Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SYDNEY SD27 AMBER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SYDNEY SD27 AMBER. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT SYDNEY SD27 AMBER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SYDNEY SD27 AMBER te teleladen.


BLAUPUNKT SYDNEY SD27 AMBER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3680 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT SYDNEY SD27 AMBER (3675 ko)
   BLAUPUNKT SYDNEY SD27 AMBER annexe 1 (3675 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT SYDNEY SD27 AMBER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] www. blaupunkt. com Radio SD MP3 WMA Canberra SD27 Melbourne SD27 Melbourne SD27 Sydney SD27 7 647 523 310 / 7 647 525 310 7 647 503 310 / 7 647 505 310 7 647 662 310 / 7 647 664 310 7 647 513 310 / 7 647 515 310 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d'emploi et de montage Istruzioni d'uso e di installazione Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding Bruks- och monteringsanvisning Instrucciones de manejo e instalación Instruções de serviço e de montagem Betjenings- og monteringsvejledning Instrukcja obslugi i montaowa Návod k obsluze a k montázi Návod na obsluhu a instaláciu Bedienelemente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 14 13 12 11 2 Bedieningselementen DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH 1 -toets voor het afnemen van het bedieningspaneel (Release-Panel). > M/OK-toets Kort indrukken: oproepen van het menu voor de instellingen. SRC-toets Bronkeuze tussen radio, SD/MP3, CD-wisselaar (indien aangesloten) of AUX-IN, AUX-IN IN (indien aangesloten). 2 Toets voor het in- en uitschakelen en onderdrukken van het geluid van het apparaat (Mute). 3 Volume-instelling 4 BND/TS-toets Kort indrukken: keuze van het FM-geheugenniveau en het golfgebied MW en LW. 5 Blok met pijltoetsen 6 ESC-toets 7 TRAF-toets Kort indrukken: in-/uitschakelen van de stand-by-stand voor verkeersinformatie. [. . . ] Zolang u de toets ingedrukt houdt, wordt de zoekdoorloop voortgezet. Weergave van CD-wisselaar Opmerking: Informatie over de behandeling van CD's, het plaatsen van CD's en voor de bediening van de CD-wisselaar vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw CD-wisselaar. Displayweergave instellen Voor de aanwijzing in CD-wisselaar weergave staan drie opties ter beschikking: · Titelnummer en speeltijd · Titelnummer en kloktijd · CD-nummer en titelnummer Om te kiezen tussen de weergavemogelijkheden, u drukt u op de toets DIS 9. Weergave van CD-wisselaar starten u Druk op de toets SRC ?De weergave begint met de eerste CD die de CD-wisselaar herkent. CD kiezen Om op- of neerwaarts naar een andere CD te gaan, u drukt u een- of meermaals op toets of 5. Opmerking: Vrije CD-vakken in de wisselaar en CD-vakken met ongeldige CD's worden hierbij overgeslagen. Losse titels of hele CD's herhaald afspelen (REPEAT) U kunt ofwel de actuele titel of alle titels op de actuele CD herhalend afspelen. u Druk zo vaak op de toets 4 RPT =, tot de gewenste functie op het display wordt weergegeven: · "RPT TRACK" (actuele titel) · "RPT DISC" (alle titels op de actuele CD) · "RPT OFF" (Repeat beëindigen) 138 Weergave van CD-wisselaar | Clock - Kloktijd DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Wanneer de herhalingsfunctie (Repeat) actief is, wordt op het display RPT weergegeven. Titels in willekeurige volgorde weergeven (MIX) U kunt alle titels op de actuele CD of alle CD's in het magazijn in willekeurige volgorde afspelen. u Druk zo vaak op de toets 5 MIX =, tot de gewenste functie op het display wordt weergegeven: · "MIX CD" (alle titels op de actuele CD) · "MIX ALL" (alle CD's in het magazijn) · "MIX OFF" (willekeurige volgorde afsluiten) Wanneer de willekeurige weergave (MIX) actief is, wordt op het display MIX weergegeven. Scan beëindigen, titel verder beluisteren u Druk kort op de M/OK-toets >. De actueel weergegeven titel wordt verder afgespeeld. Weergave onderbreken (PAUSE) u Druk op de toets 3 =. De weergave wordt voortgezet. Clock ­ Kloktijd Kloktijd weergeven U kunt de kloktijd in tuner-, SD- en CD-wisselaar weergave laten aanwijzen. u Druk op de toets DIS 9, tot de kloktijd op het display wordt weergeven. Alle titels van alle CD's kort weergeven (SCAN) Om alle titels van alle geplaatste CD's in oplopende volgorde kort weer te geven, u druk de M/OK-toets > langer dan twee seconden in. Alle CD's in het magazijn worden in oplopende volgorde kort weergegeven. Lees voor de instelling van de duur van het fragment het gedeelte "Duur van het fragment instellen" in het hoofdstuk "Radioweergave". KIoktijd instellen Om de kloktijd in te stellen, u drukt u op de toets M/OK >. u Druk zo vaak op toets of 5 dat "CLOCK SET" op het display wordt weergegeven. u Stel de uren in met de toets of 5. 139 Clock ­ Kloktijd | Sound Wanneer de uren ingesteld zijn, u drukt u op de toets 5. 8 seconden. Klokmodus 12/24 uur kiezen u Druk op de toets M/OK >. u Druk op toets of 5 om de weergave te wisselen tussen ON (aan) of OFF (uit). 8 seconden. Sound U kunt voor iedere bron (radio, SD/MMC, CD-wisselaar of AUX-IN) de instellingen voor de klankkleur (lage tonen en hoge tonnen) en de equalizer afzonderlijk uitvoeren. De instellingen voor de X-bass en de volumeverdeling (balans en fader) worden voor alle audiobronnen (behalve voor verkeersinformatie en telefoon/navigatie) gemeenschappelijk uitgevoerd. Fader en balans kunnen voor verkeersberichten en telefoon/navigatie alleen tijdens de doorgifte worden ingesteld. Kloktijd laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld en het contact is ingeschakeld Om de kloktijd te laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld en het contact is ingeschakeld, u drukt u op de toets M/OK >. Equalizer Dit apparaat beschikt over een 3-bands equalizer. Deze equalizer maakt het mogelijk, voor lage, hoge en middentonen telkens een frequentie te kiezen en voor de gekozen frequentie het niveau in te stellen. Bovendien kunt u voor de lage tonen en de middentonen een kwaliteitsfactor instellen. 140 Sound Equalizer-instellingen De volgende tabel toont de instelmogelijkheden voor de lage en hoge tonen en de equalizer in het menu "AUDIO". Enkele instellingen zijn voorzien van een "E" (voor "ENHANCED" = uitgebreid), bijv. Deze instellingen kunt u in het submenu "ENHANCED" uitvoeren. Opmerking: De tabel bevat niet alle instellingen, die in de menu's "AUDIO" en "ENHANCED" mogelijk zijn. [. . . ] Respektujte pri tom bezpecnostné pokyny výrobcu vozidla. · Pri vtaní otvorov dávajte pozor na to, aby sa neposkodili ziadne diely vozidla. · Prierez kábla kladného a záporného pólu nesmie by mensí ako 1, 5 mm2. · Koncovky elektroinstalácie vozidla sa do rádia nesmú zapoji! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT SYDNEY SD27 AMBER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT SYDNEY SD27 AMBER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag