Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SEVILLA RD 126

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SEVILLA RD 126. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT SEVILLA RD 126 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SEVILLA RD 126 te teleladen.


BLAUPUNKT SEVILLA RD 126 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (174 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT SEVILLA RD 126 (174 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT SEVILLA RD 126

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Radio / CD Sevilla RD 126 Gebruiksaanwijzing 1 20 19 2 3 4 5 6 7 17 8 9 10 16 15 11 12 13 14 18 3 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Beknopte gebruiksaanwijzing . . . . 95 Diefstalbeveiligingssysteem KeyCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Tweede KeyCard programmeren / KeyCard vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Optische aanduiding als diefstalbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer meer zenders van `zenderketens' te ontvangen zijn, kunt u met >> (vooruit) of << (achteruit) bladeren in de zenderketens, bv. Voorwaarden hiervoor zijn dat deze zenders minstens eenmaal ontvangen zijn en dat "AF" geactiveerd is (staat op het display). Aan de voorwaarden voor de zenderkeuze met << >> is voldaan. Golfgebied kiezen U kunt kiezen tussen de frequentiegebieden FM 87, 5 - 108 MHz, MG 531 - 1602 kHz en LG 153 - 279 kHz. Wisselen tussen MG/LG: · druk op M·L. Zoekafstemming opwaarts neerwaarts trapsgewijs omlaag (indien AF uit) trapsgewijs omhoog (indien AF uit) Handmatig afstemmen met << >> U kunt ook handmatig op zenders afstemmen. Voorwaarde: AF en PTY zijn uitgeschakeld (de symbolen zijn niet op het display te zien). Indien gewenst schakelt u deze functies zo uit: · Druk op AF resp. PTY. Zoekafstemming · / Druk op / , de autoradio zoekt automatisch de volgende zender. Wanneer / naar boven of naar beneden ingedrukt gehouden wordt, loopt de zoekafstemming snel opwaarts of neerwaarts verder. 99 PORTUGUÊS Druk op << >>. Wanneer de tuimelschakelaar << >> links of rechts ingedrukt gehouden wordt, vindt de frequentiedoorloop snel plaats. · ESPAÑOL Handmatige afstemming uitvoeren: SVENSKA NEDERLANDS Zenderafstemming ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Wisselen van geheugenniveau (FM) U kunt de geheugenniveaus I, II en T afwisselen om zenders te programmeren en om geprogrammeerde zenders op te roepen. · Druk zo vaak op FMT totdat het gewenste geheugenniveau wordt aangegeven op het display. Let op: Indien u afstemt op een reeds geprogrammeerde zender terwijl u zich op een ander geheugenniveau bevindt, knipperen op het display het betreffende geheugenniveau en de voorkeuzetoets. Geprogrammeerde zenders oproepen Indien gewenst kunt u geprogrammeerde zenders door een druk op de toets weer oproepen. Druk daarvoor zo vaak op FMT, tot het gewenste niveau op het display wordt aangegeven. · Druk kort op de betreffende voorkeuzetoets. Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore U kunt de zes sterkste FM-zenders op volgorde van sterkte, elk uit hun eigen ontvangstgebied, automatisch programmeren. De zes sterkste FM-zenders worden automatisch opgeslagen op geheugenniveau "T" (Travelstore). Indien gewenst kunnen op het Travelstoreniveau ook handmatig zenders worden ingesteld (zie "Zenders programmeren"). Zenders programmeren Op de FM-band kunt u voor elk geheugenniveau (I, II, T) zes zenders programmeren met de voorkeuzetoetsen 1, 2, 3, 4, 5, 6. · Stem af op een zender met de tuimeltoets (automatisch / of handmatig << >>). Geprogrammeerde zenders kort laten horen met Preset Scan U kunt geprogrammeerde zenders kort laten horen. Het apparaat laat alle geprogrammeerde zenders van het frequentiegebied achtereenvolgens kort horen. De weergegeven frequentie of het symbool van de zender knippert op het zoeken is "SCAN" verlicht. Gehoorde zenders blijven beluisteren/ Preset Scan beëndigen: · Druk kort op SC. Druk zo lang op de gewenste voorkeuzetoets, tot het programma weer te horen is na de geluidsonderdrukking (ca. 100 · Zenders kort laten horen met Radio-Scan U kunt alle te ontvangen zenders kort laten horen. De weergegeven frequentie of het symbool van de zender knippert op het display. Wanneer u geen zender kiest, wordt de zoekafstemming beëindigd nadat de frequentieband eenmaal doorlopen is. U hoort weer de oorspronkelijke zender. goed te ontvangen zenders gezocht (geringe gevoeligheid). [. . . ] Een overzicht van de door de fabriek ingestelde basisinstellingen vindt u hieronder, zodat u deze altijd kunt raadplegen. Wanneer u een geprogrammeerde waarde wilt veranderen: · Druk op DSC. Met de tuimelschakelaar en de -toets kunt u een keuze maken uit de de hierna beschreven functies en deze instellen. Op het display wordt de ingestelde waarde aangegeven. LOUDNESS Loudness-aanpassing van zachte, lage tonen aan het menselijk gehoor. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT SEVILLA RD 126

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT SEVILLA RD 126 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag