Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SANTA MONICA C50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SANTA MONICA C50. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT SANTA MONICA C50 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT SANTA MONICA C50 te teleladen.


BLAUPUNKT SANTA MONICA C50 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (262 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT SANTA MONICA C50 annexe 1 (310 ko)
   BLAUPUNKT SANTA MONICA C50 annexe 1 (300 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT SANTA MONICA C50

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 140 Titels in willekeurige volgorde weergeven (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Losse titels of hele directory's herhaald afspelen (REPEAT) . . . . . . . . 141 Weergave onderbreken (PAUSE) 141 Displayweergave instellen . . . . . . . . . . . . 143 Weergave van cd-wisselaar starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] "HICUT 1" betekent de sterkste afzwakking van de hoge tonen en de storing, "HICUT 0" betekent geen afzwakking. Druk zo vaak op toets of 7 dat "PTY LANG" op het display verschijnt. Stel de gewenste taal in met de -toetsen 7. Wanneer het instellen voltooid is: Druk tweemaal op toets MENU 8. Programmatype kiezen en zoekdoorloop starten Druk op toets of 7. Het actuele programmatype wordt weergegeven op het display. Wanneer u een ander programmatype wilt kiezen, kunt u binnen de tijd dat het programmatype wordt weergegeven met de toetsen of 7 een ander programmatype instellen. Het gekozen programmatype wordt kort aangeduid. Display instellen Bij radioweergave hebt u de mogelijkheid om op het display het golfgebied met de geheugenpositie en de tijd of de naam van de zender te laten weergeven. Druk zo vaak op toets of 7 dat "TUN DISP" op het display wordt weergegeven. Druk op toets of 7 om te kiezen tussen "CLOCK" of "FREQUENCY". Druk tweemaal op toets MENU 8. Druk op toets of 7 om de zoekdoorloop te starten. De volgende zender met het gekozen programmatype wordt ingesteld. 132 VERKEERSINFORMATIE Dit apparaat is uitgerust met een RDSEON-ontvanger. In het geval van een verkeersbericht (TA) wordt binnen de zenderketen automatisch overgeschakeld van een zender zonder verkeersinformatie naar de desbetreffende zender met verkeersinformatie van de zenderketen. Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Verkeersinformatie Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in. Volume voor verkeersinformatie instellen Druk op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets of 7 dat "TA VOLUME" wordt weergegeven. Stel het volume in met de toetsen 7. De weergave wordt voortgezet. Displayweergave instellen SVENSKA NEDERLANDS U kunt alle titels van de cd kort laten weergeven. De eerstvolgende titel wordt kort weergegeven. Weergave onderbreken (PAUSE) Druk op toets 3 9. ITALIANO Titels kort weergeven (SCAN) FRANÇAIS ENGLISH CD-WEERGAVE Druk zo vaak op toets of 7 dat "CD DISP" op het display wordt weergegeven. Verkeersinformatie tijdens cdweergave Wanneer u tijdens de cd-weergave verkeersinformatie wilt ontvangen: Druk op toets of 7 om te kiezen tussen "PLAYTIME", "CLOCK" en "CD NAME". Druk op toets TRAF :. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer het filesymbool op het display verlicht is. Lees hiervoor het hoofdstuk "Verkeersinformatie". Druk tweemaal op toets MENU 8. De cd-tekst kan de naam van de uitvoerende, het album of de titel bevatten. U kunt de cd-tekst telkens wanneer u van titel wisselt als lichtkrant op het display laten weergeven. Nadat de cd-tekst eenmaal is weergegeven, wordt de standaard-displayweergave gebruikt. Cd-tekst in- en uitschakelen Cd's een naam geven Om uw cd's beter te kunnen herkennen biedt uw autoradio de mogelijkheid om dertig cd's een individuele naam te geven. Wanneer u meer dan dertig namen probeert te geven, verschijnt op het display de aanduiding "CD NAME FULL". Wanneer de door u gekozen cd nog geen naam heeft, verschijnen er acht liggende streepjes (underscores) op het display. Druk zo vaak op toets of dat "CD TEXT" op het display wordt weergegeven. 7 Schakel de cd-tekstfunctie met toets of 7 in ("TEXT ON") of uit ("TEXT OFF"). Wanneer het instellen voltooid is: Druk tweemaal op toets MENU 8. Kies de tekens met de / -toetsen 7. [. . . ] Wanneer het instellen voltooid is: Bass instellen Druk op toets AUDIO 5. Op het display verschijnt "BASS". Druk op toets AUDIO 5. Volumeverhouding voor/achter (fader) instellen Om de volumeverhouding voor/achter (fader) in te stellen: Druk op toets of 7 om de bass in te stellen. Wanneer het instellen voltooid is: Druk op toets AUDIO 5. Op het display verschijnt "BASS". Druk op toets AUDIO 5. Treble instellen Druk op toets AUDIO 5. Op het display verschijnt "BASS". Druk zo vaak op toets Druk op toets 7 dat "FADER" op het display verschijnt. Druk zo vaak op toets Druk op toets 7 dat "TREB" op het display verschijnt. of 7 om de volumeverdeling voor / achter in te stellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT SANTA MONICA C50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT SANTA MONICA C50 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag