Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SYLT CD50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SYLT CD50. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT SYLT CD50 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SYLT CD50 te teleladen.


BLAUPUNKT SYLT CD50 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (225 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT SYLT CD50 annexe 1 (309 ko)
   BLAUPUNKT SYLT CD50 annexe 1 (308 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT SYLT CD50

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 101 Weergave onderbreken (PAUSE) 101 Wisselen van displayweergave . . . . 101 Verkeersinformatie tijdens cdweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Belangrijke aanwijzingen . . . . . . . 100 Afneembaar bedieningspaneel 91 Diefstalbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] "0" betekent pieptoon uitgeschakeld, "9" betekent maximaal volume van de pieptoon. drukt u op toets MENU 8 of OK ;. Druk zo vaak op toets CD·C @ dat "RADIO" op het display verschijnt. Wanneer de instelling voltooid is, RDS-comfortfunctie (AF, REG) De RDS-comfortfuncties AF (alternatieve frequentie) en REG (regionaal) vergroten het prestatiespectrum van uw autoradio. AF: Wanneer de RDS-comfortfunctie geactiveerd is, zoekt het apparaat op de achtergrond automatisch naar de als beste te ontvangen frequentie van de ingestelde zender. REG: Sommige zenders verdelen hun programma op bepaalde tijden in regionale programma's met verschillende inhoud. Met de REGfunctie wordt voorkomen dat de autoradio overschakelt op alternatieve frequenties met een andere programmainhoud. 94 RADIOWEERGAVE U hebt verschillende mogelijkheden om zenders in te stellen. Automatische zoekafstemming of De eerstvolgende ontvangbare zender wordt ingesteld. Handmatig afstemmen op zenders U kunt ook handmatig zenders instellen. ENGLISH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS DEUTSCH Let op: REG moet apart in het menu worden geactiveerd / gedeactiveerd. REG in- en uitschakelen Zenders instellen Druk op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets : dat "REG" op het display verschijnt. "ON" (aan) weergegeven. Druk op toets :. Om REG in resp. uit te schakelen drukt u op toets of :. Druk op toets MENU 8 of OK ;. RDS-comfortfunctie in- of uitschakelen Druk op de toetsen of :. Om de RDS-comfortfuncties AF en REG te gebruiken, drukt u op toets RDS 4. Wanneer sprake is van ontvangststoringen worden de hoge tonen, en daarmee de storing, automatisch zachter weergegeven. Druk zo vaak op toets : dat "HICUT" op het display verschijnt. Druk op toets of : om HICUT in te stellen. "HICUT 1" betekent automatische afzwakking van de hoge tonen en de storing, "HICUT 0" betekent geen afzwakking. Druk op toets MENU 8 of OK ;. 98 VERKEERSINFORMATIE Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk op toets TRAF ?. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display het filesymbool verlicht is. Let op: U hoort een waarschuwingstoon: wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat; wanneer u bij het beluisteren van een cd het uitzendgebied van de zender verlaat en er bij de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie wordt gevonden. wanneer u van een zender met verkeersinformatie wisselt naar een zender zonder verkeersinformatie. Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in. DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Verkeersinformatie Volume voor verkeersinformatie instellen Druk op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets : dat "TA VOLUME" verschijnt. Stel het volume voor de verkeersinformatie in met de -toetsen :. Wanneer het instellen voltooid is, drukt u op toets MENU 8 of OK ;. 99 CD-WEERGAVE Cd-weergave Met dit apparaat kunt u normaal in de handel verkrijgbare cd's met een doorsnede van 12 cm afspelen. cd-singles met een doorsnede van 8 cm en cd's met contouren ("shape cd's") zijn niet geschikt voor de weergave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beschadigingen aan de cd-speler door ongeschikte cd's. Titels kiezen Druk op een van de toetsen van het pijltoetsenblok : om de volgende resp. of Wanneer u eenmaal op toets : drukt, wordt de actuele titel opnieuw gestart. Snelle zoekdoorloop (hoorbaar) Voor een snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts: Houd een van de Cd-weergave starten Wanneer er geen cd in de speler zit: 9. -toetsen : ingedrukt totdat de snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. [. . . ] Wanneer de loudness ingeschakeld is, verschijnt LD op het display. Druk op toets of :. Treble instellen Om de treble in te stellen drukt u op toets AUD / LD =. Op het display verschijnt "BASS". Loudness-intensiteit instellen De loudness-versterking kan in de standen één t/m zes worden ingesteld. Druk zo vaak op toets Druk op toets of : dat "TREBLE" op het display verschijnt. :. Druk op toets MENU 8. Op het display verschijnt "MENU". Druk zo vaak op toets Balans instellen Om de fader in te stellen drukt u op toets AUD / LD =. Op het display verschijnt "BASS". : dat "LOUDNESS" op het display verschijnt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT SYLT CD50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT SYLT CD50 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag