Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TEXAS RCM 148

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TEXAS RCM 148. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT TEXAS RCM 148 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT TEXAS RCM 148 te teleladen.


BLAUPUNKT TEXAS RCM 148 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (198 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT TEXAS RCM 148 (1178 ko)
   BLAUPUNKT TEXAS RCM 148 INSTALLATION INSTRUCTION (1178 ko)
   BLAUPUNKT TEXAS RCM 148 (1178 ko)
   BLAUPUNKT TEXAS RCM 148 (195 ko)
   BLAUPUNKT TEXAS RCM 148 annexe 1 (195 ko)
   BLAUPUNKT TEXAS RCM 148 INSTALLATION INSTRUCTION (1178 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT TEXAS RCM 148

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Radio / Cassette / Changer Como RCM 148 Madrid RCM 148 Texas RCM 148 Madison DJ New Orleans DJ Gebruiksaanwijzing 18 17 16 15 14 13 12 11 Madrid RCM 148 New Orleans DJ 1 10 Como RCM 148 Madison DJ Texas RCM 148 2 4 5 6 7 8 9 11 2 3 4 Fernbedienung RC 06 (Option) Remote control RC 06 (optional) Télécommande RC 06 (en option) Telecomando RC 06 (optional) Afstandsbediening RC 06 (Optie) Fjärrkontroll RC 06 (Tillval) Mando a distancia RC 06 (opcional) Telecomando RC 06 (opção) 2 Beknopte gebruiksaanwijzing . . 112 Diefstalbeveiligingssysteem KeyCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Tweede KeyCard programmeren/ KeyCard vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Optische aanduiding als diefstalbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer meer zenders van zenderketens te ontvangen zijn, kunt u met >> (vooruit) of << (achteruit) bladeren in de zenderketens, bv. Voorwaarden hiervoor zijn dat deze zenders minstens eenmaal ontvangen zijn en dat "AF" geactiveerd is (verlicht op het display). Wanneer "AF" niet op het display staat: · Druk op AF. Aan de voorwaarden voor de zenderkeuze met << >> is voldaan. Zenders programmeren Op de FM-band kunt u voor elk geheugenniveau (I, II, T) zes zenders programmeren met de voorkeuzetoetsen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Op de MG-/LG-band (alleen Como RCM 148, Texas RCM 148, Madison DJ) kunt u eveneens elk zes zenders programmeren. Stem af op een zender met de tuimeltoets (automatisch / of handmatig << >>). Zoekafstemming opwaarts neerwaarts trapsgewijs omlaag (indien AF uit) trapsgewijs omhoog (indien AF uit) Handmatig afstemmen met << >> U kunt ook handmatig op zenders afstemmen. Voorwaarde: AF en PTY zijn uitgeschakeld (de symbolen zijn niet op het display te zien). Indien gewenst schakelt u deze functies zo uit: · Druk kort op AF resp. 116 Houd de gewenste voorkeuzetoets ingedrukt totdat het programma na de geluidsonderdrukking weer te horen is (ca. De zender is nu geprogrammeerd. · Het display geeft aan welke toets ingedrukt is. Let op: Indien u afstemt op een reeds geprogrammeerde zender, knippert op het display de betreffende geheugenpositie en het geheugenniveau. Geprogrammeerde zenders oproepen Indien gewenst kunt u geprogrammeerde zenders oproepen met een druk op de toets. · Druk kort op de betreffende voorkeuzetoets. Zenders kort laten horen met Radio-Scan U kunt alle ontvangbare zenders van het gekozen golfgebied kort laten horen. Wanneer geen zender wordt gekozen, wordt de zoekafstemming beëindigd nadat de frequentieband eenmaal doorlopen is. U hoort weer de oorspronkelijke zender. Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore U kunt de zes sterkste FM-zenders op volgorde van veldsterkte, elk uit hun eigen ontvangstgebied, automatisch programmeren. De zes sterkste FM-zenders worden automatisch opgeslagen op geheugenniveau "T" (Travelstore). Indien gewenst kunnen op het Travelstoreniveau ook handmatig zenders worden ingesteld (zie "Zenders programmeren"). U kunt geprogrammeerde zenders kort laten horen. Preset Scan kan alleen worden gestart wanneer PTY is uitgeschakeld ("PTY" is niet te zien op het display). Het apparaat laat alle geprogrammeerde zenders achtereenvolgens kort horen. Gehoorde zender verder beluisteren/ Preset Scan beëindigen: · Druk kort op SC. Let op: Wanneer "TA" op het display wordt aangegeven, worden alleen de gerpogrammeerde zenders met verkeersinformatie afgespeeld. 117 PORTUGUÊS U kunt de gevoeligheid van de automatische zoekafstemming wijzigen. Wanneer "lo" wordt aangegeven, worden alleen goed te ontvangen zenders gezocht (geringe gevoeligheid). Wanneer "lo" wordt uitgeschakeld, worden ook minder goed te ontvangen zenders gezocht. ESPAÑOL SVENSKA Gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigen NEDERLANDS ITALIANO Geprogrammeerde zenders kort laten horen met Preset Scan FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Gevoeligheid van de zoekafstemming wisselen: · Druk kort op / lo. [. . . ] Wanneer u een geprogrammeerde waarde wilt veranderen: · Kies de desbetreffende weergavesoort met SRC (bv. Met de tuimeltoets kunt u een keuze maken uit de de hierna beschreven functies en deze instellen. AM ON / OFF (Como RCM 148, Texas RCM 148, Madison DJ) Eén of beide AM-banden (MG/LG) kunnen worden geblokkeerd. Zodoende kunnen alleen de benodigde AM-banden worden gekozen met BND te kiezen AM ON ­ alle golfgebieden MW OFF ­ LG, FM LW OFF ­ MG, FM AM OFF ­ FM MIX alleen bij weergave van cdwisselaar MIX CDC Cd-keuze willekeurig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT TEXAS RCM 148

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT TEXAS RCM 148 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag