel dx in met MIX/lo ("lo" is niet verlicht op het display). Houd MIX/lo ingedrukt totdat "DX-LEV" en de ingestelde waarde op het display verschijnen. De instelling vindt plaats zoals beschreven onder "a) Lokale ontvangst". Gevoeligheid van de zoekafstemming apart instellen voor lokale en interlokale ontvangst U kunt de gevoeligheidsgraad voor lokale en interlokale ontvangst apart instellen. a) Lokale ontvangst · · Schakel lo in met MIX/lo ("lo" is verlicht op het display) Houd MIX/lo ingedrukt totdat "LO-LEV" en de ingestelde waarde op het display verschijnen (na "MONO" of "STEREO"). 67 PORTUGUÊS U kunt de geheugenniveaus I, II en T afwisselen om zenders te programmeren en om geprogrammeerde zenders op te roepen. · Druk zo vaak op FMT dat het gewenste geheugenniveau op het display verschijnt. ESPAÑOL SVENSKA Wisselen van geheugenniveau (FM) NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS Bladeren in de zenderketen ENGLISH Druk op . Wanneer een toets ( of ) ingedrukt gehouden wordt, verloopt de frequentiedoorloop snel. · Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen U kunt de gevoeligheid van de automatische zoekafstemming veranderen. Wanneer "lo" wordt aangegeven, worden alleen goed te ontvangen lokale zenders opgezocht (geringe gevoeligheid). Wanneer "lo" wordt uitgeschakeld, worden ook minder goed te ontvangen zenders opgezocht (grotere gevoeligheid). Indien "m" op het display wordt weergegeven en "AF" uit is, is de handmatige zoekafstemming ingeschakeld. Met kan de gevoeligheid worden gewijzigd. Wanneer niet binnen acht seconden een wijziging wordt uitgevoerd, schakelt het display terug naar de vorige toestand. [. . . ] Daarnaast zijn er zenders die zelf geen verkeersinformatie uitzenden, maar met RDSEON de mogelijkheid bieden de verkeersinformatie van een andere zender van dezelfde omroep te ontvangen. NDR3) is afgestemd, verschijnt "TP" op het display, zodra de voorrang voor verkeersinformatie geactiveerd is. Bij verkeersinformatie wordt automatisch overgeschakeld op de zender met de verkeersinformatie (hier NDR2), waarna automatisch naar het ervoor beluisterde programma (NDR3) wordt teruggeschakeld. Wanneer u tijdens de verkeersinformatie op TA drukt, wordt de voorrang alleen voor deze melding onderbroken. De voorrang voor volgende verkeersinformatie blijft gehandhaafd. Automatische start zoekafstemming (Cd-weergave) Wanneer u een cd beluistert en het ontvangstgebied van de ingestelde verkeersinformatiezender verlaat, zoekt de autoradio automatisch een andere zender met verkeersinformatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TP E2 W/W D/F/I O.CD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TP E2 W/W D/F/I O.CD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag