Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E1 W E/P/GB O. CD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E1 W E/P/GB O. CD. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TP E1 W E/P/GB O. CD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E1 W E/P/GB O. CD te teleladen.


BLAUPUNKT TP E1 W E/P/GB O. CD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (40 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TP E1 W E/P/GB O. CD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 138 Inschakelen met de telefoon (optie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Inschakelen met de IR-afstandsbediening RC-10 P (optie) . . . . . . . . . . . 148 Verkeersinformatie tijdens cassetteweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Losse titels of hele cd's herhaald afspelen (REPEAT) . . . . . . . . [. . . ] Deze pieptoon kan worden uitgeschakeld. KLANKKLEUR Klankkleur instellen Bass instellen Druk om de bass in te stellen op toets AUDIO =. "BASS" en de ingestelde waarde verschijnen op het display B. Druk op toets MENU ?. Druk zo vaak op toets of Draai de volumeregelaar 3 om de bass in te stellen. "BASS" en de ingestelde waarde verschijnen op het display B. "TREB" en de ingestelde waarde verschijnen op het display B. Treble instellen Druk om de treble in te stellen op Draai de volumeregelaar 3 om de treble in te stellen. af te zwakken. Loudness in- en uitschakelen Loudness betekent de versterking van hoge en lage tonen bij een gering volume, in overeenstemming met het gehoor. Wanneer de loudness ingeschakeld is, verschijnt "LD" op het display B. 140 Fader instellen Druk om de volumeverhouding voor/achter (fader) in te stellen op toets GEO ;. "BAL" en de ingestelde waarde verschijnen op het display B. Druk opnieuw op toets GEO ;. "FADER" en de ingestelde waarde verschijnen op het display B. Let op: De volumeverhouding voor/achter kan alleen worden ingesteld indien er een extra versterker is aangesloten. 141 TÜRKÇE SUOMI NORGE balans in te stellen. Let op: REG moet apart in het menu worden geactiveerd / gedeactiveerd. 142 RDS-comfortfunctie in- resp. uitschakelen FM-geheugenniveau kiezen Om te wisselen tussen de FMgeheugenniveaus drukt u op toets FMT 1. MW- en LW-golfgebied instellen gebieden MW en LW drukt u op toets M·L 6. REG in- en uitschakelen Druk op toets of >. drukt u op toets of >. Druk op toets MENU ?. Let op: Wanneer de REG-functie geactiveerd is, probeert de radio het regionale programma van de ingestelde zender zo lang mogelijk te blijven ontvangen. Speciale PTY-functie Alarm Zodra een zender programmatype 31 uitzendt, wordt deze zender ingesteld. Programmatype 31 (alarm) is gereserveerd voor rampenmeldingen. Het actuele programmatype wordt weergegeven op het display B. Wanneer u een ander programmatype wilt kiezen, kunt u door op of > te drukken een ander programmatype instellen. Het gekozen programmatype wordt kort weergegeven. Druk op de 145 TÜRKÇE SUOMI of -toets > om de zoekdoorloop te starten. De eerstvolgende zender met het gekozen programmatype wordt ingesteld. De HICUT-functie zorgt voor een weergaveverbetering bij slechte radioontvangst. Wanneer sprake is van ontvangststoringen worden de hoge tonen automatisch zachter weergegeven. NORGE Storingsafhankelijke demping van de hoge tonen (HICUT) SVENSKA NEDERLANDS PORTUGUÊS of > om te kiezen uit de talen Duits, Engels en Frans. ESPAÑOL -toetsen > om PTY in (ON) resp. Druk zo vaak op toets of > dat "PTY LANG" op het display B verschijnt. ITALIANO Druk op toets MENU ?. "PTY OFF" op het display B verschijnt. PTY-taal instellen De taal waarmee het programmatype wordt weergegeven, kan worden ingesteld. FRANÇAIS Wanneer PTY is ingeschakeld en een PTY-zoekdoorloop wordt gestart, schakelt het apparaat automatisch over van de actuele zender resp. vanuit de weergave van cassette of cd-wisselaar op de zender met het gekozen programmatype. Let op: Wanneer geen zender met het gekozen programmatype wordt gevonden, is een pieptoon te horen en verschijnt op het display B kort "NO PTY". De laatst ontvangen zender wordt opnieuw ingesteld. ENGLISCH DEUTSCH RADIOWEERGAVE RADIOWEERGAVE HICUT in- en uitschakelen Tuner omschakelen Dit apparaat beschikt over een multiband-tuner. Deze tuner kan worden ingesteld op de vereisten die specifiek zijn voor het land. De tuner is alleen volledig functioneel wanneer deze op de regio is ingesteld waarin deze wordt gebruikt. [. . . ] "TIME" voor de verstreken speeltijd, "CD NO" voor de weergave van het cd-nummer. Kies de gewenste instelling met toets of >. 149 NORGE willekeurige volgorde weer te geven drukt u kort op toets 4 (MIX) @. Op het display B verschijnt kort "MIXCD", "MIX" is verlicht op het display B. SVENSKA Titels in willekeurige volgorde weergeven (MIX) Om de titels van de actuele cd in NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL -toetsen > ingedrukt totdat de snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts begint. Om de actuele cd te herhalen drukt u opnieuw op toets 3 (RPT) @. Op het display B verschijnt kort "RPT DISC", "RPT" is verlicht op het display B. ITALIANO FRANÇAIS dere titel van de actuele cd te gaan, drukt u een- of meermaals op toets of >. Losse titels of hele cd's herhaald afspelen (REPEAT) Om de actuele titel te herhalen drukt u kort op 3 (RPT) @. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TP E1 W E/P/GB O. CD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TP E1 W E/P/GB O. CD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag