Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E1 W D/F/I O. CD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E1 W D/F/I O. CD. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TP E1 W D/F/I O. CD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP E1 W D/F/I O. CD te teleladen.


BLAUPUNKT TP E1 W D/F/I O. CD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (40 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TP E1 W D/F/I O. CD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] @ A B C Toets PAUSE/STEP, pauzeren van de weergave (stilstaand beeld). ENTER/PLAY, kiezen en bevestigen van menuopties en starten van de weergave. EQUALIZER voor het kiezen van een EQ-preset, het definiëren van een eigen equalizer en voor het uitschakelen van de equalizer. Toets Open/Close van de afstandsbediening, toets EJECT op het apparaat voor het verwijderen van de cd / dvd. [. . . ] Chapter of titel herhaald afspelen Om het actuele chapter te herhalen: Druk op toets REP 2 op de afstandsbediening. Op het beeldscherm wordt "CHAPTER REPEAT ON" weergegeven. 117 DANSK afstandsbediening het nummer in van het gewenste chapter en druk op toets ENTER/PLAY B. De weergave wordt voortgezet vanaf het gewenste punt. PORTUGUÊS Voer met de cijfertoetsen ?op de ESPAÑOL SVENSKA 9 op de afstandsbedieSKIP ning of de voorzijde van het apparaat. Op het beeldscherm wordt achter "TITLE" het nummer van de actuele titel en het aantal titels aangegeven. Daarachter ziet u het nummer van het chapter en het aantal beschikbare chapters. Het nummer van het chapter heeft een gele achtergrond. NEDERLANDS Druk een- of meermaals op toets ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Chapter overslaan Om de actuele titel te herhalen: DVD-WEERGAVE Speeltijd kiezen U kunt een bepaald punt op de dvd direct kiezen door de speeltijd van dit punt in te voeren. Om naar een bepaald punt te springen: Ondertitels weergeven Om ondertitels weer te geven: Druk op toets SUBTITLE 7 op de afstandsbediening. Naast "SUBTITLE" wordt de actuele taal en het aantal voor ondertitels beschikbare talen weergegeven. Om de taal van de ondertitels te wijzigen: Druk tweemaal op toets GOTO ? op de afstandsbediening. Op het beeldscherm wordt achter "TITLE"het nummer van de actuele titel en het aantal titels aangegeven. Let op: Welke keuzemogelijkheden het dvdmenu biedt, is afhankelijk van de desbetreffende dvd. Een dvd kan in het dvd-menu bijvoorbeeld het volgende aanbieden: U kunt kiezen tussen verschillende talen voor de weergave of voor ondertitels. Naast de eigenlijke film kunt u ook de trailer waarmee in de bioscoop of op televisie reclame voor de film is gemaakt, of de "Making of . . . " van de film zien. U kunt een chapter kiezen en daar direct beginnen met de weergave, zonder eerst zoals bij een videocassette 'vooruit te spoelen' naar het gewenste punt. Menuopties kiezen Dvd's stellen in de regel menu's beschikbaar waarin u kunt kiezen tussen verschillende opties, zoals "Film starten", "Chapter kiezen", enz. Om te kiezen tussen de afzonderlijke menuopties: Druk op een van de pijltoetsen / < op de afstandsbediening. Om een menuoptie te bevestigen: Druk op toets ENTER/PLAY B op de afstandsbediening. Dvd-menu verlaten Wanneer u in het dvd-menu een keuze maakt, zoals bv. het weergeven van de film, verlaat u het dvd-menu automatisch en wordt de weergave gestart. Titelmenu laten weergeven Om afzonderlijke titels/chapters comfortabel te kunnen kiezen kunt u het titelmenu ook direct oproepen: Druk op toets T. MENU : op de afstandsbediening. Het titelmenu wordt weergegeven. Dvd-menu laten weergeven U kunt de weergave te allen tijde beëindigen en het menu van de dvd laten weergeven. Druk op toets MENU ; op de afstandsbediening. 120 EXTERNE BRONNEN Externe bronnen U kunt op dit apparaat twee externe bronnen aansluiten. U kunt een externe audio-/videobron aansluiten op de kabelset (AUDIO/ VIDEO IN). De beeld- en geluidssignalen worden dan door de ME2 via het aangesloten beeldscherm / de installatie weergegeven. ene in de auto gemonteerde spelconsole of een tv-tuner vast met het apparaat verbinden. [. . . ] De instelling wordt opgeslagen, het Setup-menu wordt verlaten. Kies met de toetsen < de menuoptie "DUAL MONO". Kies met de toetsen wenste instelling. Pro Logic-instelling Wanneer u een dvd met soundtrack in Dolby Surround Pro Logic bekijkt/beluistert, kunt u Pro Logic inschakelen om een signaal voor ruimtelijke geluidsweergave naar de digitale uitgang te sturen. De Pro Logic-decoder van de ME2 berekent dan een ruimtelijk geluidssignaal dat een geluidseffect zoals bij Dolby 5. 1 benadert. U kunt kiezen tussen de instellingen "ON" (aan), "OFF" (uit) en "AUTO". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TP E1 W D/F/I O. CD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TP E1 W D/F/I O. CD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag