Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP DX-R4/RNS4 GRUEN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP DX-R4/RNS4 GRUEN. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TP DX-R4/RNS4 GRUEN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TP DX-R4/RNS4 GRUEN te teleladen.


BLAUPUNKT TP DX-R4/RNS4 GRUEN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (41 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TP DX-R4/RNS4 GRUEN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Op het display wordt een frequentie aangegeven alsmede de aanduiding Suchlauf (zenderzoeken) Scan (scannen) en de installatie staat nu in de tuner-mode. Na een bepaalde tijd (al naar gelang het aantal zenders dat ontvangen kan worden ca. 2 minuten) worden op het display de namen van de zenders (RDS-zenders) en de frequenties van de te ontvangen zenders aangegeven. Bij de controle van de CD-speler wordt het gehele magazijn gecontroleerd. [. . . ] De aansluitkabel van het display kan van opzij of van onderaf in de voet worden geleid. Om de kabel van onderaf in de voet te leiden moet ter plekke een gat van 15 mm worden geboord, en dient een steker op het display losgenomen te worden. Om de steker op het display los te nemen dient het display op de volgende manier te worden gedemonteerd: 1. Draai de vier schroeven aan de achterzijde van het display los en neem de achterplaat weg (afb. Draai de twee schroeven van de trekontlasting los en neem deze weg (afb. Maak de steker voorzichtig los en schuif hem van onderen door de montagevoet. Steek de steker weer voorzichtig op de oorspronkelijke plaats en monteer het display in omgekeerde volgorde (afb. De montagevoet kan ook aan de achterkant van het display worden gemonteerd. Voor dit doel dient het display als volgt te worden gedemonteerd en weer in elkaar te worden gezet: 1. Draai de vier schroeven aan de achterzijde van het display los en neem de achterplaat weg (afb. Draai de twee schroeven van de trekontlasting los en neem deze weg (afb. 5 antenne 4 FM antenne 3 FM diagnosepunt 4 antenne 2 FM antenne 1 AM/FM geschakelde-plus uitgang voor actieve antennes continu plus (kl. 30) op accu massa aan carrosserie GVK naar versterker diagnosepunt 3 CORA-bus diagnosepunt 2 Afb. 6 11 Versterker De versterker wordt bij voorkeur op een hiervoor geschikte plaats (met voldoende warmte-afvoer) in de kofferruimte gemonteerd. Het uitgangsvermogen van de versterker kan via de bedieningsunit in het DSC-menu worden omgeschakeld tussen 2 x 150 watt en 4 x 70 watt. Aansluiten van een extra versterker Bij 2 x 150 watt-mode kan nog een extra versterker worden aangesloten via de 8-polige Preamp Out-bus. Subwoofer-mode Op de Sub Out-bus kan een versterker worden aangesloten voor de subwoofer-mode. Via de bedieningsunit wordt in het DSC-menu de Sub Out-bus geactiveerd en de grensfrequentie vastgelegd. Tussenschakelen van klank-kleur eenheden Via de aansluitingen Preamp Out/In kan bijv. Telefoon-mute (actief LOW) Bij aansluiting van een telefoon die niet via de Berlin CORA-bus van het systeem wordt gestuurd, wordt tijdens het telefoneren het audio-signaal onderdrukt. een DAT-recorder of telefoon (D-net in combinatie met de Berlin-interface). Microfoon Ingangsbus voor de meetmicrofoon voor het inregelen van de HiFikwaliteit en de DNC. [. . . ] Zet de cursor op HiFi en kies met behulp van de ENTER-toets de geheugenplaats. De ENTER-toets functioneert hierbij als volgordetoets (1, 2, 3, 4, &&. . . ) Houd na het kiezen van de geheugenplaats de ENTERtoets ongeveer 4 sec. Vóór het inregelen vindt een 10 seconden durend aftellen plaats om u de gelegenheid te geven de auto te verlaten. De microfoon kan hierna voor andere HIFI-inregelingen worden geplaatst, waarna de hele procedure kan worden herhaald. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TP DX-R4/RNS4 GRUEN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TP DX-R4/RNS4 GRUEN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag