Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT STUTTGART 120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT STUTTGART 120. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT STUTTGART 120 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT STUTTGART 120 te teleladen.


BLAUPUNKT STUTTGART 120 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2295 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT STUTTGART 120 (2287 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT STUTTGART 120

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Com Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding Bedieningselementen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 14 13 12 11 10 1 -toets Afneembaar bedieningspaneel ontgrendelen Kort indrukken: menu oproepen/sluiten Lang indrukken: scan-functie starten 8 -toets (eject) CD uitwerpen 2 MENU-toets 9 Microfoon (alleen Heidelberg 220 BT) : USB-bus ; Front-AUX-IN-bus < 3 Aan-/uit-toets Kort indrukken: autoradio inschakelen In bedrijf: autoradio geluid onderdrukken (Mute) Lang indrukken: autoradio uitschakelen 4 Volumeregelaar -toets (alleen Heidelberg 220 BT) Kort indrukken: oproep accepteren, snelkiezen Lang indrukken: spraakkeuze activeren -toets (alleen Heidelberg 220 BT) Oproep beëindigen/afwijzen Toetsenblok 1 - 7 (Stuttgart 120) = In menu: instellingen veranderen Fast-Browse-modus: map en titel selecteren (alleen Heidelberg 220 BT) 5 CD-opening 6 Display 7 > Toetsenblok 1 - 5 (Heidelberg 220 BT) ?Infraroodontvanger @ SRC-toets -toets In menu: menupunt kiezen Radioweergave: zoekdoorloop starten MP3-/WMA-bedrijf: naar volgende/vorige map wisselen / -toets In menu: menuniveau omschakelen Radioweergave: zender instellen Andere weergavesoorten: titelselectie Geheugenniveau resp. Toch kunnen er gevaren ontstaan wanneer u de veiligheidsinstructies in deze handleiding niet aanhoudt. Deze handleiding bevat belangrijke informatie voor het eenvoudig en veilig inbouwen en bedienen van de autoradio. [. . . ] Opmerking: Bij ingeschakelde Fast-Browsing kunt u in de browse-modus niet het volume wijzigen. Verlaat daarvoor eerst de browse-modus door op de toets 1 LIST > te drukken of door het starten van de titelweergave. 13 Bluetooth® Bluetooth® (alleen Heidelberg 220 BT) U kunt de autoradio via Bluetooth® met andere Bluetooth®-geschikte apparaten zoals mobiele telefoons of MP3-spelers verbinden. Zo kunt u de autoradio met zijn geïntegreerde microfoon als handsfree-installatie voor verbonden mobiele telefoons gebruiken en de audioweergave van andere Bluetooth®-apparaten regelen en via de luidsprekers van de autoradio weergeven (Bluetooth®-Streaming). De Bluetooth®-technologie is een draadloze verbinding met beperkte reikwijdte. Daarom moeten Bluetooth®-apparaten voor het realiseren en handhaven van een verbinding zich in de buurt van de autoradio (in het voertuig) bevinden. Om een Bluetooth®-verbinding op te zetten, moet u de autoradio en het Bluetooth®-apparaat eerst koppelen. Wanneer u de apparaten koppelt, wordt aansluitend een automatisch een Bluetooth®verbinding gerealiseerd. Deze verbinding blijft bestaan zolang het Bluetooth®-apparaat binnen de reikwijdte blijft. Omdat u met de telefoon buiten de reikwijdte komt, wordt de verbinding automatisch weer hersteld, wanneer u zich weer binnen de reikwijdte bevindt. U kunt steeds slechts één mobiele telefoon en streaming-apparaat met de autoradio verbinden. Wanneer u een nieuw apparaat met de autoradio verbindt, wordt in dat geval de eventuele verbinding met een actueel verbonden apparaat automatisch verbroken. De autoradio laat echter tot maximaal 5 verschillende Bluetooth®-apparaten gekoppeld en u kunt elk van deze apparaten steeds snel en gemakkelijk weer verbinden met de autoradio. Bluetooth®-menu In het Bluetooth®-menu vindt u alle functies voor het koppelen, verbinden en beheren van Bluetooth®-apparaten. bluetooth®-menu oproepen u Druk kort op toets MENU 2 om het gebruikersmenu te openen. U Druk net zo vaak op de / 7 toets totdat het menu "BLUETOOTH" is geselecteerd. U Druk net zo vaak op de toets / 7 totdat het gewenste menupunt is geselecteerd. 30 seconden nadat voor het laatst toetsen zijn ingedrukt verlaten en u keert terug naar de weergave van de actuele audiobron. In het menu gaat u door indrukken van de toets 7 telkens terug naar het hogere menuniveau. Het herstellen van de verbinding met het laatst verbonden apparaat), dan zijn de functies van het Bluetooth®-menu geblokkeerd. Wanneer u gedurende deze periode probeert het Bluetooth®-menu te openen, dan wordt in het display kort "LINK BUSY" (verbinding bezet) weergegeven. Wanneer u de Bluetooth®-procedure afbreekt en het Bluetooth®-menu wilt openen, druk dan =. [. . . ] Wanneer een geheugenniveau wordt gedeactiveerd, dan blijven de op dit geheugenniveau opgeslagen zenders behouden. Wanneer uw autoradio is aangesloten zoals staat beschreven in de inbouwhandleiding en uw voertuig beschikt over de betreffende aansluiting, dan volgt de omschakeling van de displayhelderheid voor dag en nacht tegelijk met het in- en uitschakelen van de voertuigverlichting. sCROLL (scrollen) Voor de weergave van de lichtkrant op het display (bijv. Bij weergave van MP3-bestandsnamen) tussen eenmalige weergave of herhaalde weergave kiezen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT STUTTGART 120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT STUTTGART 120 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag