Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 W/R E/P/GB O. CD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 W/R E/P/GB O. CD. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TP E2 W/R E/P/GB O. CD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 W/R E/P/GB O. CD te teleladen.


BLAUPUNKT TP E2 W/R E/P/GB O. CD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (40 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TP E2 W/R E/P/GB O. CD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 22 Gedurende de montage en aansluiting moet de minpool van de batterij worden losgekoppeld. Hierbij moeten de veiligheidsinstructies van de voertuigfabrikant (airbag, alarminstallaties, boordcomputers, startonderbrekers) worden aangehouden. Recycling en afvoeren Gebruik voor het afvoeren van het product de beschikbare retour- en verzamelsystemen. Over deze handleiding Voor onze producten die binnen de Europese Unie gekocht zijn, bieden wij een fabrieksgarantie. U kunt de garantiebepalingen oproepen op www. blaupunkt. de of direct opvragen bij: Blaupunkt GmbH Hotline Robert Bosch Str. 200 D-31139 Hildesheim Conformiteitsverklaring Hiermee verklaart Blaupunkt GmbH dat de USB-interface in overeenstemming is met de vereisten en de andere relevante voorschriften van de overige geldende bepalingen van de richtlijn 1999/5/EG. Werking Interface voor het aansluiten van Apple® iPod en / of USB-sticks voor (muziek-) weergave via Blaupunkt radio's met C`n`Cinterface (vanaf 2008). [. . . ] 200 D-31139 Hildesheim Conformiteitsverklaring Hiermee verklaart Blaupunkt GmbH dat de USB-interface in overeenstemming is met de vereisten en de andere relevante voorschriften van de overige geldende bepalingen van de richtlijn 1999/5/EG. Werking Interface voor het aansluiten van Apple® iPod en / of USB-sticks voor (muziek-) weergave via Blaupunkt radio's met C`n`Cinterface (vanaf 2008). Aangesloten iPod en/of USB-geheugens verschijnen in het radiomenu als eigen bronnen en kunnen met de SRC-toets worden gekozen. Veiligheidsinstructies Voor het boren van de bevestigingsgaten moet worden gewaarborgd, dat er geen kabels of voertuigonderdelen kunnen worden beschadigd. Monteer de USB-bus niet in de opblaaszone van de airbags en zorg voor een veilige aflegplek, zodat de inzittenden van het voertuig bij een noodstop geen gevaar lopen. Gebruik bij gaten met scherpe randen kabeldoorvoeren. iPod functies Voor iPod G3/G4, Mini, Photo, Video 5G, 5. 5G, Classic 6G*, Nano 1G/2G/3G*, Touch*, iPhone* * met beperkingen van de weergave in iPod, zie www. blaupunkt. com 20 · Aansluiting iPod via Dock-stekker · Besturing iPod via autoradio · Weergavelijst + / · Bestand + / · MIX / REPEAT / SCAN (radio-afhankelijk) · Browsing (radio-afhankelijk) · Opladen iPod-accu (5V) · Optioneel: houder voor iPod (niet meegeleverd) iPod-weergave U kunt een compatibele iPod op de interface aansluiten, om de zich daarop bevindende (muziek-)stukken via de autoradio weer te geven. Bij ingeschakelde radio wordt tegelijkertijd de accu van uw iPod opgeladen. Weergavelijst 1 bevat alle op uw iPod aanwezige titels (werking van de iPod). Regel de weergave via uw radio (zie de bedieningshandleiding van uw radio). Uw radiodisplay geeft de titel en uitvoerende artiest van het weergegeven (muziek)stuk weer. Laad de USB-IF-SW van www. blaupunkt. de in een tijdelijke map van uw computer. Voorbeeld: , , C:\temp" Pak de zip uit en kopieer de bestanden daarin naar de Blaupunkt-directory op de USB-stick. Schakel de autoradio in. 22 Kies op de autoradio USB-0 of USB-1 als audiobron. U kunt met de DIS-toets op de radio eventueel de weergave omschakelen. De actualisering is afgesloten, wanneer het radiodisplay Titel/Track 99 weergeeft en de tijd op 59:59 staat. De nieuwe software is nu actief. bij het inschakelen van de radio proberen een software-actualisatie uit te voeren. Deze wordt automatisch afgesloten, zodra de interface heeft vastgesteld dat de te laden software identiek is aan de reeds in de interface aanwezige software. Behalve de hiervoor benodigde tijd heeft dit geen verdere negatieve gevolgen. Meer informatie over iPod-USBinterface kunt u vinden op: www. blaupunkt. de · Denk er aan uw configuratie-instellingen te vervangen. [. . . ] Deze wordt automatisch afgesloten, zodra de interface heeft vastgesteld dat de te laden software identiek is aan de reeds in de interface aanwezige software. Behalve de hiervoor benodigde tijd heeft dit geen verdere negatieve gevolgen. Meer informatie over iPod-USBinterface kunt u vinden op: www. blaupunkt. de · Denk er aan uw configuratie-instellingen te vervangen. · Wanneer het overschrijven van de actuele software met dezelfde versie nodig is, laad dan a. u. b. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TP E2 W/R E/P/GB O. CD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TP E2 W/R E/P/GB O. CD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag