Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT STOCKHOLM CD53

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT STOCKHOLM CD53. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT STOCKHOLM CD53 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT STOCKHOLM CD53 te teleladen.


BLAUPUNKT STOCKHOLM CD53 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (307 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT STOCKHOLM CD53 annexe 1 (547 ko)
   BLAUPUNKT STOCKHOLM CD53 (593 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT STOCKHOLM CD53

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U Drücken Sie die Taste 6 ;, um die Wiedergabe zu unterbrechen (, , PAUSE") bzw. Die Einstellungen im Audiomenü sowie die Anpassung des Pegels gelten für die jeweils aktuelle Audioquelle. -toets Afneembaar bedieningspaneel ontgrendelen -toets Im het menu: instelling veranderen Radioweergave: zender instellen CD-/MP3-/WMA-weergave: titelselectie -toets Im het menu: instelling veranderen Radioweergave: zender instellen CD-/MP3-/WMA-weergave: titelselectie Aan-/uit-toets Kort indrukken: uitgeschakelde apparaat inschakelen, audiobron/"NO SRC"-modus kiezen Lang indrukken: uitschakelen van het apparaat Draaien: volume instellen, instellingen in audiomenu veranderen CD-opening Display 77 Lage tonen doorlaatfilter voor de subwoofer instellen (alleen Buenos Aires 200) . Deze handleiding bevat belangrijke informatie voor het eenvoudig en veilig inbouwen en bedienen van het apparaat. [. . . ] Bepaalde gebruikersinstellingen kunt u alleen in de "NO SRC"-modus uitvoeren. Naar de "NO SRC"-modus overgaan u Druk zo vaak op de aan-/uit-toets 4, tot "NO SRC" wordt weergegeven. Het apparaat onthoudt de laatst beluisterde audiobron voor de volgende keer inschakelen. Hoofdstuk "Klankinstellingen", paragraaf "Lage tonen doorlaatfilter voor subwoofer instellen". Vele FM-zenders verzenden naast het programma een RDS-signaal (Radio Data System), waarmee de volgende extra functies mogelijk zijn: · Het apparaat herkent verkeersberichten en nieuwsuitzendingen en kan deze in iedere weergavesoort (bijv. Alternatieve frequentie (F): wanneer de RDSfunctie AF geactiveerd is, schakelt het apparaat automatisch naar de als beste te ontvangen frequentie van de ingestelde zender. Regionaal (REG): Sommige zenders verdelen hun programma op bepaalde tijden in regionale programma's met verschillende inhoud. Bij ingeschakelde REG-functie schakelt het apparaat alleen over naar alternatieve frequenties, wanneer die hetzelfde regionale programma uitzenden. U Druk zo vaak op de aan-/uit-toets 4, tot "FM"/"AM" wordt weergegeven. U Druk zo vaak op de toets FM >, tot het gewenste FM-geheugenniveau (FM1, FM2, FM3) wordt weergegeven. Opmerking: Op elk geheugenniveau kunnen maximaal 6 zenders worden geprogrammeerd. U kunt met deze autoradio audio-CD's (CDDA) en CD-R/RW's met audio-, MP3- of WMA-bestanden afspelen. Niet ronde contour-CD's (shape CD's) en CD's met een doorsnede van 8 cm (miniCD's) mogen niet worden gebruikt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beschadigingen aan de CD-speler door ongeschikte CD's. opmerkingen: · Voor optimaal functioneren moet u alleen CD's gebruiken met het Compact-Disclogo. Blaupunkt kan geen garantie geven voor het optimaal functioneren van tegen kopieren beveiligde CD's en op de markt leverbare lege CD's. Houdt bij het voorbereiden van een MP3-/WMACD de volgende instructies aan: · WMA-bestanden alleen zonder Digital Rights Management (DRM) en aangemaakt met Windows Media Player vanaf versie 8 U Druk zo vaak op de aan-/uit-toets 4, tot "CD" wordt weergegeven. Opmerking: De CD-/MP3-/WMA-weergave kan alleen worden gekozen, wanneer een CD is geplaatst. U kunt ook CD's naar buiten laten schuiven wanneer het apparaat is uitgeschakeld of er een andere audiobron actief is. Wanneer de MIX-functie actief is, wordt het MIX-symbool op het display weergegeven. U kunt een titel ook direct kiezen, zonder daarbij de actuele weergave te onderbreken. U Druk tijdens MP3-/WMA-weergave op de toets 2, om vanuit de actuele naar de hogere map om te schakelen. [. . . ] 6 zenders worden voor het actuele geheugenniveau onder de voorkeuzetoetsen 1 - 6 ; opgeslagen. SYNC Alleen mogelijk, wanneer de "NO SRC"-modus is gekozen: automatische synchronisatie van de tijd tussen apparaat en ontvangen RDS-zender in- of uitschakelen. SWPRE (alleen Buenos Aires 200) Alleen mogelijk, wanneer de "NO SRC"-modus is gekozen: voorversterkeruitgang instellen. Bij de instelling "SW" kunt u voor een aangesloten subwoofer een lage tonen doorlaatfilter instellen (zie paragraaf "Klankinstellingen", paragraaf "Lage tonen doorlaatfilter voor de subwoofer instellen"). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT STOCKHOLM CD53

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT STOCKHOLM CD53 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag