Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SEVILLA MP36

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SEVILLA MP36. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT SEVILLA MP36 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SEVILLA MP36 te teleladen.


BLAUPUNKT SEVILLA MP36 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1888 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT SEVILLA MP36 annexe 1 (1908 ko)
   BLAUPUNKT SEVILLA MP36 (1938 ko)
   BLAUPUNKT SEVILLA MP36 (1938 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT SEVILLA MP36

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 139 Ontvangbare zenders kort weergeven (SCAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Titels in willekeurige volgorde weergeven (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Losse titels of hele directory's herhaald afspelen (REPEAT) . . . . . . . . . . . 152 Weergave van cd-wisselaar starten 152 Cd kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 4 - 6 ;. 141 DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL Kies met toets of 7 een pro- SVENSKA Stel de gewenste taal in met de of 7 om de zoekdoorloop te starten. De volgende zender met het gekozen programmatype wordt ingesteld. NEDERLANDS Druk op toets MENU 9. 4 - 6 ; om het onder de desbetreffende toets opgeslagen programmatype te kiezen. Het gekozen programmatype wordt kort aangeduid. ITALIANO Druk op een van de toetsen 1 - 3 FRANÇAIS of 7 om PTY in (ON) resp. Wanneer PTY is ingeschakeld, is "PTY" op het display verlicht. Druk op toets Wanneer u een ander programmatype wilt kiezen, kunt u binnen de tijd dat het programmatype wordt weergegeven met de toetsen of 7 een ander programmatype instellen. ENGLISH Het actuele programmatype wordt weergegeven op het display. RADIOWEERGAVE Radio-ontvangst optimaliseren Storingsafhankelijke demping van de hoge tonen (HICUT) De HICUT-functie zorgt voor een ontvangstverbetering bij slechte radio-ontvangst (alleen FM). Wanneer sprake is van ontvangststoringen worden de hoge tonen, en daarmee de storing, automatisch zachter weergegeven. HICUT in- en uitschakelen VERKEERSINFORMATIE Verkeersinformatie Dit apparaat is uitgerust met een RDSEON-ontvanger. In het geval van een verkeersbericht (TA) wordt binnen de zenderketen automatisch overgeschakeld van een zender zonder verkeersinformatie naar de desbetreffende zender met verkeersinformatie van de zenderketen. Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. Druk op toets MENU 9. Druk zo vaak op toets of 7 dat "HICUT" op het display verschijnt. Druk op toets of 7 om HICUT in te stellen. "HICUT 1" betekent de sterkste afzwakking van de hoge tonen en de storing, "HICUT 0" betekent geen afzwakking. Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk op toets TRAF =. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display het filesymbool verlicht is. U kunt de cd-tekst telkens wanneer u van titel wisselt als lichtkrant op het display laten weergeven. Nadat de cd-tekst eenmaal is weergegeven, wordt de standaard-displayweergave gebruikt. Cd-tekst in- en uitschakelen Druk opnieuw op toets 5 RPT ;. "REPEAT OFF" verschijnt kort op het display, het RPT-symbool is niet langer verlicht. De weergave wordt normaal voortgezet. Weergave onderbreken (PAUSE) Druk op toets 6 ;. Op het display verschijnt "PAUSE". Druk zo vaak op toets of dat "CD TEXT" op het display wordt weergegeven. 7 Druk tijdens de pauze op toets 6 ;. De weergave wordt voortgezet. Schakel de cd-tekstfunctie met toets of 7 in ("TEXT ON") of uit ("TEXT OFF"). Wanneer het instellen voltooid is: Wisselen van displayweergave U kunt tijdens de cd-weergave kiezen uit verschillende mogelijkheden voor de displayweergave. titelnummer, verstreken speeltijd en kloktijd; titelnummer, cd-naam en kloktijd; titelnummer, cd-naam en verstreken speeltijd Druk tweemaal op toets MENU 9 of OK :. Cd-tekst scrollen Wanneer de geplaatste cd een cd-tekst bevat, kunt u deze ook tijdens de cdweergave laten weergeven. Druk hiervoor kort op toets 1 SCL 6. 145 CD-WEERGAVE Cd's een naam geven Om uw cd's beter te kunnen herkennen biedt uw autoradio de mogelijkheid om dertig cd's een individuele naam te geven. Wanneer u meer dan dertig namen probeert te geven, verschijnt op het display de aanduiding "CD NAME FULL". Wanneer de door u gekozen cd nog geen naam heeft, verschijnen er acht liggende streepjes (underscores) op het display. [. . . ] "EQ OFF" op het display verschijnt. of 7 om een van de presets te kiezen of kies "EQ OFF" om de equalizer uit te schakelen. Wanneer u een van de presets kiest, wordt DEQ op het display verlicht. Wanneer het instellen voltooid is: Druk op toets Druk op toets X-BASS ?. Druk zo vaak op toets of 7 dat de gewenste instelling op het display wordt weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT SEVILLA MP36

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT SEVILLA MP36 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag