Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SEATTLE RDM 169

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SEATTLE RDM 169. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT SEATTLE RDM 169 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SEATTLE RDM 169 te teleladen.


BLAUPUNKT SEATTLE RDM 169 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (217 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT SEATTLE RDM 169 annexe 1 (305 ko)
   BLAUPUNKT SEATTLE RDM 169 annexe 1 (294 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT SEATTLE RDM 169

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Omschakelen tussen CD-overzicht en CD-wisselaar-display bij weergave van CD-wisselaar. 4 SOURCE-toets Bron kiezen tussen radio en CD en (indien aangesloten resp. 5 Volumeregelaar 6 tot ; Sneltoetsen Voor het kiezen van functies en menupunten in de verschillende weergavesoorten (Radio, CD, MP3, CD-wisselaar) en in het menu voor de basisinstellingen. De betreffende werking van een sneltoets wordt naast de sneltoets in het display weergegeven. [. . . ] "REPEAT TRACK" verschijnt kort in het Display, in inforegel 2 H wordt "Rpt Trk" continu weergegeven. Repeat beëindigen Wanneer u de repeat-functie wilt beëindigen, u drukt u opnieuw op de sneltoets "RPT" 7. "REPEAT OFF" verschijnt kort in het Display, in inforegel 2 H wordt "Rpt Trk" niet langer weergegeven. De weergave wordt normaal voortgezet. Opmerking: Wanneer de CD-tekst te lang is om in zijn geheel te worden weergegeven, dan kunt u met de sneltoets "SCL" : de CD-tekst als lichtkrant laten weergeven. CD verwijderen u Druk op toets 1. · U kunt ook CD's naar buiten laten schuiven wanneer het apparaat is uitgeschakeld of er een andere audiobron actief is. CD-tekst tonen Sommige CD's zijn voorzien van zogenaamde CD-tekst. CD-tekst in-/uitschakelen (TXT, SCL) u Druk op de sneltoets "TXT" ;. Wanneer de CD CD-tekst bevat en wanneer CD-tekst is ingeschakeld, dan wordt de CDtekst in inforegel 3 J weergegeven. 238 MP3-/WMA-weergave MP3-/WMA-weergave U kunt met deze autoradio ook CD-r's en CD-rw's met MP3-muziekbestanden afspelen. Dit hoofdstuk behandelt alleen het afspelen van MP3-bestanden, omdat de bediening bij MP3- en WMA-bestanden identiek is. Opmerkingen: · WMA-bestanden met Digital Rights Management (DRM) uit online-musicshops kunnen met dit apparaat niet worden afgespeeld. · WMA-bestanden kunnen alleen betrouwbaar worden afgespeeld, wanneer deze met Windows Media-Player vanaf versie 8 zijn aangemaakt. MP3-titels kunnen extra informatie bevatten, zoals uitvoerende, titelnaam en album (ID3-tag). Dit apparaat kan ID3-tags van versie 1 en versie 2 op het display weergeven. · Het apparaat behandelt alle mappen en submappen alsof deze op één niveau liggen. Door herhaaldelijk indrukken van toets of @ komt u ook in alle submappen. titel selecteren en weergeven of een submap selecteren en openen. Daarnaast kunt u naar de bovenliggende map gaan, wanneer u zich op dit moment in een submap bevindt. De MP3-browse-modus kiezen en verlaten Om van het MP3-display in de MP3-browsemodus te komen, u drukt u op de toets NEXT 2. Het "BROWSE"-menu met een lijst van de submappen en titels van de actuele mappen wordt weergegeven. Om de MP3-browse-modus weer te verlaten, u drukt u op de toets NEXT 2. Opmerkingen: · Indien er op de CD ook MP3- of WMAafspeellijsten zijn opgeslagen, dan komt u uit de MP3-browse-modus door op de toets NEXT 2 te drukken en in de afspeellijst-modus (zie paragraaf "Afspeellijsten en titels in MP3-afspeellijst-modus kiezen" in dit hoofdstuk). Druk in dit geval nogmaals op de knop NEXT 2, om weer in het MP3-display te komen. Mix en herhalen) zijn in de MP3browse-modus niet beschikbaar. Titels/bestanden kiezen Om op- of neerwaarts naar een andere titel/ bestand in de actuele map te gaan, u drukt u eenmaal of vaker op de toets of >. Wanneer de toets eenmaal wordt ingedrukt > wordt de actuele titel opnieuw opgestart. Mappen en titels im MP3-browse-modus kiezen In MP3-browse-modus worden de titels en mappen van de MP3-CD zo weergegeven als ze fysiek op de CD in mappen en submappen zijn opgeslagen. Daarom wordt in de MP3-browse-modus een vierregelig display weergegeven. [. . . ] artiest, titel, album, genre, jaar). MP3, WMA MP3 en WMA zijn audio-dataformaten, die een hoge compressie bij gering kwaliteitsverlies mogelijk maken. In afspeellijsten wordt de volgorde bepaald, waarin bepaalde titels worden afgespeeld. PTY ­ programmatype Het apparaat zoekt doelgericht naar zenders met vooraf gekozen programma-inhoud (bijv. nieuws, rock, pomp, sport, e. d. ). NEDERLANDS Radiotekst Tekstberichten die door een RDS-zender naast de muziek en spraak worden uitgezonden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT SEATTLE RDM 169

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT SEATTLE RDM 169 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag