Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP DX-R52 T ALPEN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP DX-R52 T ALPEN. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TP DX-R52 T ALPEN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP DX-R52 T ALPEN te teleladen.


BLAUPUNKT TP DX-R52 T ALPEN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (40 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TP DX-R52 T ALPEN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4 FF FF ­ versneld vooruit-/terugspoelen Starten/stoppen: Toets zacht indrukken. 5 Cassetteschacht Cassette inschuiven (Cassette met lege spoel naar voren; de open zijde links) Fader voor Fader achter Balance links Balance rechts Als "CODE" op het display verschijnt, leest u dan eerst "Diefstalbeveiliging" 2 Wiptoets Zoekafstemming Treble + Treble ­ Bass ­ Bass + GEO ­ Voor het instellen van Balance (links/ rechts) en Fader (voor/achter) met de wiptoets. omhoog omlaag stapsgewijs omlaag stapsgewijs omhoog Extra functies: In DSC-Mode: Functies kiezen en programmeren Codering: Na het invoeren Code bevestigen met 6 SC (SCAN = Zoeken) Kort laten horen van de te ontvangen radiozenders. SCAN aan-/uitzetten: Toets drukken. 50 7 lo / dx Gevoeligheid van de automatische zenderzoekloop omschakelen. Met lo omschakeling op normaal gevoelig, met dx omschakeling op zeer gevoelig. [. . . ] Wanneer u de installatie zelf wilt inbouwen of uitbreiden, leest u dan beslist vooraf de meegeleverde aanwijzingen m. b. t. Gebruik alleen de door Blaupunkt toegelaten accessoires en reserve-onderdelen. Verkeersveiligheid De verkeersveiligheid heeft de hoogste prioriteit. Gebruik daarom uw autoradio altijd zo, dat u steeds alert op de aktuele verkeerssituatie kunt blijven reageren. Bedenk dat u al bij een snelheid van 50 km/ h in een sekonde 14 meter aflegt. Het is raadzaam om in kritieke verkeerssituaties uw toestel niet te bedienen. politie en brandweer moeten in de auto op tijd en duidelijk gehoord kunnen worden. Beluister daarom tijdens het rijden uw programma alleen met een aangepast volume. 52 Het toestel wordt afgeleverd zonder aktieve diefstalbeveiliging. Als u de diefstalbeveiliging wilt aanzetten, dan handelt u zoals hierna beschreven. Zodra het gecodeerde toestel van de stroomvoorziening gescheiden wordt (b. v. bij diefstal, loshalen van akkuklem of bij het inbouwen), wordt het elektronisch geblokkeerd. Het toestel kan pas weer worden gebruikt, wanneer de juiste code (uit de autoradiopas) ingevoerd wordt. - 5 x voorkeuzetoets 2 indrukken, "2500" op het display, - 2 x voorkeuzetoets 3 indrukken, "2520" op het display, - 1 x voorkeuzetoets 4 indrukken, "2521" op het display. Na ieder inschakelen van het toestel verschijnt kort "REG ON" op het display, als deze funktie geaktiveerd is. Optische indikatie als diefstalbeveiliging Bij een geparkeerde auto kan ter diefstalbeveiliging een diode als optische waarschuwing knipperen. Leest u hiervoor "Programmeren met DSC CODE-LED". AF - Alternatieve-Frekwentie De funktie AF (Alternatieve-frekwentie) zorgt ervoor, dat de best te ontvangen frekwentie van het gekozen programma automatisch wordt opgezocht. Tijdens het zoeken naar de zender die het best kan worden ontvangen, wordt het radiogeluid korte tijd onderdrukt. Op het display verschijnt "SEARCH". Golfband kiezen U kunt FM-zenders van 87, 5 - 108 MHz ontvangen. 54 Zoekafstemming / · Op / drukken, de autoradio zoekt automatisch de volgende zender. Wordt de wiptoets / boven of beneden ingedrukt gehouden, loopt de zoekafstemming versneld omhoog of omlaag door. Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen U kunt de gevoeligheid van de automatische zoekafstemming wijzigen. Wordt "lo" getoond, worden alleen goed te ontvangen zenders gezocht (geringe gevoeligheid). Wordt "lo" uitgeschakeld, worden ook minder goed te ontvangen zenders gezocht (hogere gevoeligheid). Wisselen · lo of dx drukken. Veranderen van geheugenniveau (FM) U kunt tussen de geheugenniveaus I, II en T bij het programmeren en bij het oproepen van de geprogrammeerde zenders switchen. · Zo vaak op FM drukken, totdat op het display het gewenste geheugenniveau getoond wordt. 55 PORTUGUÊS ESPAÑOL Handmatig op zenders afstemmen << >> · << >> indrukken, de frekwentie verandert stapsgewijs omhoog / omlaag. Wordt de wiptoets << >> rechts of links ingedrukt gehouden, gaat het zoeken van de frekwentie snel. Bij slechte ontvangstkondities kan er op mono overgeschakeld worden: · lo ca. Telkens wanneer u het toestel aanzet, is de stereo-weergave ingesteld. [. . . ] Drukt u op een voorkeuzetoets, waarop een zender zonder TA geprogrammeerd is, dan hoort u eveneens een waarschuwingssignaal. ITALIANO FRANÇAIS Waarschuwingssignaal ENGLISH DEUTSCH Ontvangst verkeersinformatie met RDS-EON Cassette-weergave Cassette inschuiven · · Toestel aanzetten Cassette inschuiven Programmeren met DSC Onderhoud Het is aan te raden om in de auto alleen C60/ C90 bandjes te gebruiken. Bescherm uw cassettes tegen vuil, stof en temperaturen boven 50° Celcius. Koude cassettes laat u voor het afspelen eerst warmer worden om onregelematig lopen van de band te voorkomen. Loop- en geluidstoringen kunnen na ongeveer 100 bedrijfsuren optreden door vastzittend stof op de rubberen aandrukrol en de kop. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TP DX-R52 T ALPEN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TP DX-R52 T ALPEN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag