Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TORONTO MP73 EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TORONTO MP73 EU. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TORONTO MP73 EU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TORONTO MP73 EU te teleladen.


BLAUPUNKT TORONTO MP73 EU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (259 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT TORONTO MP73 EU annexe 1 (404 ko)
   BLAUPUNKT TORONTO MP73 EU annexe 1 (411 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TORONTO MP73 EU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Toch kunnen er gevaren ontstaan wanneer u de veiligheidsinstructies in deze handleiding niet aanhoudt. Deze handleiding bevat belangrijke informatie voor het eenvoudig en veilig inbouwen en bedienen van de autoradio. · Lees deze handleiding zorgvuldig en volledig door, voordat u de autoradio gebruikt. · Bewaar deze handleiding zodanig, dat deze te allen tijde voor alle gebruikers toegankelijk is. [. . . ] B, om het gesprek aan te Op het display worden "CALL" en de lopende gesprekstijd weergegeven. Oproep doen u Kies in het Bluetooth®-menu het menupunt "DIAL NEW". U kunt nu een telefoonnummer tot maximaal 20 posities invoeren: u Druk net zo vaak op toets @/ 2 totdat steeds het gewenste cijfer op de actuele positie wordt weergegeven. 117 NEDERLANDS Bluetooth® u Druk op toets 5 / >, om tussen de posities van het nummer te wisselen. Op het display worden afwisselend "OUTGOING" en het gekozen nummer weergegeven. Opmerking: Wanneer het gekozen nummer van de beller is opgeslagen met een naam, dan worden naam en nummer weergegeven (zie hoofdstuk "Telefoonnummer opslaan"). Zodra uw gesprekspartner het gesprek accepteert, wordt in het display afwisselend "CALL" en de lopende gesprekstijd weergegeven. Telefoonnummer opslaan u Kies in het Bluetooth®-menu het menupunt "DIAL NEW". U kunt nu een telefoonnummer tot maximaal 20 posities invoeren: u Druk net zo vaak op toets @ / 2 totdat steeds het gewenste cijfer op de actuele positie wordt weergegeven. u Druk op toets 5 / >, om tussen de posities van het nummer te wisselen. 2 seconden op de gewenste voorkeuzetoets 1 - 5 < om alleen het nummer op te slaan. - of u Druk op toets MENU·OK ?, om een naam voor de positie in te voeren. >, om het submenu te ope- u Druk net zo vaak op toets @ / 2 totdat steeds het gewenste cijfer op de actuele positie wordt weergegeven. u Druk op toets 5 / >, om tussen de 4 posities van de PIN te wisselen. Gekoppelde apparaten beheren In het Bluetooth®-menu kunt u de gekoppelde Bluetooth®-apparaten (mobiele telefoons en streamingapparaten zoals MP3-spelers) beheren. In de apparaatlijsten voor mobiele telefoons ("PHN LIST") en streaming-apparaten ("STR LIST") worden de gekoppelde apparaten weergegeven. Hier kunt u: · De verbinding met actueel verbonden Bluetooth®-apparaat verbreken · Een verbinding met een gekoppeld Bluetooth®apparaat maken · Een Bluetooth®-apparaat ontkoppelen u Kies in het Bluetooth®-menu het menupunt "PHN LIST" resp. >, om het submenu te ope- Het eerste apparaat in de lijst wordt weergegeven. 119 Externe audiobronnen Externe audiobronnen Front-AUX-IN-bus Gevaar!In geval van een ongeluk kan de uitstekende stekker in de front-AUX-IN-bus letsel veroorzaken. Het gebruik van rechte stekkers of adapters leidt tot een verhoogd risicoletsel. Zodra een externe audiobron zoals bijvoorbeeld een draagbare CD-/ MiniDisc- of MP3-speler op de front-AUX-IN-bus is aangesloten, kan deze met de toets SRC 6 worden geselecteerd. Op het display wordt dan "FRONT AUX" weergegeven. "CDC"). Let er op dat u de instellingen uitsluitend wijzigt zolang er geen apparaat op de AUX-ingang aan de achterzijde is aangesloten. [. . . ] Pi montázi zesilovace nebo mnic, pedtím nez budou konektory zapojeny do zdíek Line-in nebo Line-out, musí být nejprve bezpodmínecn pipojeny kostry pístroj. Kostry jiných pístroj nesmí být pipojeny na kostru autorádia (kryt pístroje). 386 Beszerelési útmutató · HU ­ Beszerelési útmutató Biztonsági elírások A beszerelési és csatlakoztatási mveletek során kérjük, tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat: RU ­ , , . · Csatlakoztassa le az akkumulátor negatív kábelét!Ennek végrehajtása közben vegye figyelembe a járm gyártójának biztonsági utasításait. · ! - . · Ügyeljen arra, hogy a furatok készítésekor ne rongálja meg a járm alkatrészeit. · A pozitív és negatív kábelek keresztmetszete ne legyen kisebb, mint 1, 5 mm2. · , . · Ne használja a járm csatlakozóit a rádióhoz! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TORONTO MP73 EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TORONTO MP73 EU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag