Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP DX-R70 A CLASSIC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP DX-R70 A CLASSIC. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TP DX-R70 A CLASSIC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP DX-R70 A CLASSIC te teleladen.


BLAUPUNKT TP DX-R70 A CLASSIC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (41 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TP DX-R70 A CLASSIC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Für Schäden durch Einbauoder Anschlussfehler und für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung. Sollten die hier aufgeführten Hinweise für Ihren Einbau nicht passen, so wenden Sie sich bitte an Ihren Blaupunkt-Fachhändler, Ihren Fahrzeughersteller oder unsere Telefon-Hotline. Bei Einbau eines Amplifier oder Changers müssen unbedingt erst die Gerätemassen angeschlossen werden, bevor die Stecker für die LineIn oder Line-Out Buchse kontaktiert werden. When carrying out installation work and making connections please observe the following safety instructions: - Disconnect the negative terminal of the battery!When doing so, please observe the vehicle manufacturer's safety instructions. [. . . ] Wanneer de BT-verbinding onderbroken is (geen rood lampje op de adapter), moet u PocketDAB afsluiten en opnieuw opstarten om de verbinding opnieuw tot stand te brengen. Lees hiervoor ook het BT-gedeelte van hoofdstuk 7 "Bekende problemen". Afb. de Bluetooth-verbinding. Wanneer u PocketDAB start, wordt u automatisch verzocht het juiste BT-apparaat te kiezen wanneer de COM-port van PocketDAB op "BT" is ingesteld (zie 6. 5. 2. 2, beeldscherm "Opties"). Het programma zoekt allereerst naar alle beschikbare BT-verbindingen (zie afbeelding 2). Wanneer er geen BT-apparaat wordt weergegeven, zoekt u opnieuw (het pictogram met de witte cirkel en twee groene pijlen linksonder in het venster). 86 POCKETDAB-TOEPASSING Het PocketDAB-programma biedt u een betere toegang tot het DAB-gedeelte van de Woodstock-radio. Zodoende kunt u met de PocketDAB-toepassing gebruik maken van alle features die vanwege display- en geheugenbeperkingen niet beschikbaar zijn in de Woodstock-radio. De toepassing geeft de volledige lijst van alle audioprogramma's in een DABensemble met hun volledige naam weer. Vanuit deze lijst kunt u de decodering en weergave van de gegevensdiensten starten. Alle gegevensdiensten die met het audioprogramma te maken hebben, worden bij keuze van het programma automatisch op de Woodstock gestart. Het betreft een korte tekst die betrekking heeft op de actuele audio-uitzending, zoals nieuws, informatie over artiesten, enz. Deze dienst heeft normaliter betrekking op een programma en geeft afbeeldingen weer van cd-hoesjes, presentatoren, enz. Secundaire audiodiensten van een primair radioprogramma zijn gekenmerkt met een voor de naam van de dienst. Houdt u er rekening mee dat alleen de Woodstockradio het radioprogramma kan wijzigen en naar een ander ensemble kan overschakelen. Wanneer er meer dan zes radioprogramma's zijn, kunt u met de schakelvakken voor het omhoog- en omlaagscrollen rechtsonder naar de overige diensten scrollen. Aan de linkerkant van elke audiodienstnaam worden pictogrammen weergegeven die de beschikbaarheid van de gegevensdiensten in het radioprogramma aangeven. Hieronder vallen de gegevensdiensten die verbonden zijn met het radioprogramma en via het Program Associated Data(PAD)-kanaal of in Packet Mode worden uitgezonden. Afb. 6 Lijst van de gegevensdiensten van het PocketDAB-hoofdbeeldscherm Deze lijst geeft alle gegevensdiensten van het actuele ensemble weer. Zoals weergegeven op afbeelding 6 is de op dat moment gekozen gegevensdienst gekenmerkt met "DRN Daten II". Secundaire gegevensdiensten van een primaire gegevensdienst zijn gekenmerkt met voor de naam van de dienst. een Om een gegevensdienst te starten kunt 89 ??? PORTUGUÊS ESPAÑOL NEDERLANDS 6. 3 Lijst gegevensdiensten DANSK ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH HOOFDBEELDSCHERM u deze aantippen. Wanneer er meer dan twee gegevensdiensten zijn, kunt u met de schakelvakken voor het omhoog- en omlaagscrollen rechtsonder naar de overige diensten scrollen. Aan de linkerkant van elke gegevensdienstnaam worden pictogrammen weergegeven die het soort gegevens van de gegevensdienst aangeven. [. . . ] · Wanneer u de PDA uitschakelt terwijl de BT-verbinding tot stand wordt gebracht en de PocketDABsoftware met de radio communiceert, kan de PDA niet meer worden ingeschakeld. Een update van de HP2210 ROM-Version versie naar 1. 10 verhelpt dit probleem. · Wanneer de verkeerde COM-port voor de BT-verbinding wordt ingesteld, blijft het systeem hangen. Voer een soft-reset uit en schakel BT op het startbeeldscherm van de PDA uit ("Bluetooth OFF"). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TP DX-R70 A CLASSIC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TP DX-R70 A CLASSIC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag