Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E1 W D/NL/FR O.CD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E1 W D/NL/FR O.CD. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TP E1 W D/NL/FR O.CD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E1 W D/NL/FR O.CD te teleladen.


BLAUPUNKT TP E1 W D/NL/FR O.CD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (40 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TP E1 W D/NL/FR O.CD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4 Blok met pijltoetsen 5 MENU·OK-toets Kort indrukken: oproepen van het menu voor de basisinstellingen en bevestiging van de instellingen. 7 Volumeregelaar 8 Display 9 Toetsenblok 1 - 5 : Front-AUX-IN-bus ; DISP-toets Displayinhoud omschakelen. @ CD-opening 132 Inhoud Over deze handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Wanneer u het apparaat zelf inbouwt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Bevestigingstoon in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 192 kbps Opmerking: De kwaliteit van zelf gebrande CD's varieert vanwege verschillende CDbrandersoftware, verschillende lege CD's en verschillende brandsnelheden. Daarom is het mogelijk, dat het apparaat zelf gebrande CD's niet kan afspelen. Indien u een CD-R/-RW niet kunt afspelen: · Gebruik onbeschreven CD-R's van een andere leverancier resp. · Verlaag de brandsnelheid. Opmerking: De informatie wordt, nadat de MP3lichtkrant na wisselen van titel eenmaal is gescrold, permanent op het display getoond. Om te kiezen tussen de weergavemogelijkheden, u drukt u één of meerdere malen op de toets DISP ;, tot de gewenste weergave op het display verschijnt. MP3-lichtkrantteksten instellen Bij iedere wisseling van titel wordt een van de volgende lichtkrantteksten eenmaal op het display weergegeven. De beschikbare lichtkrantteksten zijn: · Bestandsnaam ("FILE NAME") · Naam van de directory ("DIR NAME") · Naam van de titel ("SONG NAME") · Naam van het album ("ALBM NAME") · Naam van de artiest ("ARTIST") Opmerking: Uitvoerende artiest, titel en albumnaam kunnen alleen worden weergegeven, wanneer deze met de MP3-bestanden zjin opgeslagen (MP3-ID-Tags). schrijfsoftware. MP3-weergave starten De MP3-weergave wordt gestart zoals de normale CD-weergave. Lees hiervoor het gedeelte "CD-weergave starten" in het hoofdstuk "CD-weergave". Displayweergave instellen Voor de volgende instellingen moet een MP3-CD in het apparaat aanwezig zijn. Standaardweergave instellen U kunt op het display diverse informatie over de actuele titel laten weergeven. 152 MP3-/WMA-weergave Om te kiezen tussen de weergavemogelijkheden, u drukt u op de toets MENU·OK 5. "RPT OFF" verschijnt op het display, het RPT-symbool is niet langer verlicht. Displayweergave instellen Voor de aanwijzing in CD-wisselaar weergave staan 5 opties ter beschikking: · Titelnummer en speeltijd · Titelnummer en kloktijd · CD-nummer en titelnummer (DISC NUMBER en TRACK NUMBER) · CD-nummer en tijd · CD-nummer en speeltijd Om te wisselen tussen de weergavesoorten, u drukt u een- of meermaals op de toets DISP ;, tot de gewenste weergave op het display verschijnt. Titels in willekeurige volgorde weergeven (MIX) Om de titels van de actuele CD in willekeurige volgorde weer te geven, u drukt u kort op de toets 5 MIX 9. "MIX CD" verschijnt kort op het display, het MIX-symbool wordt weergegeven. Om de titels van alle geplaatste CD's in willekeurige volgorde weer te geven, u houdt u de toets 5 MIX 9 langer dan 2 seconden ingedrukt. "MIX ALL" verschijnt kort op het display, het MIX-symbool wordt weergegeven. "MIX OFF" verschijnt kort op het display, het MIX-symbool verdwijnt. Losse titels of hele CD's herhaald afspelen (REPEAT) Om de actuele titel te herhalen, u drukt u kort op de toets 4 RPT 9. "RPT TRK" verschijnt kort op het display, het RPT-symbool wordt weergegeven. Om de actuele CD te herhalen, u houdt u de toets 4 RPT 9 langer dan 2 seconden ingedrukt. "RPT DISC" verschijnt kort op het display, het RPT-symbool wordt weergegeven. Alle titels van alle CD's kort weergeven (SCAN) Om alle titels van alle geplaatste CD's in oplopende volgorde kort weer te geven, u drukt u de MENU·OK-toets 5 langer dan 2 seconden in. In het display verschijnt "TRK SCAN" en het nummer van de actuele titel knippert. 155 NEDERLANDS CD-wisselaar-weergave Clock ­ Kloktijd SCAN beëindigen Om de korte weergave te beëindigen, u drukt u kort op de MENU·OK-toets 5. Lees voor het instellen van de duur van het fragment het gedeelte "Duur van het fragment instellen" in het hoofdstuk "Radioweergave". Clock ­ Kloktijd KIoktijd instellen Om de kloktijd in te stellen, u drukt u op de toets MENU·OK 5. u Druk zo vaak op de toets of 4, tot "CLOCK SET" op het display wordt weergegeven. [. . . ] · Koncovky elektroinstalácie vozidla sa do rádia nesmú zapoji!Potrebný kábel s adaptérom pre vase vozidlo obdrzíte v specializovaných predajniach BLAUPUNKT. · V závislosti od konstrukcie sa môze postup pri vasom vozidle od tu popísaného postupu lísi. Za skody spôsobené montázou alebo neod- borným pripojením nepreberáme záruku. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TP E1 W D/NL/FR O.CD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TP E1 W D/NL/FR O.CD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag