Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 GRUEN/GRUEN TS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 GRUEN/GRUEN TS. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TP E2 GRUEN/GRUEN TS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E2 GRUEN/GRUEN TS te teleladen.


BLAUPUNKT TP E2 GRUEN/GRUEN TS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (40 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TP E2 GRUEN/GRUEN TS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 208 Tweede KeyCard programmeren / KeyCard vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Optische aanduiding als diefstalbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Programmeren van de nieuwe KeyCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Afleesbaarheid van het display optimaliseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De vetgedrukte letters zijn identiek aan de kort getoonde PTY-vermelding op de kopregel. News (nieuws) Current Affairs (actualiteiten) Information (service) Sport (Sport) Educate (educatief) Drama (hoorspel en literatuur) Culture (cultuur) Science (wetenschap) Varied (amusement) Pop Music (popmuziek) Rock Music (rockmuziek) Easy Music (ontspanningsmuziek) Light Music (lichte muziek) Classics (klassieke muziek) Other Music (overige muziek) Weather (weer) Finance (economie) Children's Programs (kinderen) Social Affairs (maatschappij) Religion (religie) PTY-programmatypes kiezen en programmeren Wanneer PTY ingeschakeld is, kunt u het laatst gekozen programmatype en de programmeerde programmatypes ca. Van fabriekswege is onder elke voorkeuzetoets 1-6 een programmatype geprogrammeerd. De programmatypes verschijnen wanneer u · op << of >> drukt. 219 Met de toetsen 1-6 kunt u geprogrammeerde programmatypes kiezen. PORTUGUÊS Met << >> kunt u het laatst gekozen programmatype laten tonen en een ander kiezen. ESPAÑOL Programmatype SVENSKA Druk kort op PTY om de functie in/uit te schakelen. Bovendien verschijnt op het display onder de kopregel "PTY". Wanneer de functie ingeschakeld is, geeft het display kort het laatst gekozen programmatype aan, bv. Zolang PTY is ingeschakeld, wordt op het display onder de kopregel continu "PTY" aangegeven. U kunt het PTY-programmatype van de ontvangen zender laten aangeven. · Druk hiervoor zo vaak op DIS dat het PTY-programmatype op de kopregel verschijnt. Wanneer "No PTY" verschijnt, heeft de zender geen PTY-kenmerk. NEDERLANDS ITALIANO Programmatype van de zender opvragen FRANÇAIS Phone in Travel Leisure Jazz Music Country Music National Music Oldies Music Folk Music Document (inbelprogramma) (reizen) (vrije tijd) (jazz) (country & western) (muziek in de landstaal) (gouwe-ouwe) (volksmuziek) (journalistiek) ENGLISH DEUTSCH Radioweergave met RDS (Radio Data System) Radioweergave met RDS (Radio Data System) Op de kopregel ziet u het laatst gekozen programmatype. Tegelijkertijd worden op het display naast de voorkeuzetoetsen de geprogrammeerde programmatypes getoond. Veel FM-zenders zenden regelmatig actuele verkeersinformatie uit voor hun regio. Zenders met verkeersinformatie zenden ter identificatie een signaal uit, waaraan uw autoradio ze herkent. Wanneer een dergelijk signaal herkend wordt, verschijnt op het display "TP" (Traffic Program - uitzending met verkeersinformatie). Daarnaast zijn er zenders die zelf geen verkeersinformatie uitzenden, maar met RDSEON de mogelijkheid bieden de verkeersinformatie van een andere zender van dezelfde omroep te ontvangen. NDR3) de voorrang voor verkeersinformatie geactiveerd moet zijn, dan moet "TA" op het display verlicht zijn (Traffic Announcement - voorrang voor verkeersinformatie). Bij een verkeersbericht wordt automatisch overgeschakeld op de zender met de verkeersinformatie (in dit geval NDR2). Dan volgt het verkeersbericht, waarna automatisch naar het ervoor beluisterde programma (NDR3) wordt teruggeschakeld. Voorrang voor verkeersinformatie in-/uitschakelen Op het display onder de kopregel is "TA" verlicht wanneer de voorrang voor verkeersinformatie ingeschakeld is. Voorrang in-/uitschakelen: · Druk op TU om menuniveau 2 op te roepen. Wanneer u tijdens een verkeersmededeling op STOP drukt, wordt de voorrang alleen voor deze mededeling onderbroken. Voor volgende meldingen blijft de voorrang behouden. · druk op een voorkeuzetoets waaronder een zender met verkeersinformatie geprogrammeerd is. "TA" op het display onder de kopregel verdwijnt. Automatische start zoekafstemming (Weergave van cassette en cd-wisselaar) Wanneer u een cassette of een cd beluistert en het ontvangstgebied van de ingestelde verkeersinformatiezender verlaat, zoekt de autoradio automatisch een andere zender met verkeersinformatie. [. . . ] AUD ­ Audio Klankkleurinstelling voor hoge (treble) en lage tonen (bass) alsmede de volumeverhouding links/rechts (balans) en voor/achter (fader). BLS ­ Blank skip Automatisch overslaan van langere onbespeelde gedeelten tijdens cassetteweergave, bv. Changer Cd-wisselaar CL ­ Clear (wissen) Terug naar de vorige menuoptie. CPS ­ Cassette Program Search Om cassettetitels te herhalen en over te slaan. Dolby B NR Ruisonderdrukkingssysteem, gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TP E2 GRUEN/GRUEN TS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TP E2 GRUEN/GRUEN TS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag