Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TORONTO 410 BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TORONTO 410 BT. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TORONTO 410 BT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TORONTO 410 BT te teleladen.


BLAUPUNKT TORONTO 410 BT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11380 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT TORONTO 410 BT (4294 ko)
   BLAUPUNKT TORONTO 410 BT MANUAL 2 (4294 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TORONTO 410 BT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Lautstärke wird für die Dauer der durchgestellten Verkehrsdurchsage erhöht. Hinweis: In der Empfangsregion , , EUROPE" (Europa) können Sie die Sprache, in der die Programmtypen angezeigt werden, einstellen (siehe Kap. U Drücken Sie die Taste 3 =, um die Wiedergabe zu unterbrechen (, , PAUSE") bzw. U Drücken Sie die Taste 7, um die Titel des ausgewählten Ordners anzuzeigen. [. . . ] u Verdraai de volumeregelaar 4 , om tussen de instellingen ON (aan; geheugenniveau activeren) en OFF (uit; geheugenniveau deactiveren) om te schakelen. Gedeactiveerde geheugenniveaus worden bij de bronkeuze met de toets SRC > overgeslagen. Opmerking: Wanneer een geheugenniveau wordt gedeactiveerd, dan blijven de op dit geheugenniveau opgeslagen zenders behouden. In het gebruikersmenu vindt u de gebruikersinstellingen in de volgende menu's: · BLUETOOTH (alleen voor Toronto 410 BT, zie meegeleverde "Bluetooth®-handleiding Toronto 410 BT") u Druk net zo vaak op de toets / 7 totdat het gewenste menu is geselecteerd. U Druk net zo vaak op de toets / 7 totdat het gewenste menupunt is geselecteerd. 15 seconden nadat voor het laatst toetsen zijn U Druk op de toets / 7, om een geplaatste CD uit te schuiven. Instellingen: AUTO (displayhelderheid wordt automatisch met in-/uitschakelen van het dimlicht omgeschakeld), MANUAL (displayhelderheid kan handmatig worden omgeschakeld). u Verdraai de volumeregelaar 4 , om de gewenste instelling te kiezen. De automatische omschakeling van de displayhelderheid is alleen mogelijk, wanneer uw autoradio, zoals in de inbouwhandleiding staat beschreven, is aangesloten en uw voertuig over de bijbehorende aansluiting beschikt. sCROLLING (scrollen) Voor de weergave van de lichtkrant op het display (bijv. Bij weergave van MP3-bestandsnamen) tussen eenmalige weergave of herhaalde weergave kiezen. LANGUAGE (taal) (alleen voor Toronto 410 BT) Taal voor het display selecteren. Instellingen: ON VOL (inschakelvolume; 1 ­ 50) of LAST VOL (laatste volume; voor het uitschakelen van de autoradio laatst ingestelde volume). Het inschakelvolume kan onverwacht hoog zijn, indien de instelling LAST VOL (laatste volume) is gekozen en bij de laatste keer uitschakelen van de radio een hoog volume was ingesteld. U Draai eventueel aan de volumeregelaar 4, om bij de instelling ON VOL (inschakelvolume) het gewenste volume in te stellen. u Draai de volumeregelaar 4 naar links , om de minuten in te stellen. U Druk op de toets 7, om de ingevoerde tijd te bevestigen en naar het gebruikersmenu terug te keren. - of u Druk kort op de toets MENU 2 , om de ingevoerde tijd te bevestigen en het gebruikersmenu te verlaten. Opmerking: Bij het instellen van de tijd in 12-uurs modus (HOUR MODE 12) wordt voor de tijd een "AM" voor de ochtend en een "PM" voor de middag getoond. Wanneer de continue weergave van de tijd is ingeschakeld, dan wordt in het display de tijd weergegeven. Pas bij een druk op de toets wordt het display van de betreffende audiobron getoond. 15 seconden na de laatste toetsbediening wordt weer de tijd weergegeven. [. . . ] Zodra het apparaat verbonden is, wordt kort "CONNECTED" (verbinden) weergegeven en keert u terug naar het Bluetooth®-menu. Opmerking: Wanneer geen verbinding gerealiseerd kan worden, wordt kort "CONNECT FAILED" (verbinding mislukt) weergegeven. Op het display wordt kort "DISCONNECTED" (gescheiden) weergegeven en u keert terug naar het Bluetooth®-menu. Opmerking: Indien het apparaat niet verbonden was, wordt kort "NO CONNECTION" (niet verbonden) weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TORONTO 410 BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TORONTO 410 BT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag