Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP DX-R52A GG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP DX-R52A GG. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TP DX-R52A GG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP DX-R52A GG te teleladen.


BLAUPUNKT TP DX-R52A GG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (40 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TP DX-R52A GG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 81 Instellen geluidsvolume voor verkeersinformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Bedienen van een CD-wisselaar (optie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Wisselaar-functie inschakelen met SRC op de autoradio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Overzicht van de door de fabriek ingestelde basisinstellingen met DSC . . . [. . . ] Zo beschikt u na het inschuiven van uw KeyCard weer over de gekozen basisinstelling. SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Belangrijke aanwijzingen Radio-gebruik met RDS (Radio Data System) KeyCard vervangen Een KeyCard kan alleen maar door een nieuwe met hetzelfde kengetal (1 resp. KeyCard 2 vervangen, dan · voert u KeyCard 1 in en zet het toestel aan. · Drukt u op de KeyCard, dan komt deze in de uitneempositie en op het display verschijnt "LEARNING". Radio-Data-System biedt u op de FM meer comfort bij het radio luisteren. Zodra zenders kunnen worden geïdentificeerd, verschijnt ook de afkorting van de zendernaam evt. U weet nu precies, welke zender u ontvangt en kunt zodoende ook de gewenste zender gericht kiezen. RDS biedt u nog meer voordelen: dan zoekt het toestel automatisch naar een alternatieve frequentie. "SEARCH" verdwijnt, wanneer een alternatieve frequentie gevonden is of nadat de frequentieband is doorlopen. Is dit programma niet meer naar tevredenheid te ontvangen, dan · kiest u een ander programma. REG-Regionaal Bepaalde programma's van radiostations worden op bepaalde tijden onderverdeeld in regionale programma's. Zo verzorgt bijvoorbeeld NDR-1 voor de noordelijke deelstaten Sleeswijk-Holstein, Hamburg en Nedersaksen van tijd tot tijd regionale programma's van uiteenlopende aard. Ontvangt u een regionale zender en wilt u deze blijven beluisteren, dan kan dit door: · ca. De geluidssterkte van de waarschuwing kunt u ook tot het vooraf ingestelde mutevolume verlagen. · Daarvoor op -dB drukken. · SVENSKA Veel FM-zenders zenden regelmatig actuele verkeersinformatie uit voor hun regio. Verkeersinformatie-zenders zenden een signaal uit waaraan uw autoradio deze herkent. Wordt een dergelijk signaal herkent, dan verschijnt op het display "TP" (Traffic Program - verkeersinformatie-zender). Daarnaast zijn er programma's, die zelf geen verkeersinformatie uitzenden maar met RDS-EON de mogelijkheid bieden om verkeersinformatie op een andere zender van deze omroep te ontvangen. NDR3) staat "TP" op het display, wanneer de voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd. Bij een verkeersmededeling wordt automatisch op de zender met verkeersinformatie (hier NDR2) overgeschakeld. De verkeersinformatie is te beluisteren en daarna wordt automatisch naar het daarvoor beluisterde programma (NDR3) teruggeschakeld. Waarschuwingssignaal Verlaat u het ontvangstgebied van de ingestelde verkeersinformatie-zender dan klinkt er na ongeveer 30 seconden een waarschuwingssignaal. Drukt u op een voorkeuzetoets, waarop een zender zonder TA geprogrammeerd is, dan hoort u eveneens een waarschuwingssignaal. Waarschuwingssignaal uitzetten a) Een andere zender met verkeersinformatie instellen door: · · op tuimelschakelaar te drukken of op een voorkeuzetoets te drukken waarop een verkeersinformatiezender geprogrammeerd is. Automatische zoekafstemming Voorwaarde: Voorrang voor verkeersinformatie staat aan. Wanneer u een cassette of CD beluistert of de geluidssterkte op "0" ingesteld heeft en u verlaat het ontvangstgebied van de ingestelde verkeersinformatie-zender, zoekt de autoradio automatisch een nieuwe verkeersinformatie-zender. [. . . ] LO1 - grootste gevoeligheid LO3 - ongevoelig De gevoeligheid van de zoekafstemming kan voor AM en FM afzonderlijk ingesteld worden. ENGLISH CD UPD (alleen bij angesloten wisselaar) Biedt de mogelijkheid om de van naam voorziene CD's te wissen, om plaats voor nieuwe CD-namen te creëren (zie "Bedienen van een CDwisselaar - CD namen wissen"). DEUTSCH Bedienen van een CD-wisselaar (optie) U kunt de volgende CD-wisselaars van Blaupunkt met deze autoradio bedienen: CDC-A03, -F03, -A05. Cd kiezen/ titel kiezen met tuimelschakelaar Titel kiezen (opwaarts): kort indrukken CUE - versneld vooruitspoelen (hoorbaar): ingedrukt houden SCAN beëindigen: · Kort op PS/SCA drukken. Het laatst gespeelde nummer wordt verder afgespeeld. Wisselaar-functie inschakelen met SRC op de autoradio Een magazijn moet ingeschoven zijn. Met SRC schakelt u over op een andere geluidsbron (radio - wisselaar - cassette). SRC zo vaak indrukken totdat op het display de wisselaarfuncties verschijnen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TP DX-R52A GG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TP DX-R52A GG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag