Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT STOCKHOLM 100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT STOCKHOLM 100. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT STOCKHOLM 100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT STOCKHOLM 100 te teleladen.


BLAUPUNKT STOCKHOLM 100 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3073 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT STOCKHOLM 100

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U Drehen Sie die Ein-/Aus-Taste 4, um die Lautstärke zu verändern. U Drücken Sie die Taste AM =, um die Speicherebene MW zu wählen. U Halten Sie die Taste 2 / 3 gedrückt, um die Frequenz schnell zu ändern. U Drücken Sie die Taste 3 MIX ;, um die MIXFunktion einzuschalten (Audio-CD: , , MIX CD"; MP3: , , MIX FLDR") bzw. [. . . ] Tussen opgeslagen zenders wisselen (instelling "AUTO2") u Druk kort op de toets 2 / 3, om de zender op de volgende geheugenpositie in te stellen. Programmatype kiezen en zender zoeken U kunt een willekeurig of eerder opgeslagen programmatype (zie paragraaf "Programmatyp opslaan") selecteren. Zo vaak op de toets AM =/ FM >, tot het gewenste programmatype wordt weergegeven. - of u Druk op de voorkeuzetoets 1 - 6 ; , waaronder het gewenste programmatype is opgeslagen. U Druk kort op de toets 2 / 3, om de zoekdoorloop naar de volgende zender van het geselecteerde programmatype te starten. Wanneer geen zender met het gekozen programmatype wordt gevonden, wordt kort "NO PTY" weergegeven. De displaytaal voor de weergave van de programmatypen kan worden ingesteld (zie paragraaf "Taal voor programmatypen instellen"). Programmatype opslaan U kunt programmatypen opslaan en voor het zoeken selecteren. Zo vaak op de toets AM =/ FM >, tot het gewenste programmatype wordt weergegeven. Met de PTY-functie kunt u zo doelgericht naar uitzendingen van een bepaald programmatype zoeken, bijv. Taal voor programmatypen instellen U kunt de taal kiezen waarin de programmatypen moeten worden weergegeven. Zo vaak op de toets AM =/ FM >, tot de gewenste taal (ENGLISH/ FRENCH/GERMAN) wordt getoond. Opmerking: Bij ingeschakelde voorrang voor verkeersinformatie ( ) worden alleen verkeersinformatiezenders ingesteld. Bij ingeschakelde voorrang wordt in het display het filesymbool ( ) weergegeven. Tijdens een verkeersbericht wordt "TRAFFIC" op het display weergegeven. opmerkingen: · Het volume, dat u tijdens een verkeersbericht instelt, wordt bij de volgende meldingen ook automatisch ingesteld. 2 seconden op de voorkeuzetoets 1 - 6 ; om de actuele zender onder de toets op te slaan. Om een doorgeschakeld verkeersbericht af te breken, drukt u gedurende ca. Met Travelstore worden telkens 6 zender uit de regio op het actuele geheugenniveau opgeslagen. 2 seconden op de toets DISP <, om de getoonde tekst eenmaal als lichtkrant weer te geven. U kunt met deze autoradio audio-CD's (CDDA) en CD-R/RW's met audio-, MP3- of WMA-bestanden afspelen. Niet ronde contour-CD's (shape CD's) en CD's met een doorsnede van 8 cm (miniCD's) mogen niet worden gebruikt. [. . . ] AUX Alleen mogelijk, wanneer de "NO SRC"-modus is gekozen: AUX-ingang instellen. Instellingen: OFF (AUX-weergave niet selecteerbaar), ON1 (AUXweergave selecteerbaar), ON2 (AUX-weergave selecteerbaar, volumereductie aan; zie onder). u Druk op de toets 2 / 3 , om tussen de instellingen om te schakelen. Bij instelling "ON2": wanneer het apparaat in AUXweergave wordt uitgeschakeld, is het na opnieuw inschakelen in eerste instantie gedempt geschakeld ("ATT ON", volumeverlaging aan). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT STOCKHOLM 100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT STOCKHOLM 100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag