Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 ROT/BLAU I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 ROT/BLAU I. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TP E2 ROT/BLAU I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 ROT/BLAU I te teleladen.


BLAUPUNKT TP E2 ROT/BLAU I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (40 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TP E2 ROT/BLAU I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 121 Programmatype van de zender opvragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Zenders kort laten horen met PTYSCAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Cassettetitels kort laten horen met SCAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Radio luisteren bij snelspoelen met RM (Radio Monitor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Dit heeft als voordeel dat alleen de benodigde golfgebieden te kiezen zijn, en BND dus evenredig minder vaak behoeft te worden ingedrukt. AM OFF". Bladeren in de zenderketens (alleen op FM) Met << >> kunt u zenders uit het ontvangstgebied oproepen. Wanneer meer zenders van zenderketens te ontvangen zijn, kunt u met >> (vooruit) of << (achteruit) bladeren in de zenderketens, bv. Voorwaarden hiervoor zijn dat deze zenders minstens eenmaal ontvangen zijn en dat "AF" geactiveerd is (verlicht op het display). Wanneer "AF" niet op het display staat: · Druk op AF. Aan de voorwaarden voor de zenderkeuze met << >> is voldaan. Zoekafstemming opwaarts neerwaarts << / >> trapsgewijs op-/neerwaarts (op FM alleen indien AF uit) Handmatig afstemmen met << >> U kunt ook handmatig op zenders afstemmen. Voorwaarde: AF en PTY zijn uitgeschakeld (de symbolen zijn niet op het display te zien). Indien gewenst schakelt u deze functies zo uit: · Druk kort op AF resp. PTY. 119 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Wisselen van geheugenniveau (FM) U kunt de geheugenniveaus I, II en T afwisselen om zenders te programmeren en om geprogrammeerde zenders op te roepen. BND, tot het gewenste geheugenniveau op het display verschijnt. Het display geeft aan welke toets ingedrukt is. Let op: Indien u afstemt op een reeds geprogrammeerde zender, knippert op het display de betreffende geheugenpositie en het geheugenniveau. Geprogrammeerde zenders oproepen Indien gewenst kunt u geprogrammeerde zenders oproepen met een druk op de toets. De hierna vermelde programmatypes staan ter beschikking. Loudness Aanpassing van de zachte lage tonen aan het menselijk gehoor. Wanneer loudness is ingeschakeld, verschijnt "LD" op het display. Nadere informatie: zie "Programmering met DSC". 121 PORTUGUÊS U kunt de gevoeligheid van de automatische zoekafstemming wijzigen. Wanneer "lo" wordt aangegeven, worden alleen goed te ontvangen zenders gezocht (geringe gevoeligheid). Wanneer "lo" wordt uitgeschakeld, worden ook minder goed te ontvangen zenders gezocht. ESPAÑOL SVENSKA Gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigen NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH De vetgedrukte letters zijn identiek aan de kort getoonde PTY-vermelding op het display. NEWS nieuws CURRENT AFFAIRS politiek INFORMATION gesproken woord SPORT sport EDUCATE educatief DRAMA hoorspel en literatuur CULTURE cultuur / religie SCIENCE wetenschap VARIED amusement POP MUSIC popmuziek ROCK MUSIC rockmuziek M. O. R. M ontspanningsmuziek LIGHT M licht klassiek CLASSICS serieus klassiek OTHER M overige muziek WEATHER weer FINANCE economie CHILDREN'S PROGRAMMES kinderen SOCIAL AFFAIRS maatschappij RELIGION religie PHONE IN phone in TRAVEL reizen HOBBIES vrije tijd JAZZ MUSIC jazz COUNTRY MUSIC country & western NATIONAL MUSIC nederlandstalig OLDIES MUSIC gouwe-ouwe FOLK MUSIC volksmuziek DOCUMENTARY journalistiek ALARM TEST (alleen voor service) test Programmatype van de zender opvragen · Houd PTY ca. Na de pieptoon wordt aangegeven welk soort programma de ontvangen zender uitzendt. Wanneer "NONE" (geen) verschijnt, heeft de zender geen PTY-kenmerk. Het laatst gekozen programmatype wordt kort getoond. 122 Programmatype kiezen a) met de voorkeuzetoetsen Wanneer PTY uitgeschakeld is, kunnen met de toetsen 1 - 6 door de fabriek vastgelegde programmatypes worden gekozen. Wanneer u een zender van dit programmatype wilt beluisteren: · Start de zoekafstemming met / . [. . . ] Wanneer u een geprogrammeerde waarde wilt veranderen: · Kies de desbetreffende weergavesoort met SRC (bv. Met de tuimeltoets kunt u een keuze maken uit de de hierna beschreven functies en deze instellen. AM ON / OFF (Melbourne RCM 148, Miami DJ) Eén of beide AM-banden (MG/LG) kunnen worden geblokkeerd. Zodoende kunnen alleen de benodigde AM-banden worden gekozen met BND te kiezen AM ON ­ alle golfgebieden MW OFF ­ LG, FM LW OFF ­ MG, FM AM OFF ­ FM MIX Alleen bij weergave van cdwisselaar MIX CDC Cd-keuze willekeurig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TP E2 ROT/BLAU I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TP E2 ROT/BLAU I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag