Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SHARK LINE A-RPN T 01-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SHARK LINE A-RPN T 01-M. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT SHARK LINE A-RPN T 01-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SHARK LINE A-RPN T 01-M te teleladen.


BLAUPUNKT SHARK LINE A-RPN T 01-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1523 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT SHARK LINE A-RPN T 01-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U Drücken Sie die Taste 3 <, um die Wiedergabe zu unterbrechen (, , PAUSE") bzw. U Drücken Sie die Taste @/ 2 oder drehen Sie den Lautstärkeregler 4, um die Einstellung vorzunehmen. U Drücken Sie die Taste >, um die Einstellung , , LAST VOL" zu wählen. einstellungen: 0 ­ 50 oder LAST VOL (vor dem Ausschalten des Autoradios zuletzt eingestellte Lautstärke). [. . . ] U kunt het minimale volume voor Om een doorgegeven verkeersbericht af te breken, drukt u op de toets DIS/ESC =. De volgende geheugenniveaus zijn in de verschillende tunerregio's beschikbaar: Regio EUROPE USA THAI S AMERICA Geheugenniveaus FM1, FM2, FMT, MW, LW FM1, FM2, FMT, AM, AMT FM1, FM2, FMT, AM FM1, FM2, FMT, AM, AMT In de tunerregio "EUROPE" zenden veel FM-zenders naast hun programma tevens een RDS-signaal (Radio Data System) uit, dat de volgende extra functies mogelijk maakt: · De autoradio herkent verkeersberichten en nieuwsuitzendingen en kan deze in iedere weergavesoort (bijv. Alternatieve frequentie (F): wanneer de RDSfunctie geactiveerd is, schakelt de autoradio automatisch naar de als beste te ontvangen frequentie van de ingestelde zender. Regionaal (REG): Sommige zenders verdelen hun programma op bepaalde tijden in regionale programma's met verschillende inhoud. Bij ingeschakelde REG-functie schakelt de autoradio alleen over naar alternatieve frequenties, wanneer die hetzelfde regionale programma uitzenden. U Druk net zo vaak op de toets BND B totdat het gewenste geheugenniveau wordt weergegeven. Opmerking: Op elk geheugenniveau kunnen maximaal 5 zenders worden geprogrammeerd. U hebt verschillende mogelijkheden om een zender in te stellen: Zenders handmatig instellen u Druk toets 5 / > één- of meerdere malen in om de frequentie stapsgewijs te wijzigen, resp. Voor de tunerregio "EUROPE": in het golfgebied FM wordt bij ingeschakelde RDSwerking automatisch de volgende zender van de zenderketen ingesteld. Voor de tunerregio "EUROPE", "USA" en "S AMERICA": in het golfgebied FM wordt bij ingeschakelde PTY-functie het actueel gekozen programmatype weergegeven en kan worden gewijzigd (zie hoofdstuk "PTY"). U Druk net zo vaak op de toets SRC 6 totdat "TUNER" wordt weergegeven: Het actuele geheugenniveau verschijnt eenmaal als lichtkrant op het display. Zolang het programmatype van de ingestelde zender overeenstemt met het actueel gekozen programmatype, worden in het display afwisselend het programmatype en de zendernaam, resp. Wanneer er geen zender met het gekozen programmatype wordt gevonden, wordt kort "NO PTY" weergeven en klinkt een pieptoon. Wanneer de ingestelde of een andere zender uit de zenderketen op een later tijdstip het gewenste programmatype uitzendt, Houdt bij het voorbereiden van een MP3-/WMAdatadrager de volgende instructies aan: · Wma" (bij meer tekens wordt het aantal van de door de autoradio herkenbare titels en mappen beperkt) ­ Geen speciale tekens of umlauten · WMA-bestanden alleen zonder Digital Rights Management (DRM) en aangemaakt met Windows Media Player vanaf versie 8 · Aantal titels: 20 000 C`n`C-weergave De C'n'C-interface van Blaupunkt (C'n'C = Command and Control) zorgt voor een nog comfortabelere bediening van apparaat en datadragers, die via een C'n'C-compatibele Blaupunkt-interface op de autoradio zijn aangesloten. Opmerking: Wanneer de geplaatste CD niet kan worden weergegeven, wordt kort "CD ERROR" weergegeven en wordt de CD na ca. U kunt ook CD's naar buiten laten schuiven wanneer de autoradio is uitgeschakeld of er een andere audiobron actief is. Opmerking: Wanneer de actuele titel langer dan 3 seconden wordt weergegeven, wordt de titel opnieuw gestart door één keer op 5 te drukken. Opmerking: U kunt zo ook tussen afspeellijsten van een via C`n`C aangesloten apparaat wisselen. U Houdt de toets 5 / net zolang ingedrukt tot de gewenste positie is bereikt. Voor alle andere weergavesoorten kan de duur van fragment per titel worden ingesteld (zie hoofdstuk "Gebruikersinstellingen", paragraaf "Instelling in gebruikersmenu uitvoeren", menupunt "SCAN TIME"). De autoradio kan afspeellijsten afspelen, die met een MP3-manager zoals bijv. 2 seconden op de toets 2 < om naar de afspeellijst-modus over te schakelen: Op het display wordt kort "LIST MODE" weergegeven. [. . . ] U Druk op toets @ / 2 of draai aan de volumeregelaar 4 om de instelling uit te voeren. U Druk op toets @ / 2 of draai aan de volumeregelaar 4 om de instelling uit te voeren. REG (alleen voor tunerregio "EUROPE") Alleen bij FM-radioweergave mogelijk: REG-functie in- of uitschakelen. PTY LANG (alleen voor tunerregio "EUROPE") Alleen bij FM-radioweergave mogelijk: taal voor de weergave van de programmatypen kiezen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT SHARK LINE A-RPN T 01-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT SHARK LINE A-RPN T 01-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag