Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 W/R IT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 W/R IT. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TP E2 W/R IT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 W/R IT te teleladen.


BLAUPUNKT TP E2 W/R IT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (40 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TP E2 W/R IT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 121 Gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Programmatype van de zender opvragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Zenders kort laten horen met PTY-SCAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Volume van verkeersinformatie en waarschuwingssignaal instellen . . . . . . . . . [. . . ] Gehoorde zender kiezen/Scan uitschakelen: · Druk kort op SC/MIX. Wanneer u geen zender kiest, wordt de zoekafstemming beëindigd nadat de frequentieband eenmaal doorlopen is. Wanneer "lo" wordt uitgeschakeld, worden ook minder goed te ontvangen zenders gezocht (hogere gevoeligheid). U kunt de gevoeligheidsgraad op elk niveau veranderen (lees hiervoor het hoofdstuk "Programmering met DSC"). PTY in-/uitschakelen · Druk op PTY. Wanneer de functie ingeschakeld is, laat het display kort het laatst gekozen programmatype zien. Rechts onder staat continu "PTY". Stereo-mono wisselen Bij ongunstige ontvangstcondities kunt u overschakelen op mono: · Houd lo ca. Telkens wanneer u het apparaat aanzet, is de stereoweergave ingesteld. Bij slechte ontvangst schakelt het apparaat automatisch over op monoweergave. Voorwaarde: PTY is ingeschakeld. Met DSC kunt u de taal kiezen uit Duits en Engels (zie "Programmering met DSC PTY LANG"). De vetgedrukte letters zijn identiek aan de kort getoonde PTY-vermelding op het display. NEWS nieuws CURRENT AFFAIRS politiek INFORMATION gesproken woord SPORT sport 121 Korte speeltijd (Scan) wijzigen De korte speeltijd kan worden ingesteld tussen 5 en maximaal 30 seconden. SCAN uitschakelen: · Druk nogmaals op SC. Voorrang PTY Situatie PTY is ingeschakeld, de aanduiding op het display is verlicht. - NDR 2 zendt PTY POP uit apparaat schakelt binnen de zenderketen over op NDR 2, zolang deze zender "POP" uitzendt. - oorspronkelijke zender: NDR3 "PTY" op het display "POP" gekozen zoekafstemming gestart Het display laat afwisselend "SEARCH" resp. geen zender met PTY-POP gevonden display toont "NO PTY" en schakelt automatisch terug naar NDR 3 - 123 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS Er is momenteel geen zender van het gekozen programmatype te ontvangen (met Ook bij cd- en CDC-gebruik schakelt het apparaat binnen de zenderketen over op de zoekafstemming of Scan). radiozender van het gekozen programmaHet apparaat schakelt terug naar de oor- type. Na het einde van de PTY-uitzending blijft het Zodra binnen dezelfde `zenderketen' een apparaat op radiogebruik staan. zender van het gekozen programmatype te ontvangen is, schakelt het apparaat bij ge- Let op: bruik van de radio voor de duur van de uit- Zoals al vermeld werd, zijn deze functies zending over op deze zender. Voorbeeld: ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Ontvangst van verkeersinformatie met RDS-EON Onder EON verstaat men het uitwisselen van programma-informatie binnen een zenderketen. Veel FM-zenders zenden regelmatig actuele verkeersinformatie uit voor hun regio. Zenders met verkeersinformatie zenden ter identificatie een signaal uit, waaraan uw autoradio ze herkent. Wanneer een dergelijk signaal herkend wordt, verschijnt op het display "TP" (Traffic Program - Uitzending met verkeersinformatie). Daarnaast zijn er zenders die zelf geen verkeersinformatie uitzenden, maar met RDSEON de mogelijkheid bieden de verkeersinformatie van een andere zender van dezelfde omroep te ontvangen. NDR3) de voorrang voor verkeersinformatie geactiveerd moet zijn, dan moet "TA" op het display verlicht zijn. [. . . ] Met deze functie kunt u cd's naar eigen inzicht benoemen (zie "Cd's benoemen"). LOUDNESS Loudness-aanpassing van zachte, lage tonen aan het menselijk gehoor. LOUD 1 - geringe versterking LOUD 6 - maximale versterking TA VOL Volume van de verkeersinformatie instelbaar tussen 0 en 63. U hoort de verkeersinformatie altijd op dit volume, wanneer het standaardvolume geringer is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TP E2 W/R IT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TP E2 W/R IT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag