Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 W/W BENELUX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 W/W BENELUX. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TP E2 W/W BENELUX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 W/W BENELUX te teleladen.


BLAUPUNKT TP E2 W/W BENELUX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (40 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TP E2 W/W BENELUX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 101 Gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Programmatype van de zender opvragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Zenders kort laten horen met PTY-SCAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Volume van verkeersinformatie en waarschuwingssignaal instellen . . . . . . . . . [. . . ] Voorwaarde: AF en PTY zijn uitgeschakeld (de symbolen zijn niet op het display te zien). Indien gewenst schakelt u deze functies zo uit: · Druk op AF resp. PTY. Zenderafstemming Zoekafstemming · / Druk op / , de autoradio zoekt automatisch de volgende zender. Wanneer / naar boven of naar beneden ingedrukt gehouden wordt, loopt de zoekafstemming snel opwaarts of neerwaarts verder. Start hiervoor bv. Aan de voorwaarden voor de zenderkeuze met << >> is voldaan. Wisselen van geheugenniveau U kunt de geheugenniveaus I, II en T afwisselen om zenders te programmeren en om geprogrammeerde zenders op te roepen. TS totdat het gewenste geheugenniveau wordt aangegeven op het display. Handmatige afstemming uitvoeren: Druk op << >>. Wanneer de tuimelschakelaar << >> links of rechts ingedrukt gehouden wordt, vindt de frequentiedoorloop snel plaats. · Bladeren in de zenderketens Zoekafstemming opwaarts neerwaarts trapsgewijs omlaag (indien AF uit) trapsgewijs omhoog (indien AF uit) Met << >> kunt u zenders uit het ontvangstgebied oproepen. Wanneer meer zenders van `zenderketens' te ontvangen zijn, kunt u met >> (vooruit) of << (achteruit) bladeren in de zenderketens, bv. Voorwaarden hiervoor zijn dat deze zenders minstens eenmaal ontvangen zijn en dat "AF" geactiveerd is (staat op het display). 100 Zenders programmeren U kunt in het FM-gebied per geheugenniveau (I, II, T) zes zenders met de voorkeuzetoetsen 1, 2, 3, 4, 5, 6 programmeren. · Stem af op een zender met de tuimelschakelaar (automatisch of handmatig). Op het display verschijnt "T-STORE". Bij slechte ontvangst schakelt het apparaat automatisch over op monoweergave. Programmatype Met << >> kunt u het laatst gekozen programmatype aangeven en een ander kiezen. Met de voorkeuzetoetsen 1 - 6 kunt u geprogrammeerde programmatypes kiezen. Met DSC kunt u de taal kiezen uit Duits en Engels (zie "Programmering met DSC PTY LANG"). 102 ROCK MUSIC rockmuziek M. O. R. M ontspanningsmuziek LIGHT M licht klassiek CLASSICS serieus klassiek OTHER M overige muziek PTY 16 t/m PTY 30 zijn nog niet bezet. Na de BEEP wordt aangegeven welk soort programma de ontvangen zender uitzendt. Wanneer "NO PTY" verschijnt, heeft de zender geen PTY-kenmerk. Het laatst gekozen programmatype wordt kort getoond. Programmatype kiezen a) met de voorkeuzetoetsen Wanneer PTY uitgeschakeld is, kunnen met de toetsen 1 - 6 door de fabriek vastgelegde programmatypes worden gekozen. Wanneer u een andere zender van dit programmatype wilt beluisteren: · Start de zoekafstemming met / . Wanneer geen zender van het gekozen programmatype gevonden wordt, toont het display kort "NO PTY". U kunt op elke plaats in het geheugen een ander beschikbaar programmatype vastleggen. Lees indien nodig de volgende paragraaf, "Programmatype kiezen". [. . . ] Met de tuimelschakelaar en de -toets kunt u een keuze maken uit de de hierna beschreven functies en deze instellen. Met deze functies kunt u de cd`s namen naar keuze geven (zie "Cd`s benoemen"). LOUDNESS Loudness-aanpassing van zachte, lage tonen aan het menselijk gehoor. LOUD 1 - geringe versterking LOUD 6 - maximale versterking TA VOL Volume van de verkeersinformatie instelbaar tussen 0 en 63. U hoort de verkeersinformatie altijd op dit volume, wanneer het standaardvolume geringer is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TP E2 W/W BENELUX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TP E2 W/W BENELUX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag